Já Jsem,  PENÍZE

PENÍZE V KRIZI

Mějte na paměti,

přitom, když potřebujete peníze 

a když je dostáváte, 

stůjte jako silné mocné zaměření. 

Vaše „Přítomnost“ je vaše pokladnice, 

a jestliže to plně přijmete 

a zavoláte vaší „Přítomnost“

– nemyslete při tom na to lidské; 

je mi jedno, 

jestli nemáte ani desetník ve své kapse 

– stůjte s vaší „Přítomností“ 

a řekněte těmto lidským vlastnostem: 

Nemůžete mě dál strašit. 

Vy jste skončily! 

Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, 

převezmi kontrolu nad mou myslí, 

tělem, a mými pocity! 

Uvolni ze své pokladnice peníze, 

které požaduji!

Je to mé vrozené právo!“

Pak pokračujte dál se svou firmou, 

s danou činností 

a s uvolňováním energie 

a zjistíte, 

jak před vámi všechna lidská omezení 

mizí mnohem rychleji. 

Můžete to udělat, 

a já vám pomohu. 

Chci, 

abyste se od tohoto osvobodili. 

Saint Germain: překlad + foto: Maia Špačková