Já Jsem

VÝZNAM SATANA A ZLA

Hrubé nepochopení toho, 

co Satan a zlo ve skutečnosti znamenají, 

je děsivé. 

Této takzvané majestátní přítomnosti zla 

bylo dáno mnoho jmen, 

ale ujišťuji vás, 

že tato majestátní přítomnost je jen mýtus.

Slova „ďábel“, nebo „šeol“, pocházejí ze slova „satan“; 

a kořen tohoto slova, jeho skutečného základního významu, 

je 

„odvrátit se od toho, co je neharmonické“.

 

Lidská stránka lidstva, 

abych tak řekl, 

která nikdy není připravena čelit Pravdě o svém vlastním bytí, 

musela vytvořit nějaký výmysl, 

na který by mohla svrhnout vinu svého vlastního stvoření. 

Slovo „Satan“ vzniklo jako jediné vysvětlení, 

které lidstvu sdělilo, 

že by se mělo lépe odvrátit od svých vlastních výtvorů neharmonie, 

a toto obrácení by jim umožnilo najít Boha, 

který by v nich byl stále aktivní. 

Pak znovu přišla doba, 

kdy chtěli za své vlastní nesprávné výtvory ještě něco jiného 

a přivedli bezbranného hada do zahrady. 

Had však představuje nesprávné použití sluneční energie, 

která je nejdynamičtější silou a je vždy aktivní. 

Znovu opakuji, že lidstvu, 

které má Svobodnou vůli, 

je přikázáno zvolit si, 

jak bude řídit tuto Energii. 

Pokud to lidé nenasměrují vědomě pro nějaký dobrý, konstruktivní účel, bude to nějakým způsobem jednat 

– často prostřednictvím podnětů prostředí nebo jednotlivců, 

protože Energie je vždy předmětem návrhu.

Velká masa lidstva, 

která se připojila k ortodoxní myšlence, 

jak ji sami nazýváme, 

si myslela, 

že se bude podílet na Bohu, Bytostech na obloze, 

jejich záležitostech nebo výtvorech. 

Přesto jsou dost neuvědomělí, 

aby si mysleli, 

že mohou pokračovat ve vytváření neharmonie 

a nezažijí její nesouladné účinky. 

My víme, 

jak si lidstvo po staletí drželo tento mrak nevědomosti nad vlastní hlavou. Lidské bytosti mohli uznat svou svobodu jako Boží děti 

a uvědomit si skutečnost, 

že mají „svobodnou vůli“. 

Pak by pochopili, 

že byli jedinými tvůrci dobra a tzv. zla. 

Dozvěděli by se, 

že mají moc rozptýlit jakékoli špatné, nebo neharmonické stvoření, 

které nevědomky, 

nebo záměrně vytvořili. 

Jedním z důvodů, 

proč byla myšlenka ďábla koncipována, 

bylo to, 

že v každém období, 

nebo cyklu lidského ztělesnění existovali jedinci, 

kteří byli velmi dynamičtí ve využívání této energie; 

nesprávně to nasměrovali 

a vyprodukovali toto tak zvané „zlo“. 

Kromě toho vytvářeli tak mocně nabité myšlenkové formy, 

kterých se zmocňovaly zlovolné, neznalé, beztělesné inteligence, 

nebo do těchto myšlenkových forem vstupovaly. 

Tyto formy energetizovali jejich tvůrci, 

kteří byli stále ztělesněni (v lidské formě),

což těmto zlým, 

nevědomým entitám poskytlo obrovskou sílu a aktivitu. 

Před Ježíšovou dobou se tyto entity často dokázaly viditelně objevit, 

často ve velmi groteskních podobách. 

Byla to tedy myšlenka ďábla, 

o které ujišťuji, 

že nikdy nebyla a nikdy nebude existovat,

kromě vlastního nesouladného stvoření člověka.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy bohatá grafická výbava a fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000