MAIA TEXTY

PARADIGMA STARÉHO MYŠLENÍ

Když se rozhodnete, že se stanete skutečnými tvůrci svého života, 

začnete měnit i svá dosavadní přesvědčení.

Jsou všude kolem vás a čekají na těch nejméně očekávaných místech.

To, že jsou jimi naplněna komerční média, školní učebnice, mnohé knihy, noviny a časopisy,

je mnohým z vás bezpochyby jasné.

Méně lidí je však obezřetných vůči alternativním médiím a duchovním učením.

I ezoterický svět si stále hýčká své milované paradigma „utrpení jako cesty k osvícení“.

Hlásá, že nemůžete svůj život plně řídit a být stále šťastní, 

že nikdy nemůžete vědět, kdy vás něco špatného nepotká, 

protože to je OSUD – Karma, kterému by se nemělo odporovat, 

natož si myslet, že ho můžete samovolně měnit. 

Pokud se zaměřujete na to, co vám vytváří příjemné pocity, 

pak utíkáte před skutečným smyslem života a před realitou, 

která vás jednoho dne dohoní.

V tuto chvíli se hodí říci pár slov k realitě.

Cítím zde stále starý systém myšlení, že realita existuje pouze jedna,

ta obecná, kterou prožívá většina.

Již i na poli vědy se začíná zjišťovat, že realit je mnoho a to, jaká je, 

záleží pouze na našem směru myšlení a vnímání. 

V tomto bodě některá ezoterická a alternativní odvětví setrvávají 

ve starých vzorcích myšlení a snaží se podsouvat lidem, 

jak je nemorální tvořit svou vlastní realitu, 

ve které jste skutečně jen šťastní a vše vám v tomto světě vychází, 

a nechápou, že toto není útěk ze skutečného života, 

ale je to pravý opak. 

Kdo skutečně začne žít Život a ví, jaké principy v něm působí, 

je na radostné cestě být skutečně stále šťastný ve své vlastní stvořené realitě. 

Tam je i základ přeměny planety Země.

Že lidé pochopí princip tvoření Života podle toho, 

na co neustále zaměřují pozornost.

Svou „Moc pozornosti“ uchopí plně do svých rukou.

Pokud ale budou podle směřování i alternativních a ezoterických médií 

zaměřovat pozornost na lidské utrpení, nedostatek, skromnost, pokoru, 

potřebu nejdříve trpět pro malinký kousek štěstí, či řešit minulost a traumata,

poté také toho, na co zaměřují svou pozornost, obdrží větší měrou, 

jako důkaz jejich vysílané vibrace.

A podle Zákona přitažlivosti se toho postupně zviditelní více a více. 

To je ZÁKON v tomto Vesmíru, 

kterému ještě stále dost i tzv. duchovně se probouzejících lidí nerozumí.

Nerozumí principu toho, že jejich zaměření pozornosti je alfa omegou toho, 

jak stvoří svůj život ve všech jeho oblastech.

I v jeho hmotném bohatství a finanční svobodě.

Což je dalším ožehavým tématem alternativního a duchovního světa.

Hmotné bohatství je po staletí spojováno s nenasytností, zlem, 

vykořisťováním a nemožností vstoupit do Nebe.

Otázka je, kdo tuto legendu vymyslel…zda chudí lidé, 

aby si našli pro sebe správnou výmluvu k tomu, proč je šlechetné být chudý, 

nebo bohatí lidé, aby bylo stále dost svázané a poslušné masy.

Stejně dobře tomuto paradigmatu posloužila přetvořená legenda o Ježíšovi, 

jako chudém, skromném člověku, který se pro lidi obětoval na kříži.

Tyto matoucí výklady, falešné ukřižování, dezinformace z Bible,

se vsákly do každodenního myšlení mas i těch, 

kteří jdou dnes alternativními cestami.

Přitom není dokonalejšího poznání své božské podstaty a ovládnutí hmoty, 

než to, že své touhy – ať již jde o finanční svobodu, vitalitu těla, zdraví, talenty, inteligenci,

dokáži přivést do viditelného stavu.

Když se dostanete do proudu toho všeho, čím jste, 

stáváte se jednotní se Zdrojem = Bohem.

To je to, proč sem každý přichází, přinést své Nebe na Zemi.

Jinými slovy veškeré bohatství, nadbytek, dokonalost z našeho Zdroje

manifestovat v hmotné existenci plně a rychle.

A pak, žít naplno, hlučně a poté skrze Nanebevzestoupení

přejít na jinou úroveň bytí plně i se svým tělem.

Pro nikoho není jiný cíl existence v této časoprostorové rovině.

Být Bohem v plném projevení všeho, co toto slovo znamená.

A jak Ježíš řekl: 

„Pro lidi je to nemožné, 

ale pro Boha, 

je možné úplně všechno.“

A aby nebylo starých paradigmat málo, vznikají další, nová.

Přelévají se do politické roviny, která to přebírá jako narativ.

A ten nepodporuje skutečný život.

Jedno z nich je, že TOUHA je špatná.

A z toho pramenící …žít v nadbytku ničí planetu,

odebírá ze společného koláče a vyčerpává zdroje.

Nic není tak vzdáleného od podstaty Života jako tyto myšlenky,

kterým i alternativa a duchovní svět poskytuje hrdě živnou půdu.

Touhy vyvěrají z vašeho nitra 

a jsou Energií vašeho Zdroje.

Každá touha přináší radost a skvělé pocity 

a jakmile vznikne, je již vibračně uskutečněná.

Pochopení a duchovní vývoj je založen na tom, 

jak tyto touhy zhmotnit do našeho života. 

A každé toto zhmotnění přináší další a další expanzi našeho Boha, 

a tím současně expanzi celého Vesmíru.

V důsledku pouze lidské touhy dávají vzniku nových a nových zdrojů

a Bohatství celé planety Země.

A zastavení tužeb znamená jistou stagnaci, 

která vždy vyústí ve vibrační potřebu smrti.

Text + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

11 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Ráda bych se na chvíli zaměřila
  na slova, které řekl Ježíš:
  „Pro lidi je to nemožné,
  ale pro Boha,
  je možné úplně všechno.“🌹

  Jistě je tu dost z vás,
  kteří rozumíte podstatě řečeného,
  ale přeci jen, malinko nasměruji,
  kam míří tato myšlenka.
  Když kráčíte životem jako člověk,
  velmi často jako „obyčejný člověk“,
  jak se s tímto programem ohromná část lidstva ztotožňuje,
  pak žijete život hodný pouze člověku,
  se všemi jeho starostmi, omezeními, utrpením,
  potřebou skromnosti, pokorou,
  z čehož postupně vzniká ohnutá hlava,
  ramena vpřed,
  jako když někdo nese těžké břemeno na zádech,
  a vláčí ho s jazykem svěšeným dolů na spodní patro,
  protože takto tělo materializuje těžkost života,
  myšlenek a pocitů. 🥺

  Jakmile ale Životem kráčíte v Bohu,
  tak, že cítíte že jste Bůh,

  pak se vám otevírají všechny materiální a duchovní dveře
  a svým životem jste neseni s lehkostí,
  s hlavou vztyčenou,
  jako by vrcholek hlavy visel na provázku,
  který vás vede vpřed
  a je pupeční šňůrou přímo do Zdroje Boha,
  který „JÁ JSEM“.
  Záda jsou rovná, i se zadní částí krku,
  téměř jako pravítko,
  ramena jsou uvolněná, stažená dolů
  s hrudníkem otevřeným vpřed do náruče života,
  a jazyk podpírá pevně horní klenbu v ústech,
  protože vaše životní síla jazyka,
  je podporou klenby celého vašeho Nebe.
  😇🍀

  A tak životem kráčíte sjednocení s Bohem,
  se zrakem upřeným vpřed,
  protože Vesmír před vámi zametá cestu,
  a vy se nemusíte bát,
  že nečekaná překážka
  způsobí vaše zaškobrtnutí,
  když kráčíte ve svém Světle
  s hrdostí na to,
  kým skutečně jste. 🥰🌹😘
  Maia

  • Avatar photo

   Radka

   Maio, moc děkuji za tento super článek a doplnění. Hned jsem si uvědomila, že jsem se nikdy nepovažovala za
   „obyčejného člověka “ a ač jsem se během svého života setkala s různým programováním, se kterým jsem se různě „popasovávala“, v tomto jsem měla jasno! 💖 To je nejspíš důvod, proč sleduji s takovým zaujetím nadšením tyto stránky 😍

   • Avatar photo

    Maia

    RADKO
    proto jsi dala průchod své krásné kreativitě, krásnému tvoření na nejednom tématu.
    A byla jsi tím známá, dokonce i slavná v jistém okruhu lidí. 🙂

 • Avatar photo

  Eva Mrázková

  Maio, to je krása! Další aha moment(-: Tolikrát jsem slyšela od Abrahama něco podobného, ale až teď mi to někde uvnitř zapadlo do sebe. Všechny zdroje naplanetě se zhmotňují díky zaměření a následnému souladu člověka, je to tak? Je možné, že planeta dokonce doslova roste, aby se sem všechno a všichni vešli?

  A každé toto zhmotnění přináší další a další expanzi našeho Boha,

  a tím současně expanzi celého Vesmíru.

