Já Jsem,  PENÍZE

ŽIJI V PLNÉM BOHATSTVÍ BOHA

Když pomyslíte na výraz „JÁ JSEM“, 

znamená to, 

že víte, 

že ve svém životě vyjadřujete Boha v akci. 

Nedovolte, 

aby vás falešné výrazy nadále ovládaly a omezovaly. 

Neustále si připomínejte: 

„JÁ žiji, pohybuji se a nechávám projevovat svou Bytost 

a veškeré vnější vyjádření 

v plném Bohatství Boha 

v každém okamžiku.“

(pro větší důraz můžete použít „právě teď“ pozn. Maia).

Tím, 

že si připomínáte tuto Neporazitelnou, 

Nepřemožitelnou Přítomnost, 

necháváte otevřené dveře pro Její Čistou, 

Nepřemožitelnou Esenci a Inteligenci, 

která se proplétá do vašeho vnějšího výrazu 

v této úžasné Dokonalosti.

St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková