MAIA TEXTY,  Transformace

KORONAVIRUS? NE, JDE O ZÁCHRANU PLANETY NAVZDORY VŠEM…

Světové ekonomické fórum v Davosu, kterého se účastní

představitelé vlád, ekonomové, neziskové organizace, aktivisté,

akademické obce, zaštiťuje tzv. plán „Velkého resetu“.

Výkonný předseda ekonomického fóra Klaus Schwab o tomto plánu napsal: 

„Musí se účastnit každá země, od USA až po Čínu, a každý průmysl, od ropy a plynu po technologie, musí být transformován. Stručně řečeno, potřebujeme „velký reset“ kapitalismu.“ 

Dodal, že „svět musí jednat společně a rychle, aby předělal všechny aspekty našich společností a ekonomik, od vzdělání po sociální smlouvy a pracovní podmínky.“

Říkají, že musí využít „příležitosti“, kterou představuje reakce na koronavirus a ekonomický pokles, který ji následuje.

Myšlenkou je, že opatření zavedená během koronaviru – uzavření, obchodní omezení, zákaz vycházení a potlačování nesouhlasu – se musí v zásadě stát „NOVÝM NORMÁLEM“, pokud má být šance bojovat proti změně klimatu. 

Nyní, když si lidé zvykají na určitá opatření, 

chtějí, 

aby se nadále vzdali svých svobod ve jménu „planety“.

Je pro ně velmi výhodné, že se tato tzv. pandemie objevila, 

když se mnoho lidí stává v podstatě vycvičenými, 

aby věřili, že je závislost na vládě „zachrání“. 

MÁME STÁLE NA VÝBĚR?

Tato hra má více úrovní.

Lidé jsou zaujati scénářem, který má překrýt další plány.

Plány na omezení svobody, hojnosti, růstu.

Život je vždy o růstu a expanzi,

smrt je o stagnaci…

Myšlenku na záchranu planety a restrikce lidí pomáhá upevňovat

i značná část alternativy a esoteriky, 

aniž by tam bylo přítomno plné uvědomění toho, 

čemu skutečně slouží.

Velký Zákon však pracuje pro všechny a všechno.

Bez ohledu na to, zda je konáno vědomě, či nevědomě.

Jestliže někdo přijímá myšlenky na omezení svobody a tvořivosti druhých,

sám sklidí tuto kvalitu ve svém životě.

Planeta nezná omezení ve své hojnosti, 

tato ji dávají jen lidé svým myšlením a přesvědčením.

Země je schopna poskytnout jakékoliv Bohatství, jakoukoliv hojnost, 

jakou si přejeme a jakou svými myšlenkami umožníme.

Lidé jsou těmi, kdo umožňují svými touhami projevit plné BOHATSTVÍ ZEMĚ.

To je neměnný Zákon existence.

Je velmi smutné, že pod pláštíkem duchovního růstu, 

se podporují myšlenky na největší omezení svobody jednotlivce.

Stejně tak závist, kritika, nenávist, zloba, 

jsou kvality masově nashromážděné po mnoho desítek a stovek let 

a budou muset být jednoho dne zkonzumované,

což může vést k eskalaci jistých událostí

a to jak na individuální, 

tak kolektivní úrovni.

Ve všem, co je, však existují vždy dva konce.

A tak vždy v každém okamžiku musí existovat naděje a víra v dobro.

Může se jí chopit jak jednotlivec, který se stává pánem svého světa,

tak i skupina, národ – možná i celé lidstvo, bude-li chtít.

Záleží na vyváženosti Lásky, Moudrosti a Moci.

Zpočátku podpořte pouze a jen sami sebe, 

hýčkejte svou individualitu, svůj svět 

a jen z této harmonické pozice můžete ovlivnit a zachránit mnoho dalších.

Nepodléhejte volání po masovém řešení – naplánovaném pro celý národ či planetu,

které vždy přináší omezení, nespravedlnost a útlak.

Naslouchejte volání svého Ducha.

Týká se vás pouze jen váš svět, 

jenž nemusí podléhat zákonům masy,

či jejich vrtochům.

„JÁ JSEM TA DOKONALÁ HARMONIE

V PROJEVECH I ČINECH

PO VŠECHEN ČAS.“

(text + foto: Maia Špačková)