MAIA TEXTY,  Transformace

ZLATO, VZÁCNÉ KOVY A JEJICH JEDNODUCHÁ VÝROBA – Změna materiální civilizace… Jak hluboká je králičí nora

U tohoto tématu by asi málokdo čekal, že může být nějakým způsobem spojené s duchovnem či zadržováním informací o tom, co vlastně tvoří jakoukoliv hmotu.

Mnozí máme za to, že tyto specifické symboly bohatství jsou nesmírně vzácné a mají obrovskou hodnotu, která je udržitelná nezávisle na ekonomické stabilitě daného období.

Ekonomická stabilita je vrtkavá a mnoho lidí propadá iluzi, že jejich životní podmínky souvisí s tímto aspektem moderní společnosti. Jejich iluze jim produkuje mnoho obav a strachů, které k nim přitahují informace tipu, že je dobré a výhodné investovat do zlata a drahých kamenů, které prý na své hodnotě vůbec neztrácejí.

A tak napříč sociálními rozdíly lidé propadají stále stejnému mámení.

Iluzi toho, že zlato, vzácné kovy, diamanty a jiné drahé kameny jsou zde na Zemi v omezeném množství a že na své hodnotě ve své podstatě neztrácejí.

A tak někteří syslíkují a syslíkují…

S uspokojivým pocitem, že se takto zabezpečují do budoucnosti.

Že si poskytují tu vzácnou JISTOTU.

JISTOTU toho, že svou energii uložili do věcí, které jsou v omezeném množství a které se nedají vyrobit.

Je to „pravda“?

Je pravda, že zdroje zlata jsou omezené, když je ve skutečnosti zlato „krví“ Země?

Že by snad Země vykrvácela?

Naštěstí lidé pro své omezené vidění a myšlení nejsou schopni tyto zdroje vidět.

Zlato se stále tvoří, a dokonce i lidé mají možnost zlato jednoduše vytvořit. 

Úplně to samé, které pracně dolují, lijí do cihel a prodávají tuto iluzi jako nejvýhodnější investici do budoucna.

Kromě zlata lze vytvořit v podstatě úplně každý prvek z Mendělejovi tabulky.

A tak zlato, vzácné kovy, diamanty a jiné drahé kameny nejsou tak vzácné, jak se na první pohled jeví.

Pokud tedy pominu materialistickou skutečnost, že mnohé vydolované diamanty a jiné kameny leží v jistých trezorech, aby se uměle vyšplhala jejich cena na trhu, pak se zde jeví ještě jedna skutečnost, která cenou těchto jistot může silně zahýbat.

Princip je popsán v knize: KÁMEN FILOSOFŮ od Michio Kuschi a Edwarda Esko.

TRANSMUTACE je to kouzelné slůvko, které může změnit hodnoty materiálního světa. Jak je krásně vystiženo v knize:

„Člověk je velmi zajímavá bytost. Velmi si cení neužitečných předmětů, jako třpytící se diamant nebo zlatý prut, anebo ozdoby, které nosí jako šperky. Tyto věci mají ve skutečnosti malou nebo žádnou užitnou hodnotu. Průmyslové diamanty, které se užívají k vrtání nebo řezání, jsou mnohem užitečnější. Ale tyhle velmi drahé, „cenné“ věci se užívají pouze pro ozdobu. Ve srovnání s tím má libra hnědé rýže pro život větší cen. Hnědou rýži můžete sníst. Ale nemůžete jíst zlato nebo diamanty. Přesto lidé platí statisíce dolarů za jediný diamant. A hnědá rýže je velmi levná. Je to velmi zajímavé. Hodnoty tolik závisí od představ.

Když objevíte jednoduchý způsob výroby diamantů a zlata, pak pro vás ztratí materiální svět smysl. Tyto kdysi zastávané materiální hodnoty se změní. Zůstane jen schopnost volně využívat materiální svět.“

Tato kniha se ke mně dostala již před více jak 15 lety, a to bylo poprvé, co jsem si uvědomila, že mnohé aspekty materiálního světa jsou vystaveny na iluzích nějakého nedostatku. Díky této knížce jsem nepropadla šílenství alternativního světa, jak je výhodné místo peněz vlastnit zlato a jiné drahé kovy a kameny.

Jak může mít něco hodnotu statisíců či miliónů, když existuje možnost, jak to vyrobit?

