Abraham,  Zdraví a Krása

NEJRYCHLEJI NA ZMĚNU MYŠLENEK REAGUJE VAŠE TĚLO

Každou část svého života zažíváte z pohledu svého fyzického těla, a když se cítíte dobře, vše, co vidíte, vypadá lépe. Je samozřejmě možné zachovávat si zdravý postoj, i když je vaše tělo nějakým způsobem oslabené, nicméně dobře-se-cítící tělo je mocnou základnou trvalého zdravého postoje.

A tak není žádným překvapením, že protože to, jak se cítíte, ovlivňuje vaše myšlenky a postoje vůči věcem, a protože vaše myšlenky a postoje odpovídají vašemu bodu přitažlivosti, a protože váš bod přitažlivosti odpovídá způsobu, jakým se váš život odehrává – existuje jen málo věcí důležitějšího významu, než je dosažení dobře-se-cítícího těla.

Je celkem zajímavé poznamenat, že dobře-se-cítící tělo nejen podporuje pozitivní myšlenky, ale že také pozitivní myšlenky podporují dobře-se-cítící tělo.

Mnozí si ztěžují, že je snadné být optimistický, když jste mladí a těšíte se dobrému zdraví, ale že je to mnohem těžší, když jste starší a více nemocní…ale my vás nikdy nepovzbuzujeme k tomu, abyste svůj věk či současný stav zhoršujícího se zdraví používali jako limitující myšlenku, která brání zlepšení či uzdravení.

Většina lidí nemá ponětí o síle svých vlastních myšlenek. 

Neuvědomují si, že jak neustále vyhledávají věci, na které si mohou ztěžovat, připravují se o své vlastní fyzické zdraví. 

Mnozí si neuvědomují, že než si začali ztěžovat na své bolavé tělo nebo na nějakou chronickou nemoc, stěžovali si nejprve na spoustu jiných věcí. 

Nezáleží na tom, zda předmětem vaší stížnosti je někdo, na koho se zlobíte, někdo, kdo vás zradil, chování druhých, o němž jste přesvědčeni, že je nevhodné, nebo něco, co není v pořádku s vaším vlastním fyzickým tělem – stěžování si je stěžováním, a to znemožňuje uzdravení.

Takže cítíte-li se dobře a hledáte způsob, jak si udržet tento příjemně – pociťovaný stav bytí, anebo je vaše fyzické tělo nějakým způsobem oslabeno a vy hledáte způsob, jak se uzdravit, postup zůstává stejný: naučte se směrovat své myšlenky na věci, které pociťujete jako dobré, a objevte moc, která pramení jedině a pouze z vibračního souladu se Zdrojem.

Cítíte-li se dobře nebo vypadáte-li tak, jak chcete vypadat, nějakým způsobem se to odráží ve všech ostatních aspektech vaší životní zkušenosti a z tohoto důvodu chceme zdůraznit význam udržování rovnováhy, pohodlí a zdraví vašeho fyzického těla.

Ve vesmíru neexistuje nic, co by rychleji reagovalo na vaše myšlenky než vaše vlastní fyzické tělo, a tak sladěné myšlenky přinášejí rychlou reakci a zjevné výsledky.

Vaše fyzické zdraví je ve skutečnosti nejsnazší předmět, nad nímž máte absolutní kontrolu – neboť se týká toho, co vy se sebou děláte.

Protože ale všechno na tomto světě vidíte pod lupou toho, jak se cítí vaše fyzické tělo, dostanete-li se mimo rovnováhu, může tím být negativně ovlivněna mnohem větší část vašeho života než jen vaše fyzické tělo.

 Nikdy vám není jasnější, že chcete být zdraví a že se chcete cítit dobře, než když jste nemocní a cítíte se špatně, a tak zkušenost nemoci je účinnou startovací rampou k požadování zdraví. A tak ve chvíli, kdy byste kvůli své nemoci žádali o zdraví a dokázali přitom svou soustředěnou pozornost obrátit k myšlence na zdraví, objevilo by se okamžitě – ale pro většinu fakt, že se nyní cítíte špatně, je tím, čemu věnujete pozornost. 

Jakmile onemocníte, je logické, že byste si všímali toho, jak se právě cítíte, a tak byste nemoc prodlužovali…ale nebyla to vaše pozornost zaměřená na nedostatek zdraví, kvůli které jste onemocněli. Místo toho to byla pozornost na nedostatek mnoha věcí, které si přejete!

Pozornost trvale orientovaná na nechtěné věci vás zadržuje ve stavu, kdy si znemožňujete své fyzické zdraví, stejně jako si znemožňujete přístup k řešení ostatních záležitostí, na která se zaměřujete.

Pokud byste dokázali zaměřit svou pozornost na myšlenky prožívání fyzického zdraví stejně vášnivě, jako se zaměřujete na jeho nepřítomnost, nejen že by rychle došlo k vašemu uzdravení, ale také udržování vašeho fyzického zdraví a rovnováhy by bylo snadné.

Abraham Hicks (Esther a Jerry Hicks)

Ukázka je z knihy : Peníze & Zákon přitažlivosti

Fotografie: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Toto je velmi vydařená část
  Z knihy Peníze & Zákon přitažlivosti.
  Nelze oddělit tělo a úspěch ve vnějším světě.
  Jakmile se necítíme dobře v těle,
  ta vibrace ovlivňuje to,
  jak vidíme svět
  a to ovlivňuje to,
  zda se otevíráme nebo zavíráme proudu Dobra.

  Stěžování si, kritika, posuzování, nenávist,
  zlost…toto vše jsou silná témata současné doby.
  Vždy byla silná…ale teď je to jakoby zrychlené,
  nebo by se mohlo dát,
  že se to valí rychle za sebou.
  Teď je to ten správný trenažér
  na hodně rychlý vzestup vibrace. 🥰🌹

  Když je veliký nesoulad, veliký kontrast,
  tak to provokuje lidi žádat mnohem více, než kdy jindy…
  a jakmile najdete způsob se s touhami sladit
  tak máte v takové době velikou šanci obdržet toho mnohem
  a mnohem více
  a i rychleji než kdy jindy. 😍🍀

  Co se týká nemocí a chřadnutí těla,
  Abraham se čistě shoduje se vším,
  O čem mluví Saint Germain.
  První co nejrychleji reaguje na nesouladné myšlenky a pocity
  je naše tělo.
  A ten nesoulad nemusí být jen o tomto konkrétním objektu,
  stačí nadávat na vládu, nenávidět souseda,
  neustále si stěžovat na rodiče, na děti, na učitele, na šéfa
  a na spoustu podobných věcí
  a to se stává příčinou chřadnutí, nemocí, stárnutí a
  když se nesoulad stane velmi, velmi vzdálen od Zdroje,
  pak přichází na řadu kvantový skok „sledění se Zdrojem“
  ve formě fyzické smrti. 😉