Abraham,  Transformace,  Zdraví a Krása

PROGRAMOVANÝ POHLED NA SEBE A JAK TO ZMĚNIT

Když se jako dospělí cítíte oddáni tomu, abyste se dívali určitým způsobem podle společenských standardů, ztratili jste se v této externalizované perspektivě natolik, 

že je pro vás těžké přijít na to místo vnitřní lásky. 

Musíte udělat příliš mnoho skoků, abyste se vrátili domů k sobě, 

ke kterým nemůžete skutečně najít cestu. 

Buďte zde k sobě jemní. 

Tato externalizovaná perspektiva, toto sebevědomí, 

je velmi pečlivě choreografováno různými společnostmi, 

aby přiměly občany chovat se určitým způsobem. 

Nemáte tu co do činění s jednoduchou věcí, máte co do činění s mechanismem, 

který funguje ve společnostech po celém světě po stovky, ne-li tisíce generací, 

abyste se cítili špatně a podle toho se chovali.

Není to maličkost, setkat se s tím ve své mysli a srdci, 

a přesto zůstává odpověď relativně jednoduchá. 

Musíte začít vidět svět vlastníma očima 

a přestat si představovat, jak svět vidí vás. 

Jedním krokem k tomu je začít trénovat svou mysl, 

aby přemýšlela jinak o každé situaci, do které vstoupíte.

Možná s tím začnete jednou denně, 

ale později to budete dělat pořád.

Způsob, jak začít, je naplánovat si jednu událost, které se zúčastníte – schůzku, 

oběd s přítelem – cokoliv. 

Naplánujte si jednu akci, kde to budete cvičit.

Rozhodněte se předem, abyste na to byli připraveni.

Když dorazíte na tu událost, než vejdete dovnitř, rozhodněte se, že pokaždé, 

když se budete divit, jak vás lidé vidí, nebo pokaždé, 

když vás napadne, že se na vás všichni dívají, se nadechnete, 

a budete tuto myšlenku ignorovat a okamžitě se soustředíte na to, 

co vidíte vy.

Položíte si otázku: 

„Co teď vidím? Čeho si teď všímám?“ 

Rozhlédněte se kolem sebe a uvidíte vše ze své vlastní perspektivy. 

Nenechte svou mysl zaměstnávat tím, co si představujete, že vidí ostatní. 

Stále se sami sebe ptejte: 

„Co vidím? Co má můj přítel na sobě? Jaké jsou barvy v místnosti? 

Je horko nebo zima? Vypadají lidé šťastně nebo smutně?“ 

Jen si pokládejte každou otázku, která vás napadne, 

abyste se na události kolem sebe mohli dívat ze své vlastní perspektivy.

Tímto způsobem začnete pomalu, ale jistě trénovat svou mysl,

abyste se tolik neztratili v představované perspektivě – ve věcech, 

o kterých si představujete, že jiní lidé vidí nebo si o vás myslí. 

Jakmile to do určité míry zvládnete, 

můžete to dělat častěji v průběhu dne. 

Poté, jak se to stane snazší, bude snazší zůstat na cestě s vlastní perspektivou.

V tom okamžiku je čas pěstovat skutečnou radost 

a oslavu pro vaši perspektivu.

Udělejte si čas na to, abyste si vzali Světlo do toho, co vidíte a co cítíte.

Začnete si vychutnávat potěšení všímání si barev, 

všímat si úsměvů na tvářích lidí, 

všímat si postřehů, které máte, 

když věnujete větší pozornost tomu, jak věci vidíte. 

Budete mít přehled o tom, co lidé skutečně cítí. 

Začnete se o ně více zajímat, protože se jim budete více věnovat. 

To se stává oslavou sebe sama a vaší jedinečné perspektivy.

Když si vychutnáváte všechny věci, které vidíte, 

a všechny věci, kterých si všimnete, 

pocit radosti a oslavy rezonuje s pocitem lásky. 

Nakonec začnete milovat, jak vidíte svět. 

Zjistíte, že rádi vyrážíte do světa a prozkoumáváte jej. 

Ten pocit lásky vás nakonec zaměstná. 

To je zkušenost sebelásky. 

Je to cítit lásku tak důsledně,

že milujete sebe a milujete všechny kolem sebe.

Toto je pomalý proces. 

Musíte hodně léčit a mnoho zvyků změnit. 

Chce to cvik, takže udělejte každý z těchto kroků 

a dejte jim několik týdnů nebo měsíců.

Musíte přetrénovat svou mysl naprogramovanou od velmi raného věku, 

abyste přestali s vnitřní kritikou, která tam vládne. 

Místo toho se zaměstnávejte radostí všímat si všeho, 

účastnit se všeho 

a užívat si svůj vlastní pohled na svět.

Text: Abraham (Esther a Jerry Hicks)

Překlad + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

2 komentářů

Přidat komentář