Já Jsem

NA POČÁTKU BYLO SLOVO – TO SLOVO JE „JÁ JSEM“

Jak Ježíš řekl: 

„Na počátku bylo Slovo, 

to Slovo bylo u Boha, 

to Slovo bylo Bůh,“ 

tedy skrze mluvení tohoto Slova, 

myšlení a cítění tohoto Slova, 

vše je stvořeno; 

a to Slovo je „JÁ JSEM“.

Tímto vyzýváte své vlastní Božské Já, 

právě teď a tady.

Toto je tajemství afirmací. 

To, co si myslíte myslí, 

co cítíte srdcem 

a co říkáte svými slovy, 

přinášíte do světa. 

Klíčem ke všemu je mluvit s Láskou. 

Říkejte nahlas nebo v mysli afirmace s Láskou, 

protože Láska je matka, 

která vyživuje vaše úmysly 

a přivádí je ke zrození. 

Je to z té Lásky, z té Látky, 

která se nachází ve velkém Vnitřním Tichu, 

ze které vše vzniká.

St.Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková

One Comment