Já Jsem,  PENÍZE

PENÍZE

Když studenti řeknou: 

„Kdybych měl jen peníze, 

co dobrého bych mohl učinit,“

je to přesně naopak, co by měli udělat. 

Pokud někdo vstoupí do „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

bude mít všechny peníze, 

které chce, 

a nelze je od něj držet dál.

Prohlášení:

„JÁ JSEM Bohatství Boha, 

proudící do mých rukou 

k mému použití

teď a navždy.“

„JÁ JSEM nevyčerpatelné Bohatství Boha 

proudící do mých rukou a k mému použití teď, manifestované s plnou Mocí, 

jako radostně uvolněný dar Boží Lásky. 

Já přijímám Plnost Boží Hojnosti proudící ke mně 

právě teď!“

„JÁ JSEM Přítomnost vytvářející Hojnost kdekoliv si zvolím, 

k využití pro Plnou Dokonalost Světla.“

(St.Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)