• Já Jsem,  Zdraví a Krása

  BOHATSTVÍ UZDRAVENÍ

  Když mluvíte ve jménu Moci a Autority „Mocného JÁ JSEM“,  uvolňujete neomezenou Energii,  aby splnila vaše přání.  Proč tedy dopouštět,  aby vás trápily pochybnosti a strach,  když:  „JÁ JSEM Otevřené dveře,  které žádný člověk nemůže zavřít  do Ohromného Božího Bohatství  – jež čeká, prudce tlačí vpřed,  aby uzdravilo, požehnalo  a hojně prosperovalo!“  Odvažte se být, cítit, používat tuto Mocnou Autoritu  – Boha ve vás Milovaní studenti,  neuvědomujete si,  že můžete vyjádřit Dokonalost tím,  že zaujmete svůj odhodlaný postoj s dostatečnou intenzitou, takto:  „JÁ JSEM Mocná Elektronová Energie,  která proudí, naplňuje a obnovuje  každou buňku mé mysli a těla  – právě teď!“ Nevidíte s dostatečnou intenzitou toho,  že za pár minut,…

 • Abraham,  Transformace

  CÍTIT DOBŘE SE MUSÍTE TEĎ! – Abraham Hicks

  Všechna vaše síla je v TEĎ. A v TEĎ je váš bod přitažlivosti. Vše kolem vás se objevuje TEĎ a všechno se v TEĎ odehrává, včetně vašich budoucích zkušeností, do kterých vkročíte a které se slaďují jako odpovědi na vaše vibrace. A tak, pokud jste naštvaní či zoufalí, se vaše budoucnost slaďuje právě s tímto vibračním vyzařováním v TEĎ. A vy většinou řeknete: „Ale já k tomu, že jsem naštvaný, mám dobré důvody.“ A my odpovíme: „A koho to zajímá.“ „Ale Abrahame, já mám pravdu, já jen mluvím o tom, CO JE.“ A my odpovíme: „My víme, že mluvíte „pravdu“ a vaše budoucnost jí bude plná.“ V TEĎ je váš bod přitažlivosti a v TEĎ si přitahujete zítřek, to co…

 • Abraham,  PENÍZE

  HOJNOST PENĚZ – Abraham Hicks

  Host: Chtěla bych se zeptat… a moje sestra mi říkala, “Na to se neptej”. Pak jsem nad tou otázkou přemýšlela a dostali jste otázku, proč psi vystrkují hlavu z okna v autě. A stejně se vás na to ten člověk zeptal. Tak jsem si řekla, že se zeptám. Abraham: Proč pes vystrkuje hlavu z okna a riskuje, že se mu do očí dostanou brouci?  My říkáme: protože ta cesta za to stojí. Host: Ano, to se mi líbí. Poslední dobou jsem přemýšlela a snažila se manifestovat peníze a hojnost peněz. V tom smyslu, že si s ničím nemusím dělat starosti kromě cestování a dělání toho, co chci. Odejít z práce, kterou nemůžu vystát, je…

 • MAIA TEXTY

  ČISTÝ ZÁMĚR – Rychlá cesta zviditelnění tužeb

  Záměr je silné rozhodnutí, kterým směřujete cíleně svou energii. Jasným záměrem umožníte veškerému dobru, které je pro vás vytvořené, manifestovat se ve vašem světě k vašemu použití. Bez tohoto souhlasu, kterým „záměr“ je nemůže vaše „Přítomnost JÁ JSEM“ konat. Jak jsem již v některých textech upozornila, Světlo potřebuje váš souhlas, aby se nevměšovalo do vaší Svobodné vůle. Váš ZÁMĚR vyjadřuje vaši svobodnou volbu. Proto má tak obrovskou Sílu a Moc. Záměr je podstatou toho, jak Vesmírné Zákony fungují. Věděli to Mistři před námi a znají to Mistři i dnes. Způsoby naučeného automatického myšlení se občas lidem do jejich záměrů pletou. Pro mnoho z nich je matoucí vytvořit si vlastní, čistý záměr. A tak když lidem…

 • PENÍZE,  Transformace

  NENASYTNÝ VERSUS CHUDÝ (Abraham Hicks)

  Host: Pokouším se rozumět nenasytnosti. Všechny druhy statistik říkají, že asi tak 5% obyvatelstva vlastní 98 % světových zdrojů…  Abraham: Tady je ta věc…. Měli bychom něco trochu proti tomu, ale pojďme akceptovat, že je to přesná statistika. A tak jeden malý vhled do budoucna: Jestliže by 6% obyvatelstva chtělo mít to, co má těch 5 %, pak budou zdroje expandovat, aby se přizpůsobily těm 6 %. Jestliže by 10 % z nich chtělo mít to, co má 5 %, prostředky budou expandovat, aby vyhověly 10 %. A jestli by 100% obyvatelstva vaší planety chtělo žít jako žije těch 5 % – – zdroje vaší planety by expandovaly, aby vyšly vstříc…

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  HARMONIE JÍDLA SKRZE VNITŘNÍ „MOC“

  Dvě prohlášení, která zmocní „Přítomnost“  vytvořit zcela nový způsob jezení, chuťové touhy a trávení. Když se lidé „snaží“ různými vnějšími prostředky, nasloucháním cizích zkušeností, s touto věcí něco udělat, i když jistě velmi moc chtějí, pak výsledky nemusí být takové, jaké by si přáli. Nejjednodušší cestou je „to odevzdat“ a skrze pomocná prohlášení, nebo jiné způsoby zaměření na výsledek, nechat Vnitřní Moc „JÁ JSEM Přítomnost“ (Božskou Sílu v nás) vytvořit a zorganizovat vše bez odporu, neustálých návratů do starých způsobů se všemi jejich následky. Je velmi podporující a dokonce velmi výhodné každé jídlo jakýmkoliv způsobem harmonizovat pomocí energie, která nám prochází rukami a pronést požadavky, které jsou „velením“,  jakým směrem má Přítomnost…

 • Já Jsem

  DOKONALÁ ROVNOVÁHA A SEBEOVLÁDÁNÍ

  Velmi rád používám Prohlášení:  „JÁ JSEM tady a JÁ JSEM tam“;  a pokud o tom budete uvažovat,  překonáte pocit oddělení.  Student je víceméně nejistý,  což vždy přináší úzkost  a úzkost vytváří napětí.  Jak vstoupíte do Vyšší aktivity,  budete stále uvolněnější.  Vždy, když se má něco projevit,  zaujměte klidný postoj.  Buďte šťastní a radujte se v Přítomnosti;  ale vždy je třeba udržovat rovnováhu  – je to Střední Cesta.  Držte se v tomto centru.  Člověk se může stejně hluboce radovat v klidné kondici,  jako v nadměrné veselosti.  Klidná nálada sděluje ostatním něco,  co potřebují,  protože každý člověk potřebuje vyrovnanost  a vědomou realizaci nutnosti klidu  a vyrovnanosti.  Rovnováha má v sobě určitou Sílu sebeovládání a…

 • Transformace,  Zdraví a Krása

  VĚDOMÍ VAŠICH BUŇEK – Abraham Hicks

  Host: Mám nadváhu, jsem diabetik a vím, že bych se měl o sebe lépe starat, ale zdá se, že nemám touhu se o sebe lépe starat. Abraham: Víte, je to zajímavé a Vám se to určitě bude líbit. Milujeme, když najdeme podobnost, při které můžeme hovořit v rámci nové podobnosti, abychom do vašeho nitra mohli přinést pořádnou dávku jasnosti. Takže Vám chceme říct v souvislosti s tím, co jsme vám dnes řekli, že jakákoliv akce z prostoru mimo Vortex jde pomalu, je těžká a drží váš spád událostí. Ale když si necháte čas, abyste se dostali do Vortexu, a pak očekáváte z prostoru vně Vortexu, přijde pak nápad a zůstane. Víte, k čemu míříme? Host: Ano. Abraham: Takže jste k tomu přistupoval obtížným…