Transformace

SLUNCE ČTE VAŠI VIBRACI

Všem světům je vládnuto prostřednictvím sluncí. K těmto sluncím je směrován jejich růst. 

Vám dává světlo vaše slunce a světlo je to co Vám umožňuje vidět odraz sama sebe ve vnějším světě. Co byste mohli beze světla odrážet? Co byste viděli?

Slunce je vládce vašeho konkrétního systému, takového, jak se Vám jeví. Slunce je sebe si vědomý bod vaší konkrétní vesmírné oblasti. Slunce studuje své tvory a na oplátku je krmí tím co potřebují. 

Takže když milujete sebe a Zemi, sluneční paprsky naprosto rozumí vědomí, které nosíte. 

Když v sobě máte strach ze Země, sluneční paprsky to chápou a pošťuchují Vás abyste si to užili.

Když se napětí na vaší planetě zintensivňuje a vyzařuje samo sebe jako zneužívání energie, slunce to čte. Slunce je citové srdeční centrum. Umožňuje a aktivuje život, protože se dotýká všech věcí a čte je. Nemůžete skrývat to kdo jste, protože sluneční paprsky čtou vaši vibraci. Někteří lidé se pokoušejí před sluncem skrývat v podzemí, aby udržovali v tajnosti svoji aktivitu.

Představte si slunce, jak pokukuje po svém panství. 

Dotýká se všech bodů různými světelnými cykly, ověřujíce si, co se děje v každé skulince. Pociťuje energii a přináší ji k sobě zpět a potom se rozhoduje, jak se projeví. Učí se, jak ve svých vlastních tvorech řídit rovnováhu i nerovnováhu. Slunce se mění. Slunce a jeho síly se chystají na fenomenální posuny a posílají je do všech oblastí vašeho bytí. Jsou plány v plánech plánů. Chápejte, je Vám vždycky dostupný plán nejvyšších možností, jestliže si jej vyberete.

Sluneční energie začnou obrovsky vzrůstat, energie slunce bude vybuchovat a pálit, vyzařujíce ohromné množství gama paprsků. Někdy je slunce docela učenlivé a něžné jako malé dítě. V jiné době je vesele aktivní jako milion soptících vulkánů najednou. 

Avšak, když máte vhodně směrované vědomí, můžete touto aktivitou projít do panství které existuje za touto konkrétní iluzí. Forma slunce je iluze, která je v tomto slunečním systému hluboko vryta do každé broušené plošky drahokamu a do každé části DNA v tomto vesmíru. V hlavním plánu je usneseno, že budou jisté iluze vnímány a jiné nebudou. 

Slunci bylo odsouhlaseno, aby rozvětvovalo své kořeny do mnoha realit a tím umožnilo realitám splývat.

Až se paprsky slunce změní, aktivovány vědomím obyvatel Země, a až slunce uvolní sluneční erupce, bude to působit na polární oblasti Země. Vysílané záblesky jsou jako atomické exploze nebo elektrické nárazy které běží miliony kilometrů hluboko do vesmíru. Pozemské póly, protože to jsou magnety, tuto energii zachycují. Shrabují energii, která přichází z prostoru k planetě. Protože zde působí magnetická síla, běží dále kolem rovníku nebo dále dovnitř k jádru Země. Každý pól si shrabuje sluneční energii, řídí ji dovnitř a vytváří ohromný trychtýř vibrační energie. Jak se tato vibrační energie strká a kodrcá aby sem padla, je zařazena do síťové práce Země, která je napojena z pólů. Tato síťová práce byla stanovena Vámi a v jistém rozsahu všechny energie splývají nebo se vynořují skrze vaši verzi Země, aby se přizpůsobily její síti myšlení.

Samozřejmě mnoho věcí není v rovnováze, a to je důvod proč budou póly přemístěny, aby byla síťová práce lépe schopna energii zachycovat. 

Nynější poloha pólů nemůže sloužit jako elektrické uzemnění nebo světelné antény, což je požadováno, aby se zabránilo spálení.

