Já Jsem

VNĚJŠÍ PODMÍNKY NEMAJÍ ŽÁDNOU MOC

Žádná věc lidského světa, lidského stvoření, 

vás nemůže v žádném smyslu omezit

Postavte se v tomto pevně a rozhodně. 

Pamatujte si: 

osoby, místa, podmínky nebo pozice 

– myslím pracovní pozice 

– nemají nic společného s tím, 

co k vám plyne, co dostáváte. 

Měli jste sklon věřit, 

že musíte mít určitý druh postavení. 

Ale vaše „Přítomnost Života“, 

jako Mocná Řídící Inteligence, 

vás umístí do vaší správné aktivity 

a není nic, 

co by vám mohlo říci „Ne“ 

pod Přímou Mocí vaší „Přítomnosti“. 

Prosím, pociťte,

že je to Autorita, 

a ať se vnější podmínky lidstva projevují jakkoliv, 

stále nemají žádnou moc nad vaším světem

a nad vámi. 

Cítíte to?

St.Germain, I AM DISCOURSES, volný překlad + foto: Maia Špačková