Já Jsem,  Zdraví a Krása

DECH V RYTMU SE ZDROJEM

Rada od Mistra St.Germaina, popsáno mými vlastními slovy.

Chcete-li být v co nejharmoničtějším rytmu se Zdrojovou Energií ve vás,

naučte se používat tento způsob dýchání. 

V dnešní době, kdy se jisté okolnosti pokouší bránit našemu spojení s tím kdo jsme, 

je to obzvláště důležité. 

Dechem jsme propojeni se Zdrojem Života a Silou, která tvoří Vesmíry.

Každý z nás má přímou linku.

Tento rytmus je:

Nadechněte se na osm…

Podržte dech na osm…

Vydechněte na osm…

A vyčkejte na osm…

A pokračujete…

Udělejte to několikrát za sebou, až se naladíte na tento rytmus. 

Aktivita vědomí bude rychle reagovat na tento požadavek.

Nemusíte tomu dávat zvláštní pozornost, jen si během dne několikrát takto zadýchejte vědomě.

Ještě chci zdůraznit, že je velmi důležité dýchat pouze nosem.

Nejenom že to z materiálního pohledu posiluje imunitu, 

ale má to z dlouhodobého hlediska ohromný vliv na tělo, obličej, schopnost myšlení a soustředění.

(text + foto: Maia Špačková)