Já Jsem

NEHLEDEJTE MISTROVSTVÍ V JINÉM, JEN SAMI V SOBĚ

Milovaní! Znovu vám říkám: 

Zpívejte Velkou Melodii Vítězné Přítomnosti „JÁ JSEM“. 

Zpívejte ji ve svých srdcích nepřetržitě. 

Cítíte to se všemi svými schopnostmi; 

být rozhodnuti ji používat. 

Pevně ​​se držte tohoto odhodlání a znalosti 

a cesta se bude neustále otevírat, 

aby vám bylo poskytnuto Mistrovství, 

které je vaší Věčnou Svobodou. 

Stále radostně vězte, 

že jste nyní prošli skrze závoj. 

Ať už Mistrovství jedinec získal nad sebou, 

svými záležitostmi nebo svým světem, 

je to vždy a mělo by to být Posvátnou komorou – vnitřní svatyní, 

do které nesmí zasahovat žádný jiný dotazující se jedinec. 

Nikdo nemůže dosáhnout Mistrovství 

skrze touhu vnějšího najít Mistrovství v někom jiném. 

Hledání, hledání a uplatňování Zákona vlastního bytí 

je studentovou jistou cestou k Mistrovství, 

a jedině když ho jedinec dosáhne sám, 

může skutečně pochopit, 

co je to Pravé Mistrovství.

Je třeba hledat pouze jedno Mistrovství, 

a to přes vlastní vnější já. 

Jeden by mohl kráčet po boku Mistra po celá léta 

a neobjevit to, 

dokud to neodhalí jeho vlastní Vnitřní poznání. 

Jeden by mohl žít roky ve stejném domě s Mistrem 

a nevěděl by o tom, 

dokud nenastane nějaká krize, 

kterou je třeba zvládnout, 

a tak bude odhalena jeho skutečná Síla. 

Pokud by Mistr diskutoval, 

nebo prozradil své vlastní dosažení Mistrovství, 

znamenalo by to rozptýlit své vlastní Síly.

Pokud má student krásný zážitek 

a poté o něm diskutuje s ostatními, 

obvykle se na něj nalije tolik pochyb, 

že brzy začne pochybovat o sobě. 

Je opravdu legrační,

jak přesvědčivý může být argument někoho jiného. 

Pokud student bude poslouchat argumenty někoho jiného, ​​

proč nemůže být přinejmenším stejně spravedlivý 

ke svému vlastnímu Božímu Já 

a poslouchat Jeho Sílu a Dobro 

vyjádřené prostřednictvím Vnitřní zkušenosti?

V okamžiku, kdy začne vstupovat pochybnost, 

vnikne další pochybnost. 

Totéž je s „JÁ JSEM“. 

Pokud na něj upevníte svou pozornost, 

spěchá ji tam stále více. 

Tam, kde je upřena vědomá pozornost, 

tam proudí Energie. 

Drazí, nevidíte, 

že když chcete něco odhalit, 

nebo se chcete nějak inspirovat, 

máte se obrátit na „JÁ JSEM“? 

V okamžiku, kdy řeknete „JÁ JSEM“, 

uvedete do pohybu tuto Sílu, 

která je v ní obsažena ve všech těchto schopnostech. 

Má veškerou podstatu

a musí nabývat jakékoli formy, 

na kterou je zaměřena pozornost mysli. 

„JÁ JSEM“ je Boží duch bez omezení. 

Při hledání porozumění z vnějšku

průměrný student pouze kontaktuje 

opakující se vzpomínku na to, 

co bylo, 

místo aby šel do Božího Srdce a přinesl to, 

co nikdy nebylo.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Doporučuji věnovat velkou pozornost
  poslednímu odstavci tohoto textu.

  Mnoho lidí tráví svůj čas hledáním odpovědí,
  nebo návodem na to, co přesně mají dělat
  aby své zdraví a svůj život vylepšili.

  Avšak tu Moc a návod, nosí v sobě.
  Mají schopnost tuto Energii Boha,
  která jimi protéká,
  kvaifikovat čímkoliv
  a to se stane Pravdou.

  Dám příklad:
  Když je někdo, kdo potřebuje obnovit své zuby,
  nové narůst, poškozené obnovit,

  a usmyslí si, že když bude každou hodinu na svá ústa přikládat své ruce na 2-3 minutky,
  že se mu během pár týdnů vše obnoví
  a dá tomu velmi silný „záměr“
  a velkou pozornost každou hodinu (vyjma spánku)
  a tímto vytvoří velkou hybnost,
  pak se mu jeho Pravda zhmotní v jeho ústech.

  Bez ohledu na teorii v lékařských knihách
  o tom, co je a není možné.

  Bez ohledu na zkušenosti lidí z okolí,
  bez ohledu na to, kolik je mu let,
  bez ohledu na to, co jí,
  bez ohledu na to, v jakém stavu se jeho zuby a čelisti nachází. 😉

  Jediné co musí…soustředit cíleně svou mysl,
  pravdidelně, neoblomě,

  zvyšovat své vědění,
  že to je v jeho Moci
  a že on má schopnost to vytvořit.

  Třeba i skrze uvědomění,
  že když tělo dvakrát vytvořilo zuby,
  tak to umí i vícekrát.

  S uvědoměním, že jsou lidé,
  kterým se to podařilo
  a vypěstovali si tam, kde bylo potřeba
  nové třetí zuby.

  Věřím, že příklad je dostatečný k tomu,
  aby vzniklo porozumění,
  že každý máme Moc a Schopnost Boha
  a můžete vytvořit takovou Pravdu,
  po jaké toužíme
  a kam silně nasměrujeme svou pozornost.
  🙂