Póly tvoří středem Země anténu, avšak běžným požadavkem bude všeobecné krátké spojení. Takže aby se vyhnulo kompletní destrukci, bude učiněn posun pólů. Póly se přesunou na nějaké jiné místo, jak již mnohokrát předtím učinily, když byla v sázce rovnováha Země. Z vesmírného pohledu to bude jenom mírný posun, avšak z vaší perspektivy bude posun vypadat docela obrovsky.

Sluneční energie vytváří novou vibraci, se kterou bouřící a roztrhané energie nebudou schopny padnout dohromady. Aby bylo možné tento klub energií na Zemi spojit a kvalifikovat, bude jeho energiím předložena ke zdolání jistá vibrace lásky. 

Slunce říká: „Tak dost. Vrátíme Vás pěkně zpátky vašemu úkolu. Podívejte se, co můžete udělat tentokrát.“

Jenom ti, jejichž vědomí není zabarikádováno budou schopni tuto energii umístit ve svých tělech.

Ti s negativními myšlenkami to budou cítit jako přímou nákazu, nemoc, jejich myšlenky se k nim vrátí a způsobí v jejich tělech silné zpustošení.

Řešením je, mít čisté myšlenky a nezavalená těla, která budou schopna tuto energii beze strachu přijmout. 

Pokaždé když se vystavujete těmto fantastickým dávkám energie vzrůstá vaše intuice, váš psychický potenciál a vaše schopnost dekódovat DNA. Všechny tyto schopnosti jsou tisíce a tisíckrát zvětšovány. Je to součástí cesty, že slunce odpovídá na to, kdo jste, takže si važte toho, že Vás slunce čte. Važte si slunce, otevřete se mu, přijímejte souhlasně jeho energii a energii všech elementů kolem Vás.

Inteligence na sebe bere podobu světla. Je to energie vašeho slunce, kdo udržuje váš systém v jeho energetickém poli.

V této době k Vám přicházejí vlivy z poza vašeho slunce. 

Když působení vašeho slunce není schopno zvládnout to co se na Zemi děje, přicházejí další slunce, aby vašemu slunci asistovaly. Vaše slunce vytváří sluneční erupce, které přitahují kosmické paprsky a uzemňují je v tomto systému. Představte si slunce jako gigantický magnet. Jeho sluneční erupce vysílají tykadla, aby dosáhlo ke kosmickým paprskům a chňaplo je. Kosmické paprsky jsou záření centrálního slunce ve vzdáleném místě vaší galaxie.

Shrnutě, toto je celá míněná kontrola ve vašem světě: Existuje v něm skupina, která se nedá přirovnat k povznesenosti lidí. Jsou tam někteří, kteří chápou že zde v této době probíhá mutace lidí a že je slunce za mnohé z toho odpovědné. Proto aby tuto přeměnu nebo mutaci lidí rušili, vytvářejí představu obav ze slunce. A tak masy lidí poslušně následují sugesce svých autorit. Někteří lidé tuto představu, kterou jsou krmeni přijímají tak opravdově, že si vytvářejí rakovinu pleti ze slunečních paprsků, které k nim prorážejí zavřenou garáží do zavřeného auta.

Všechno se spiklo proti slunci, jako kdyby tvořitelé tohoto světa byli trhlí a udělali chybu, když slunce ve vašem slunečním systému vůbec umístili. Toto je myšlenka, která byla lidem tajně podstrčena. A vy lidé – aby bylo vidět, jak jste pošetilí a jak můžete být pod kontrolou – věříte všemu co slyšíte. Protože to říká tisk, věříte tomu.

Jestliže jsou rostliny dostatečně čiperné, aby se sluncem pracovaly a poskytovaly tím mraky energie, pránu a kyslík který Vás udržuje v existenci, nemyslíte si, že je slunce také dobré pro lidi? 

Myslíte si, že je slunce dobré pro rostliny a lidem ubližuje?

Říkáme, že je slunce velkolepé. 

Studie ukazují, že když se objevil sluneční filtr, začal vzrůstat výskyt rakoviny kůže. Na slunci není nic špatného. Ve skutečnosti Vám oslabení ozónové vrstvy umožňuje větší odolnost vůči slunečním paprskům.

Někdo říká: „Nedívejte se do slunce. Je to nebezpečné pro oči.“

Říkáme, že se změní struktura vašich očí. 

