Já Jsem,  PENÍZE

V CÍLI JE SVOBODA CELÉHO ŽIVOTA

Mnohokrát jste v dřívějších vtěleních nashromáždili obrovskou Energii 

– někteří ji nashromáždili, jiní ne 

– a když má člověk v tomto životě obrovské úspěchy, 

je to proto, 

že svůj pocitový svět nabil obrovskou Energií.

 

Vezměte dnes své finančníky, 

kteří dosáhli velkého finančního úspěchu. 

Myslíte si, že to udělali v tomto vtělení? 

Ne! 

Někteří z těchto jedinců po tři 

nebo čtyři životy dříve toužili 

a toužili po velikém bohatství. 

Vybudovali a získali tu hybnost, 

které se v tomto životě zmocnili. 

Proč? 

Nyní si všimněte! 

Téměř ve všech případech začalo toto dítě 

téměř vždy jako sirotek. 

Nyní si všimněte tohoto: 

Mnozí z nich byli sirotci, 

bez financí v rodině a podobně, 

ale ta velká hybnost vyrazila skrz těla těchto dětí 

a začaly jako čističi obuvi, 

pak se z nich stali kameloti. 

A podívejte se, co pro ně Ta Energie udělala 

– ne protože to bylo postaveno pro tentokrát, 

ale proto, 

že Ta Energie byla vyvolána 

a nabitá v předchozích vtěleních pro tuto konkrétní kvalitu.

 

Velké touhy jednoho života 

se staly přesvědčivou Silou dalšího! 

Nyní tedy, 

nehleďte jen na svůj dnešní úspěch 

ve svých individuálních podmínkách 

a dokonce ani svobodu lidstva v Americe, 

ale dívejte se daleko před to, 

tam je Cíl! 

Toto je jen část Aktivity Života, 

ale v tomto „Cíli“ je Svoboda Celého Života, 

váš Vzestup 

– navždy osvobozený od lidských omezení 

a opětovného ztělesnění.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková