MAIA TEXTY

VŠE, CO JE TEĎ, JE VÝSLEDEK PŘEDEŠLÉ VIBRACE

Až si uvědomíte tento detail, mnohé se vám změní.

A o značnou část se změní i vaše vibrace.

Je mnoho z vás, kteří začínají znát podstatu tvoření zde na Zemi. Jinými slovy, na svých zkušenostech poznáváte principy toho, jak funguje život sám o sobě. Že není výsledkem náhodného působení, ale že má velmi jasné zákonitosti.

A ten, kdo těmto zákonitostem skutečně dobře porozumí, stává se „vědomým tvůrcem“ svého života zde na Zemi a skrze tento plně vědomý stav bytí postupně dosahuje vrcholu toho, proč sem přišel.

Zpočátku u mnohých převažuje velká snaha změnit všechno hned, rychle a bohužel v doprovodu starých návyků myšlení.

A to se stává příčinou toho, proč některé věci se nedobře chápou a prostřednictvím toho se člověk i přes veškerou svou velkou snahu udržuje ve staré vibraci a vše, co chce, se tímto pozdržuje ve zhmotnění.

A první, co při prvním neúspěchu takový jedinec udělá je, že se začne obviňovat, že nemá dobrou vibraci, že je špatný tvůrce apod. 

Ráda bych upozornila na jednu velmi důležitou věc.

Tou je, že každé tvoření má na Zemi jistou setrvačnost, dokud se mistrovsky nevytrénujeme natolik, že se vibračně otevřeme okamžitému zhmotnění. Jinými slovy, vy nejdříve nabízíte vibraci toho, po čem toužíte a pokud ji nadále nebráníte v trvalejším setrvání tím, že jste např. nedočkaví, nedůvěřivý nebo neustále hledíte na to, co je a stále o tom mluvíte, myslíte na to a pod, pak se vám za jistý čas vaše touha zhmotní.

A právě ta mezera mezi vysláním vaší touhy a tím, kdy se zhmotní do vaší fyzické zkušenosti, je tím nejdůležitějším okamžikem v tom, jak dlouho a zda vůbec někdy se vaše přání vlijí do vašeho života.

V této mezeře je vaším úkolem zaměřovat se jen na to, z čeho máte dobrý pocit a použít k tomu jakékoliv prostředky, abyste dobrý pocit udrželi co nejdéle bez jakýchkoliv pochybností.

A v tomto prostoru k vám také mohou docházet jisté věci z vašeho minulého působení.

A v tuto chvíli: kdo rozumí podstatě zhmotňování ví, že to, co přichází stvořené ze staré vibrace, ignoruje a hledí jen na to, co v něm vyvolává báječné pocity včetně myšlenek sám o sobě.

Ten, kdo tuto důležitou věc přehlédl, může začít reagovat tak, že se začne obviňovat, že tvoří špatně.

Protože vibraci můžete změnit do jisté míry docela rychle…ale zhmotňování má zpočátku jistou setrvačnost.

Určité věci, které by se mohly brzy projevit, změnou vibrace můžete úplně zastavit…některé drobnosti k vám mohou ještě dojít. Stejně tak to platí i u kondice fyzického těla – v zrcadle se díváte také na dočasný výsledek minulého působení vibrace, i když jste v procesu její změny.

Málokdo totiž dokáže, i když mění svou vibraci, změnit vše dokonale ze dne na den a stát se naprosto perfektním a bezchybným „vědomým tvůrcem“ – tedy Mistrem.

Stejně tak málokdo dokáže omládnout o desítky let přes noc… vždy záleží na síle přesvědčení a pocitů.

Když měníte svou vibraci – své myšlenkové vzorce, jisté drobné nuance minulého tvoření k vám ještě mohou dorazit…mohou doznívat třeba v podobě ťukance na autě, toho, že jdete někam, protože jste to slíbili i přes to, že necítíte nadšení, nebo se vám něco v domácnosti rozbije ve chvíli, kdy se chystáte v myšlenkách vydat peníze pro radost apod.

Pokud však začnete myslet ve směru toho, že je to výsledkem vaší současné vibrace, že něco děláte špatně…pak tím získáváte specifickou vibraci, která bude stále dokola přitahovat specifické věci.

Je velmi ošemetné být k sobě kritický, nebo věnovat pozornost tomu, jak to druzí dělají a jak o tom mluví.

Princip tvoření je jasný: věnuji pozornost tomu, co chci…a ono to přijde.

Důkazy o tom, že to přichází mi začnou proudit do života.

A nakonec, celý můj život se tím stane.

Pokud budete myslet ve směru toho, že to, co teď máte, souvisí s vaší současnou vibrací a začnete se obviňovat ze špatného vibračního naladění kvůli tomu, že se k vám dostalo něco, co nechcete, budete dále v tomuto proudu tvořit. Dále pokračovat v přitahování situací, abyste se cítili nedostateční, nesprávně vibračně naladění. Protože Vesmír vám musí vždy vyhovět.

Když si ale ve chvíli, kdy budete na místě, které se vám nelíbí, uvědomíte, 

že je to něco, co bylo stvořené dříve – a je to pouze dočasný stav, 

pak v tu chvíli budete mít jiný pocit, 

než když se budete kritizovat za to, že špatně vibrujete a neděláte to dobře.

A pocit, který ve chvíli uzření nechtěného cítíte, 

je tím nejdůležitějším, 

rozhodujícím článkem „tvoření“.

A to především na začátku vaší cesty vylaďování své vibrace.

Text + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

One Comment

 • Avatar photo

  Gabriel

  Úžasně shrnuté tvoření skrze Zákon přitažlivosti a jeho fungování. Podívejme se na to ale z pohledu vibrací a našeho působení skrz mozkové vlny.

  Uvidíte, že to je totéž.
  Pokud chci tvořit konkrétní záměr, pak mám vlastně dvě cesty, jak to stvořit.

  Ta první je pomalá.
  Zde je popsaná jako vyplnění mezery času mezi vyslovením Záměru a mezi jeho splněním.
  Rychlost, tedy přesně vzato čas, který zabere cesta od současné situace k žádané situaci, je daná tím, jakou míru čistoty záměru jsme schopni udržovat v tomto čase. Čím více dokážeme eliminovat „vadné“ myšlenky a pocity doprovázející tyto myšlenky, které tvoří chemické látky, způsobující závislost těla na nich a takto vyrytí drážky do starých vzorců = cest ke starým výsledkům, tím se čas zkracuje a my dosáhneme svého.
  A jak se i zde praví, každá myšlenka, i ta která jen zpochybňuje správnost vaší cesty, vás udržuje ve vaší minulosti, ve starých vyjetých kolejích a ve starých výsledcích vašeho tvoření.

  Pomoci si můžete meditacemi tím, že v nich do mysli vkládáte a na elektromagnetické energii koherence srdce a mozku nesete nový záměr do vaší mysli tak, jako by to již bylo hotové a tím mozek utvoří chemický zážitek a změní myšlenku na hmotu tak, že chemický koktejl vzniklý z tohoto zážitku je stejný jako kdyby se záměr skutečně zhmotnil. A tím postupně měníte svou 3D realitu.

  Druhá, rychlá cesta je, že dokážete vytvořit takový stav těla, kdy se v jediném okamžiku odpojíte od reality 3D a jste jen pouhou myšlenkou, nehmotnou, bez všeho co s tím souvisí.

  Tím můžete projít branou přítomného okamžiku z této reality a to rychlostí vyšší než je rychlost světla, do prostředí kvantového, kde neplatí Newtonovská fyzika a vy najednou převrátíte svůj prostoročas na časoprostor – zde je čas nekonečný, resp. neexistuje, jako by se zastavil.
  A vy se díváte na svislou nekonečnou osu – řadu šuplíčků nad sebou, ve kterých jsou různé vaše reality. A vy si vyberete tu, kterou chcete a tímto kolapsem času jste okamžitě zhmotnili to, co je vaším záměrem.

  Takto si prostě lidé vybírají na kurzech Joea Dispenzi jinou, zdravou verzi svého těla a proto se stává a to ne náhodně, ale v docela velkém počtu spontánní uzdravení, kdy lidé najednou z meditace vychází bez bolestí, metastáz a nádorů a dalších symptomů svých původních nemocí.

  Uvádím to zde proto, že ve spojení s tímto článkem je to dobře spojeno a pochopitelné. V těchto stavech Joe říká, že lidé mají hluboké stavy théta vlnění ve svém mozku, mnohdy o tom ani neví. Ale oni jim to naměřili a vidí, jak se ti lidé uzdravují a jsou šťastní.