V optickém nervu nastane změna, která způsobí nový typ vize a odemkne to co Vás drželo ve třetí dimenzi.

Věřte, že nikdo neudělal chybu, když umístil slunce na nebe.

V minulosti byly díry v ozónové vrstvě větší, nežli jsou dnes.

Díry kolísají, i když nemá tato kolísavost příčinou v tom, čemu jí vaši vědci přisuzují. Ozónové díry umožňují různým kvalitám a zážitkům světelného spektra, a také radiaci, procházet pozemskou atmosférou. Když jsou tyto rozdíly ve spektru prožívány masami lidí, objeví se uvnitř lidského těla chemická reakce, která jej začne měnit.

Vyzařování světla působí na lidské tělo. 

Ve skutečnosti světlo mění tělo na subatomické hladině. Ti, kteří to chápou, jsou schopni zůstat s tímto přirozeným posunem v rovnováze. Některé z posunů přirozené nejsou, ačkoliv z velké části je to řízeno tak aby nastala událost, která Vám bude prospěšná. Ve velmi krátkém období může v lidských částech nastat vzrůst vývojové inteligence, takže by se tyto části staly silnějšími.

Díry v ozónu umožňují radiační energii vstoupit a urychlit proces. Když se v budoucnosti střetnete s kosmickými, nebeskými událostmi, budete této energii vystaveni. Takže to, co nyní dostáváte je jako homeopatická dávka, nebo očkování.

Hlavní síla jakéhokoliv systému dlí v jeho slunci, kde se kolektivní sluneční vědomí demonstruje skrze sluneční paprsky. Takže když cestuje do různých hvězdných systémů nějaká forma inteligence, mohou být její paprsky čteny. Když je jednoho dne energie schopna vyzařovat frekvenci světla svého domova, toto její světlo je každým čteno, protože je přenášeno v jistém spektru paprsků. 

V rozsáhlých vesmírných vzdálenostech mohou jiní určitá spektra číst a překládat. Mohou poznat kdo žije uvnitř kterého slunce a jaké jsou jeho záliby a zvláštnosti existence. Je mnoho, velmi mnoho dobrodiní, která mohou ze slunce přijít. Konečně, je to zahrnuto v šamanistických znalostech.

Až každý z Vás projde životními výzvami posuzování a oddělování se, v ideálním případě začnete více chápat své místo v životě a budete schopni nést více světla. Toto světlo, které získáváte jednotlivě, je vytvořeno pravým základem své vlastní existence, a tím že se sloučíte s podobnými energiemi v masovém vědomí si uvědomíte, že duch je světlo.

Tímto se Země stane hvězdou na horizontu ostatních světů. 

Potom bude sama sebou k Vám přitahovat ostatní světy. 

Tyto světy budou číst energii vašeho pozemského světla 

a budou vědět kdo jste.

Ukázka z knihy: ZEMĚ, Plejádské klíče k živé knihovně – Barbara Marciniak

Fotografie: Maia Špačková

3 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Zde je odpověď na globální oteplování…proces přeměny pólů,
  aby lidstvo mělo co největší šanci přežít.

  Hra kolem Green Dealu, války a pod. je jen proces,
  jak co nejvíce lidí vtáhnout do ohromné „negace“,
  aby pro jisté síly byla co největší „sklizeň“.

  Je jen jedno řešení……
  pochopit svou podstatu,
  poznat svou Moc
  a skrze tu tvořit svůj vlastní svět.

  Tato vědomí se pak spojí
  a položí základ nového světa. 🥰

  • Avatar photo

   Maia

   LENKO
   u článků mám otevřenou možnost pro diskuzi pouze na 2 měsíce.
   Pak se diskuze uzavírá.
   Nešlo by to uhlídat.

   Pokud máš něco inspirativního,
   přidej to k nějakému novějšímu článku.
   Klidně s odkazem na ten článek.
   Já se ráda k diskuzi připojím
   a další čtenáři pochopí souvislost. 🙂

   Já stejně stále dokola točím podobná témata,
   tak se to vždy bude někam hodit. 😉

   Děkuji
   Maia