Historicky zaznamenaná osoba St. Germaina to jasně potvrdila.

Když St. Germain vstoupil do období Ludvíka XV. Na Francouzský královský dvůr, jistě si sebou nepřivezl celý vagón těch nejvzácnějších kamenů, které nejdříve skoupil na nějaké burze.

Přesto tento muž přitahoval pohledy lidí kromě svého kouzla osobnosti i tím, že byl neustále ověšen těmi největšími a nejdražšími drahými kameny a kovy, které ve své pokladnici nevlastni ani sám král.

Některé z těchto vzácných šperků věnoval a tím některé lidi (většinou ženy) zabezpečil na celý jejich život.

Proč takto hýřil?

Protože znal velmi dobře rozdíl mezi hodnotou a cenou.

Sám jako znalec „univerzálních zákonů“ si tyto kameny dokázal vyrobit.

Proto nemusel vlastnit žádný účet v bance, a přitom patřil mezi nejbohatší muže té doby.

Sám však lidem propouštěl jen tolik informací, aby to u nich nezpůsobilo kulturní šok.

Pár malých ukázek o tom, kdo byl a co uměl:

Navíc, často máme chybnou představu o aktivitách tohoto pána. To, že držel “ opál obludné velikosti, bílý safír velký jak vejce a další poklady z Aladinovy lampy” je přeci neškodné, jestliže tyto poklady byly zděděny nebo vytvořeny pomocí zázračných znalostí. A tak slečna Lambert popisuje galantní událost, kdy s Comte de Saint-Germainem strávila jednu noc a ten v její přítomnosti otevřel svou záhadnou šperkovnici a vyzval ji, aby si jeden z těchto diamantů, které v té době tak velmi obdivovala Madame de Pompadour, vybrala.

Tyto potěšení stahují dolů jen muže, kteří je ženou do krajnosti. Ale když muž dosáhne nejvyššího duchovna, může si současně užívat tyto příjemné radosti.“

„V těchto dnech, kdy je šlechta ponořena sama do okultních přírodních věd, tajných společností a magie, tento muž, jak se povídalo, měl elixír života a byl schopen vytvořit zlato podle vlastní vůle (tato vnitřní síla, která nutí lidi mluvit je neodolatelně silná). A je jedno zda je člověk král nebo sluha; všechno na jedno brdo podléhá této síle a stále více jí podléhá podle toho, jak dlouho tráví čas se ženami.“

„A skutečně, ti, kteří ho slyšeli hrát na housle o něm říkali, že se rovná nebo dokonce překonává největší virtuózy těch dob a nebude přehnané říci poznámku, že dosáhl extrémních limitů v umění a hudbě.

Saint-Gerain byl totiž také skvělý umělec. Jednoho dne, kdy ho Gleichena pozval k sobě domů mu řekl: “Jsem Vámi potěšen a získal jste možnost ukázání Vám několik mých obrazů.” A skutečně dodržel slovo a ukázal mi je a všechny byly dokonalejší a zajímavější než mnoho uměleckých děl nejvyšší kvality.“

Zdaleka největší talenty Comte de Saint-Germain byly spojeny s alchymií.

„Jestliže uměl vytvořit zlato, byl dost moudrý na to, aby o tom nic neříkal. A právě udržování tohoto tajemství by vysvětlovalo jeho enormní bohatství na povel, ačkoliv byl známý tím, že neměl uložené v žádné bance.

Co ale nepřímo připustil, že může vytvořit velký diamant z malých kamenů.

Diamanty, které nosil ve svých botách a podvazcích měly cenu více než 200.000 franků. Také tvrdil, že umí zvětšit velikost perel podle přání a některé perly v jeho majetku byly opravdu udivující velikosti. Jestliže vše, co říkal byla chlouba, pak byla velice nákladná, protože některé obdarovával velkolepými dary. Madam du Hausset popsala, že když ukazoval královně nějaké šperky v její přítomnosti, ona komentovala krásu kříže z bílých a zelených kamenů. Saint-Germain ji ho nonšalantně daroval. Madam du Hausset to chtěla odmítnout, ale královna, domnívaje se, že je z falešných kamenů, ji naznačila, že by ho mohla přijmout. Následně se ukázalo, že kameny byly pravé a šperk byl extrémně cenný.“

Vraťme se však k TRANSMUTACI jako takové.

