MAIA TEXTY,  PENÍZE

PÁR JEDINCŮ V SOULADU STRHNE PŘEHRADU

Ten, kdo dosáhne sladění se svou Přítomností 

stává se neustálým výlevem tohoto Dobra,

jeho „záření“ je obrovským prospěchem pro celé lidstvo.

Skrze něj je vlito do světa

požehnání pro ty,

jež nechápou povznášející Energii této Přítomnosti.

Když se najde jedinec, nebo více těch,

skrze které proudí tato prudká Energie Zdroje,

stanou se přílivem této vlny Přítomnosti.

Je to srovnatelné s prvním průsakem netěsnosti v přehradě,

první drobnou prasklinou.

Jak je toto vědomí udržováno,

vzrůstá tlak

a tím vytéká větší objem vody,

dokud není tímto proudem stržena veškerá překážka

a celá Síla této Energie je vylita k použití.

Na rozdíl od vody, která odteče pryč,

tato Síla jedná, vrhá se vpřed, rozšiřuje se do všech směrů

a tato uvolněná Božská Moc najde svůj kanál,

který je nejpřijatelnější

a tam se nashromáždí a čeká na příležitost,

jak se vrhnout vpřed

a stát se změnou ve jménu tohoto Světla.

(Text + foto: Maia Špačková + záření Saint Germaina)