Já Jsem,  PENÍZE

ČISTÁ VIBRACE VLASTNÍHO SVĚTA

„JÁ JSEM Přítomnost, 

která odpojuje mou bytost a můj svět 

od magnetického působení Země 

a celého lidského stvoření.“

„JÁ JSEM Přítomnost, 

která mě osvobozuje 

z jakéhokoli stavu (kondice).“

„Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, 

dej mi Svou předvídavost 

a hlídej všechny mé budoucí aktivity, 

aby vše, co se toho týká, 

bylo harmonicky udržováno.“

„V Plnosti Přítomnosti je to, 

po čem toužím.“

Alespoň jednou denně požadujte, 

aby byl váš svět zaplaven 

Nejmocnější Aktivitou Božské Lásky.

„Bože, Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, 

obklop mě a chraň mě 

před každou vnější vibrací!“

„JÁ JSEM vždy Kristovo Vítězství!“

Saint Germain, překlad + foto. Maia Špačková