Je součástí přírody a je především součástí nás samotných.

Probíhá každý den v našich tělech, což vysvětluje to, že lidé i při mizerné stravě, kterou dnes mají, se dokáží udržet i několik desítek let v kondici a vitalitě.

Nejvíce nám však transmutaci manifestují lidé, kteří nepotřebují ke svému životu ani jídlo, ani vodu.

Kniha KÁMEN FILOSOFŮ obsahuje jednoduchý návod, jak si takovou transmutaci můžete vytvořit doma – hlavně pro ty nevěřící. Je to transmutace při nízké energii, teplotě a tlaku, což je v protikladu se současným vědeckým chápáním nukleární fyziky a v principu se to dá označit za „zázrak“. Ve skutečnosti je to pouhá aplikace principu jin a jang (odstředivé a dostředivé energie) mezi kyslíkem a uhlíkem. Díky této přitažlivosti vzniká železo.

„Protože takovéto slučovací reakce mohou nastat při nízké energii a teplotách, jsou v přírodě běžné, zvlášť v rostlinách a zvířatech. Ve skutečnosti nelze bez teorie transmutace za nízké energie vysvětlit vznik prvního buněčného života. Podle moderní teorie vznikají buňky dělením prvotních buněk. Kde se vzaly první buňky? Někteří spekulují, že spóry bakterií nebo virů mohly být transportovány mezi slunečními soustavami. Tím se však vyhýbají základní otázce: jak se živá hmota sama vytvořila z anorganické sféry prvků?

Abychom pochopili transmutaci, studujeme jin a jang. Přitom se můžeme dotknout podstatné jednoty života, přehlížené moderní vědou. Takže nemusíme vidět jen relativní a ztuhlý svět hmoty, ale i nahlédnout jeho proměnlivosti.

Tři nejdůležitější transmutace jsou: 1) ze sodíku v draslík, 2) z uhlíku na železo a 3) výroba vzácných kovů, např. Zlata a stříbra z běžněji dostupných prvků.

Pokud dokážete provést tyto transmutace, třeba jen v malém množství doma, význam pro současný svět bude velký.

Protože, pokud dokážete vyrobit tyto prvky v malém množství s jednoduchým vybavením, pak je možné vyrábět je také průmyslovým způsobem. Když se jednou naučíme, jak vyrábět kovy, a pak, jak je použít, celá civilizace se změní. Materiální civilizace se změní. Teď, když se tyto materiály musí kopat ze země a těžko se získávají, dáváme jim zvláštní význam. Jsme materialisté. Jsme připoutaní k těmto kovům. Ale když bude moci každý vyrábět tyto kovy doma, když bude kus kovu po deseti centech, pak materialismus zmizí.

Někteří lidé si myslí, že svoboda přijde, když odstraní touhu, odstraní věci, které by mohli chtít, a odejdou do hor meditovat. Tato cesta je velice krásná. Mám k ní velkou úctu, ale na této cestě se budu cítit velmi osamělý. Raději bych šel cestou, která tyto věci natolik zpřístupní, že k nim nebude víc žádná připoutanost. Cokoliv si přejete, můžete mít. Nic, co nechcete, nepoužíváte. Toto je skutečné osvobození od hmotného světa.“

No, poslední odstavec stojí na zamyšlenou.

Odstranit touhu… to znamená odstranit život.

Myslím, že Stvořitel nic z toho neměl na mysli, když tvořil materiální světy. Cítím, že naopak chtěl, abychom „žili, toužili, vášnivě tvořili“.

V tuto chvíli náš materiální svět není tvořen touhou, vášní a tvořivostí všech lidí.

To, co zde bylo stvořeno, je výsledkem toho, že se většina lidí své touhy, vášně a tvořivosti vzdala.

To, co teď prožíváme – tedy většina – je odrazem plánu jen pár hrstek lidí a plánu jejich loutkovodičů.

Je na čase přehodnotit vnější svět a jeho hodnoty a cenu, je čas probudit svou vášeň a touhu ve svém srdci, převzít zodpovědnost za svůj život a svou tvořivou energii.

Všechny informace jsou nám dostupné, stačí jen naladit svou vibraci a zvolit si.

STRACH nebo VÍRU V SÁM SEBE?

Text + fota: Maia Špačková