Já Jsem

3 KROKY K OSVOBOZENÍ OD LIDSKÉHO SVÁRU

Lidstvo, dnes tě žádám, 

abys sledovalo svůj pocitový svět, 

abys sledovalo své myšlenky, 

abys sledovalo své mluvené slovo; 

protože pokud do atmosféry mluvíte brutální, 

nesourodá slova, 

nabijete svůj vlastní pocitový svět touto brutalitou a svárem 

a ten zůstane kolem vašeho fyzického těla. 

A jednoho dne budete muset sklízet vše, 

co jste rozeslali. 

Když do vašeho života vstoupí selhání 

– špatné zdraví a všechny podmínky, 

které se skrývají v tomto nesouladu 

– pamatujte, 

že za to nemůže nikdo jiný než vy. 

Tato akumulace pohání lidstvo 

a ono si myslí, 

že může vyvíjet nejrůznější brutalitu 

a nesklízet z toho důsledky.

Je to velká chyba lidstva v průběhu staletí, 

a odpovídá to omezením v dnešním světě. 

Pokud vás zajímají Má slova, 

požehnání, která vám posílám, 

žádám tři věci: 

Zaprvé, 

abyste věnovali pozornost Velké Přítomnosti Života, „Mocnému JÁ JSEM“, 

o kterém vím, že je nad vámi, 

jehož Proud Světla a Energie bije ve vašem Srdci.

Zadruhé, 

vyvolávejte tuto „Velkou Přítomnost Života“, 

aby kolem vás zformovala 

svou Trubici Světla Nepřemožitelné Ochrany.

 

Zatřetí,

vyvolejte „Velkou Přítomnost“ nad vámi, 

aby založila Fialový Konzumující Plamen pod vašima nohama, 

nebo pod postelí, 

zatímco spíte, 

aby se rozpustil a pohltil veškerý lidský svár, 

který tam vznikl. 

„Velká Přítomnost Života“, 

která není ničím omezena, 

to udělá, 

odpoví na tuto výzvu; 

a říkám vám, 

vím to z dlouhých staletí zkušeností 

– musíte uskutečnit tento hovor! 

(toto vyvolávání a mluvení s Ní… pozn.)

Nikdy nebudete mít více Života, 

než kolik nyní proudí do vašeho světa, 

když provedete toto vyvolání.

Velká masa lidstva věřila, 

že Bůh za ně vše udělá,

bez lidského sebeovládání, nebo všech těchto věcí. 

Jen zjistí, že se to neudělá; 

jinak by bylo lidstvo dávno dokonalé! 

Faktem je, 

že se lidstvo modlilo a modlilo po celá staletí, 

což je velmi úžasná věc; 

ale nepřineslo to výsledky, 

které chtěli obdržet. 

Něco k tomu chybí. 

Říkám vám, 

že chybějícím spojením, 

abych tak řekl, 

byla vaše výzva k „Velké Přítomnosti Života“,

kterou jsme My poznali, 

a s pomocí které jsme se jako Vzestoupené bytosti 

– jež jsou stejně skuteční jako vy, 

osvobodili od všech lidských omezení, 

která zažíváte. 

St. Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková