Já Jsem,  PENÍZE,  Transformace

VIZUALIZACE

Pravá vizualizace je Boží Atribut a Síla Očí, 

která působí v mysli člověka. 

Když si člověk vědomě představí ve své mysli „touhu“, 

kterou si přeje splnit, 

používá jeden z nejsilnějších prostředků, 

kterým ji přináší do svých viditelných, hmatatelných zkušeností. 

Ode dneška pojďme držet obraz vašeho Vítězství nad omezeními

a Svobodu od nich. 

Nejprve je (ta omezení) musíte zvládnout 

a potom je konzumovat 

– protože pokud se sami budou chtít zvládnout, 

budou se vám snažit vládnout.

 

Proto udržujte dobíjení Energie v jakékoli situaci, 

obrazem toho, co chcete, 

aby se vám tento stav vrátil. 

Pokud neobsahuje požadovaný obraz, 

musíte jej načíst.

Vytvořte zvyk vkládat svůj obraz o Dokonalosti, 

váš obraz o Vítězství, 

váš obraz Svobody, 

do všech podmínek, 

ve kterých se ocitáte každou hodinu.

 

Dokud nepokryjete současný stav obrazem toho, 

co chcete, 

zůstane tak, 

jak je! 

(Saint Germain (I AM), volný překlad + foto: Maia Špačková)