Já Jsem

PROHLÁŠENÍ O VZTAZÍCH

„JÁ JSEM vidící Boha v každém po celý čas.“

„JÁ JSEM chráněn před těmi, 

s nimiž jsem neměl v úmyslu se stýkat.“

„JÁ SEM odhalující účel tohoto spojení a dohlížím na to, 

abych dělal jen to, co je správné a podle Božského Plánu.“

„JÁ JSEM neporazitelně vyveden z jakéhokoli vztahu nebo sdružení, 

které není pod Božím vedením.“

„JÁ JSEM Boží Láska, která k Tobě proudí.“

„JÁ JSEM Láska, Moudrost a Vedení Boha v našem vztahu.“

„JÁ JSEM Boží Přítomnost a Ty jsi Boží Přítomnost 

a My jsme Boží Přítomnost společně v Lásce a Harmonii.“

(Vizualizujte svého partnera jako Božstvo (Mistra), který vstoupil do vašeho života, aby vás učil, žehnal vám a vychovával vás.)

„JÁ JSEM Projevení, jak zlepšit svůj vztah.“

„JÁ JSEM oproštěn od veškerého souzení, odsuzování a hněvu 

vůči sobě, nebo ostatním.“

„JÁ JSEM Osvícení, Odhalení Boží Přítomnosti, 

ukazujíce nám, na čem musíme pracovat, 

a uzdravujíce každou ránu 

a nevyřešený emocionální problém bez ohledu na zdroj, 

díky čemuž jsme vždy zdraví, celiství a milující.“

„JÁ JSEM jednající tak, jak chci, 

aby všichni jednali vůči mně.“

„JÁ JSEM bez potřeby říkat

nebo dělat něco zraňujícího svému partnerovi, 

jednám vždy s láskou a soucitem a vidím, 

že můj partner tak jedná vůči mně.“

„JÁ JSEM věrný Boží Přítomnosti, 

proto JÁ JSEM v tomto vztahu, 

protože pouze ve Svobodě Této Přítomnosti 

může zvítězit Pravá Láska.“

„JÁ JSEM ukázání, zda tento vztah má být, 

a pokud ne, 

vyzývám Vzestoupené Hostitele Světla, 

aby zde převzali velení 

a vytvořili Dokonalý Božský Plán pro každého z nás 

v Dokonalé Lásce a Harmonii.“

Saint Germain (I AM Discourses), volný překlad + foto: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

3 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Prohlášení si můžete vytvořit
  i ve spojení těch nejmocnějších slov
  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život!“🥰

  Tato slova okamžitě otáčí vaši energii(vibraci)
  a výsledek přichází velmi rychle.
  Za pár dní velmi častého říkání –
  a říkejte to i dynamicky alespoň jednou denně
  po dobu 20-30 minut-
  uvidíte výsledky.😘

  To prohlášení může vypadat třeba takto:
  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život
  mého vztahu s „Tomášem“!

  Nebo jen
  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život
  mého partnerského vztahu!“

  Nebo
  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život
  mého manželství“!
  🌹

  Vyberte si, co se vám bude nejlépe říkat
  a co vnitřně cítíte lehce a radostně.
  Každé prohlášení,
  po určité době,
  by mělo u vás vyvolávat lehký jemný úsměv,
  pozvedávající energii
  a takovou jemnou vnitřní radost.
  Měli byste pocítit také úlevu
  z takové vnitřní úzkosti
  a napětí.🥰😊🌹