  V důsledku pouze lidské touhy dávají vzniku nových a nových zdrojů

  a Bohatství celé planety Země.

  • Avatar photo

   Maia

   EVO
   tak to mě těší, že jsem přispěla do větší jasnosti. 🙂 🙂 🙂

   Tak ještě připomenu,
   že Abraham se někde zmiňuje,
   že v této době hojnosti a technologií
   neseškrabáváme ze Země ani procentíčko toho,
   co nám za zdroje může poskytnout teď i do budoucna. 🙂

   A tak chránění planety, omezení těžení zdrojů,
   zastavení expanze lidstva…to je nejbrutálnější a největší LEŽ ve Vesmíru. 😉
   Čistá nefalšovaná LEŽ.
   A jsou na ni dokonce i materiální důkazy, které se zamlčují.
   Jako třeba, že na planetu se vejde mnohonásobně větší počet lidí
   a ještě budou mít dost místa na bydlení a spoustu půdy a lesů pro obživu a radostný život.
   Mnohé nerostné suroviny se obnovují,
   ropa znovu ve stejných místech – a ví se to (neříká se to veřejně lidem), kde byla vytěžena opět znovu vzniká a velmi rychle,
   zlato znovu a znovu roste,
   vody je plno i na nejsusších pouštích a jsou lidé,
   kteří vědí, kde je (a umí ji najít obyčejným proutkem) a dali by se všechny pouště jednoduše zazelenat a obydlet a pod.
   A takových podobných informací je mnohem více.
   Potvrzují vše, co Abraham říká. 🙂

   • Avatar photo

    Radka

    Ano, také jsem o tom mnohé četla, že ropa je vlastně krví Země a nelze ji vyčerpat, protože se pořád obnovuje. Množství vody nelze snížit a když občas čtu některé lidi, kteří si myslí, že jsou „vědomí“, ale přitom se stále zaměřují na nedostatek vody, sucho a nedostatek i dalších věcí, tak není divu, že mají nedostatek…

 • Avatar photo

  Baruska

  Maienko, to je skvělý článek. St. Germain o tom někde i psal, že každého snad na cestě čeká nějaká ezo pastička, ale vyspělá duše to prokoukne brzy. Také mám tu zkušenost a tito takzvaní „probuzení, co už ví“ jsou hodně rafinovaní, protože duše láska… To si berou nejvíce do pusy a přitom mají přebujelé spirutualni ego a běda, jak s nimi někdo nesouhlasí.

  • Avatar photo

   Maia

   BARUŠKO
   děkuji 🙂
   A to je velmi hezká zmíňka o Saint Germainovi. 🙂

   Ano, pole ezoteriky nebo alternativy položilo velmi dobrý základ pro Grean Deal.
   Ani si to ti lidé neuvědomují.
   Nedochází jim, že Grean Deal a hlásání ezo skromnosti, pokory, chránění planety
   a zastavení tužeb má stejné styčné body s touto destruktivní agendou.
   Stejně tak si neuvědomují,
   jak velmi často mnohými myšlenkami oslavují smrt.
   A na tomto poli by jeden očekával větší jasnost, vědomé mluvení
   a pochopení Vesmírných principů.

   Já se někdy těším na nový rozhovor s někým…abych zjistila, že to nelze vyslechnout.
   I když by se dalo říci,
   že tam může být pár hezkých myšlenek,
   velmi často je myšlení dotyčného vedeno směrem k tomu, čemu věří…nevyhnutelnosti stárnutí a smrti.
   S tím jde v ruku v ruce skromnost, pokora, omezení nebo zastavení tužeb, protože…. 😉

   Když si pak někdo nastaví, že si hýčká své vlastní vědění,
   pak nemá touhu pouštět si něco podobného do oušek. 🙂
   A tak velmi často takový rozhovor po 5-10 minutách vypíná
   a jde si číst vlastní souladné věci, nebo něco tvořit s prohlášeními od Saint Germaina,
   které tvoří jen a jen jeho svět, jeho tělo, …vše v jeho jasném záměru. 🙂

 • Avatar photo

  Katarina

  Veľmi pekne napísané, Maia 🙂
  Súzniem s týmito myšlienkami a veľmi podobne, čím viac a intenzívnejšie sa „kúpem“ v tejto energii, tým menej som ochotná a zvládam nasávať svojimi uškami iné slová a iné rozhovory. Buď tie na prvý pohľad pekné rozhovory vypínam alebo nikdy nedopozerám alebo sa vesmír postará, že mám v danú chvíľu niečo iné na „práci“ a jednoducho sa z danej situácie ospravedlním a odídem :). Priala by som si ale vo svojom svete omnoho vyššiu koncentráciu toho na uši, pohľad a všetky vnemy súladného :).
  Ďakujeme opäť raz 🙂