• Já Jsem,  Transformace

  VÍRA JE NEJISTOTA V MYSLÍCH LIDSTVA

  Uvědomte si, že lidstvo,  v bezpočtu svých různých „bohů“,  nekontaktovalo to, co byla Realita,  a setkávalo se s tolika zklamáními  a přitom stále budovalo a budovalo a budovalo ten lidský smysl pro omezení,  který jej vtáhl do stavu,  ve kterém se dnes nachází.  Možná by vám to mohlo připadat divné,  vždyť je to jen jednoduché slovo „víra“   a lidstvo jej tolik používalo.  Ale víte, co to slovo s vámi udělá? Víra je nejistota  a je známkou naprosté nejistoty v myslích lidstva.  V Životě, v Nás není nic takového jako víra.  Je jen vědomá Síla Života,  kterou jsme  a kterou se vám pokorně snažíme předat.  A ve svém odhodlání  a pozornosti…

 • MAIA TEXTY

  KDYBYCH HRÁLA NEJVYŠŠÍ HRU…

  Kdo bych byla? Upřela bych pozornost na místo, které je mým esem v rukávu. Věděla bych, že ovlivňuje velkou část časoprostoru, ve kterém vše uzrálo pro novou úroveň existence. V této Vesmírné hodině bych vysílala láskyplné signály, jež zachycují a absorbují ti, jejichž vědomí se začalo slaďovat s novou vibrací mé oblíbené Země, která stoupá do výšin Zlatého věku, v němž je Svoboda pochopena ve všech jejích rozměrech tak,  jak jsem ji s Láskou pro lidstvo zamýšlela. Věděla bych, že dokonalost mého stvoření zajistí, že svobodná volba bude určující energií každé lidské bytosti k tomu,  jaký směr pro sebe vybere k dalším lekcím na cestě ke mně. Vše,  co zpočátku vyvstává po staletí jako nesoulad, nechává…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  ZÁZRAKY JSOU PŘIROZENÝM PROJEVEM ŽIVOTA

  Nikdy neočekávejte, že by vám něco mělo být na světě dokázáno. Život vám dával příležitosti po celá staletí a dnes musí lidstvo tyto věci prokázat samo na sobě. Učíme vás a ukazujeme vám, jak na to. Pokud jste tak pevní a odhodlaní, jako my, nebudete mít potíže s dokázáním těchto Velkých Zákonů sami sobě. A to je jediná věc, která je pro vás vším. Mohl bych vám ukázat velkolepé věci, které by mohly být pro vás mocným povzbuzením -na druhou stranu by to mohlo být méně povzbudivé, protože některé věci,  které bych pro vás mohl vytvořit, by vás mohly odradit, jelikož byste si mohli myslet, že je to daleko za váš…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  ŽIJI V PLNÉM BOHATSTVÍ BOHA

  Když pomyslíte na výraz „JÁ JSEM“,  znamená to,  že víte,  že ve svém životě vyjadřujete Boha v akci.  Nedovolte,  aby vás falešné výrazy nadále ovládaly a omezovaly.  Neustále si připomínejte:  „JÁ žiji, pohybuji se a nechávám projevovat svou Bytost  a veškeré vnější vyjádření  v plném Bohatství Boha  v každém okamžiku.“ (pro větší důraz můžete použít „právě teď“ pozn. Maia). Tím,  že si připomínáte tuto Neporazitelnou,  Nepřemožitelnou Přítomnost,  necháváte otevřené dveře pro Její Čistou,  Nepřemožitelnou Esenci a Inteligenci,  která se proplétá do vašeho vnějšího výrazu  v této úžasné Dokonalosti. St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem,  PENÍZE

  ŽIVOT JE SÍLA, KTERÁ VÁM DÁVÁ ÚSPĚCH

  Život je Síla,  která vám dává finanční úspěch.  Život je Síla,  která vám dává štěstí.  Život je Síla,  která dosahuje všeho,  co se děje prostřednictvím lidské podoby  a ti,  kteří si díky aroganci a nevědomosti myslí,  že mají moc v lidské podobě,  jednoho dne tuto chybu pochopí  a právě na vrcholu svého úspěchu  toto tělo položí  a už s ním nebudou moci dále manipulovat. (Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem

  VNĚJŠÍ PODMÍNKY NEMAJÍ ŽÁDNOU MOC

  Žádná věc lidského světa, lidského stvoření,  vás nemůže v žádném smyslu omezit.  Postavte se v tomto pevně a rozhodně.  Pamatujte si:  osoby, místa, podmínky nebo pozice  – myslím pracovní pozice  – nemají nic společného s tím,  co k vám plyne, co dostáváte.  Měli jste sklon věřit,  že musíte mít určitý druh postavení.  Ale vaše „Přítomnost Života“,  jako Mocná Řídící Inteligence,  vás umístí do vaší správné aktivity  a není nic,  co by vám mohlo říci „Ne“  pod Přímou Mocí vaší „Přítomnosti“.  Prosím, pociťte, že je to Autorita,  a ať se vnější podmínky lidstva projevují jakkoliv,  stále nemají žádnou moc nad vaším světem a nad vámi.  Cítíte to? St.Germain, I AM DISCOURSES, volný překlad…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  NADVLÁDA NAD VŠEMI VĚCMI

  Když vyjadřujete „JÁ JSEM“,  rozpohybováváte to do akce,  aby to splnilo vaše vědomé požadavky.  Jedna z prvních a nejmocnějších věcí,  která se v Mém vědomí zjevila,  byla Má schopnost a schopnost každého, kvalifikovat tuto vědomě řízenou Energii s čímkoli,  co má zdánlivá potřeba požadovala.   Tato Energie může pro vaše použití produkovat zlato,  stříbro, peníze, jídlo, oblečení, dopravní prostředky  nebo cokoli, co vědomě žádáte.  To vše musíte vyžadovat s odhodlaným vědomým úsilím,  které ví,  že ve vědomém požadavku je mluvení a jednání „JÁ JSEM Přítomnosti“. A Ta má veškerou Moc a Autoritu  obléknout se do požadavku jakéhokoliv druhu.  Vědomi si toho,  že jste „JÁ JSEM Přítomností“ jednající po celou dobu,  pak…

 • Já Jsem

  JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT

  Každý Student by měl prociťovat sám sebe  v tomto Mocném Fialovém Paprsku  a meditovat nad tímto úžasným a Mocným Prohlášením: „JÁ JSEM Vzkříšení a Život, projevený právě teď!“ Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková