• MAIA TEXTY,  PENÍZE,  Transformace

  SOULAD S FINANČNÍM BLAHOBYTEM

  Velmi rád umožňuji svou finanční prosperitu. Mám moc rád ten pocit umožňování si příjmu finanční prosperity. Miluji pocit přijímání finanční prosperity. Miluji pocit souladu. Miluji bytí ve hojnosti. Vím, jak se tam dostat.  Vím, jak tento proces funguje.  Dnes vím mnohem více, než včera a dokáži určit, jaká cesta vede k přijímání a která ne.  Chápu to nyní tak, jak jsem to nikdy předtím nechápal. Tento proces umožňování si příjmu finanční prosperity je zábavný. Nyní tento proces tvoření chápu více než kdy předtím. V mnoha aspektech mého života začínám vidět důkazy tohoto tvoření. Miluji pocit umožňování si finančního blahobytu. Vím, že je to záležitost slaďování mé vibrace. Vím, že podle pocitů poznám,…

 • MAIA TEXTY,  PENÍZE,  Transformace

  CÍTIT SE DOBŘE JE KLÍČEM K POKLADNICI

  Kdykoliv Vesmíru sdělíte svůj záměr,  energie se rozpohybuje  a vše potřebné k vám začne proudit.  Velmi účinné a možná nejlepší je,  začít s tím ihned po probuzení,  kdy začínáte s úplně čistou energií – jako byste se znovu narodili.  Když otevřete oči,  první co můžete udělat – a funguje to náramně – je,  sáhnout po bločku a peru a začít psát slova o tom,  že se moc rádi cítíte dobře.  Můžete psát o hezkých věcech kolem vás, můžete psát o své touze a podrobně ji vykreslit, můžete oceňovat své tělo a své úspěchy, nebo se ladit na svůj vysněný příjem (další následující článek vás může inspirovat ohledně peněz). Když píšete,  velmi silně se…

 • Transformace

  HODNOTA KONTRASTU

  Když se vám něco nepovede, vytvoří se cosi jako bolestná zkušenost.  Máte pocit, že se to nezdařilo a skončilo to. Něco jste udělali špatně a teď to bolí.  Není to to, co jste si přáli.  Vaše nastavení uvnitř, podle starého paradigmatu říká: „To se vážně nepovedlo!“  Dostali jste nechtěné a cítíte, že jste se zasekli.  Rozhodnete se začít znovu, ale nic není více vzdálené pravdě.  A zde nacházíte a vnímáte kontrast – rozdíl mezi tím, co chcete a tím co máte.  Ta mezera je vibrační i hmotná.  Vibračně je to rozdíl, mezi tím, kde chcete být a tím, čím vibrujete právě teď, nebo ještě velmi nedávno.  Kdybyste totiž vibrovali tím, co chcete,…

 • Já Jsem

  JAK POSKYTNOUT POMOC

  Když chcete někomu poskytnout pomoc,  pak se v takové situaci ujistěte,  že můžete zavolat „Mocnou JÁ JSEM Přítomnost“ , která uvolní skrze nejpokornější osobu Světelný Paprsek,  aby pomohla osobě, místu nebo podmínce.   Když je to ve vaší vlastní Životní Aktivitě,  vašem vlastním Životním Proudu,  musí to projít vaší vlastní myslí,  vaším pocitovým světem,  vaším vlastním mozkem a tělem. Proto,  jak dáváte pozornost „Ohromné Přítomnosti Života“,  zjistíte,  že tento Proud Světla způsobí,  že se Světlo ve vašem těle rozšíří,  dávaje vám největší Svobodu,  největší Radost,  největší Uvědomění,  že jste se dotkli hnací Síly Života,  která uvolňuje svou nekonečnou Moc do akce  skrze vaše tělo  a vaše volání  (během projektování Paprsků…

 • Já Jsem,  Transformace,  Zdraví a Krása

  „JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT“- za rok změní celý vzhled

  Prociťte hluboce toto sdělení Ježíše: „JÁ JSEM Vzkříšení a Život.“ Opakujte to třikrát, buď potichu, nebo nahlas a všimněte si zvyšování vědomí, které zažijete. Někdo to potřebuje zopakovat několikrát, aby pocítil úžasné povznesení, někdo to zažije hned na první pokus. Toto vám jen maličko ukáže, co se může stát, když budete pokračovat v jeho pravidelném používání. Každý stav ve vaší vnější zkušenosti, který chcete změnit, může být rychle překonán a přetvořen používáním tohoto prohlášení. Když ho říkáte, změníte tok nesprávně zaměřené Energie. Měl jsem studentku, která pocítila vnější impuls přesměrovat tuto Mocnou Energii a používala toto jediné prohlášení. Umožnila této Energii povznést její tělo. Během jednoho roku u ní nastala…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  VY VOLÍTE, JAK S VÁMI BUDE JEDNÁNO

  Musíte jednat  a vy jste ti, kdo si zvolí,  jak bude jednáno s vámi.  Nikdy si nemyslete,  že se z této jednoduché skutečnosti můžete dostat.  Je to věčný Boží Zákon a žádný člověk ho nemůže nikdy změnit.  Studenti musí tento přístup chápat  a zachovávat  pokud chtějí dosáhnout stálého pokroku. Říkám vám, milovaní studenti,  můžete zuřit a pochybovat  a bát se a rebelovat ale prosím vás všechny o samo-opravování, protože tím otevřete dveře  do vašeho Mocného Osvícení a Svobody  před veškerým omezením vnějšího světa.  Existuje spousta studentů,  kteří,  když dojdou do určitého bodu porozumění, kde se jim odhalí všechny výsledky jejich činnosti  a podívají se na mnoho svých chyb,  které byly…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  VĚČNÉ MLÁDÍ A DOKONALOST

  Když je vaše pozornost pevně upřena  na „JÁ JSEM Přítomnost“,  kterou jste,  je to,  jako by vaše tělo bylo jemnou houbou,  skrz kterou se tato Čistá Energie valí  a čistí ho od veškeré nedokonalosti.  Pokud svár zastavíte,  „Proud Přítomnosti JÁ JSEM“  automaticky vyčistí všechny nečistoty.  Máte tedy ve svých rukou Neomezenou Moc,  abyste mohli zesílit správné příkazy.  I z vědeckého hlediska,  s vědomím,  že buňky těla se obnoví za méně než rok,  pokud by veškerý svár mohl být na tento rok uzavřen,  vaše mysl a forma těla by brzy vyjadřovaly  Věčné mládí a Dokonalost. (St.Germain, překlad + foto. Maia Špačková) 

 • Já Jsem

  SVOBODA DUŠE

  Svoboda dosažení „splynutí s Bohem“  musí být pro každou duši „svobodná“. Pokud je tato Svoboda odepřena, může to zastavit vývoj miliónů duší. Centrem Svobody na Zemi je Amerika (USA). A účelem Ameriky je  prosazovat systém svobodného podnikání. Tento systém dává jednotlivci  maximální příležitost rozvíjet v sobě Kristův potenciál. Jakmile vláda, nebo korporace,  začnou dělat pro jednotlivce to, co může udělat sám pro sebe, je zbaven Svobody – svobody tvořit. Příležitost tvořit je základní nadání,  které máte s darem Svobodné vůle. Když máte vládu,  která poskytuje vše,  co jednotlivec potřebuje, pak přestane cvičit „svaly“ své mysli. (Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková)