• Videa,  Zdraví a Krása

  Jak si dýcháním změnit trvale kvalitu života

  Rozhovor na TV Polar o tom, jak si můžete pomocí vlastního dýchání trvale změnit kvalitu vašeho života. Uvnitř videa najdete i možnost to zažít na sobě samých naživo. 🍀😉 Ať už funkčním dýcháním nosem 24/7, tak dechovou fúzí DELTA, která vás dovede do absolutního klidu, zbaví stresu a navodí novou úroveň pojmu uvolnění, relaxace a kvalitní spánek. Funkční a zdravé dýchání je základ, Rosťa, – zakladatel 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ, holistického přístupu k sobě, – certifikovaný instruktor metodik redukovaného dýchání Buteyko, pro astmatiky, alergiky a lidí dušné – master instruktor OXYGEN ADVANTAGE, systému funkčního dýchání pro sportovce, cyklisty, běžce, alpinisty, prostě lidí aktivní – instruktor otužování.

 • Já Jsem

  HYBNOST, SPIRITISMUS

  Pamatujte si, Milovaní,  když vaše myšlenka a cítění stoupá,  vaše Světlo se rozšiřuje velkou rychlostí;  ale když vaše myšlenka a pocit sestoupí do lidských podmínek,  pak se vaše Světlo vypne.  To je důvod, proč v každém okamžiku,  ve kterém mysl není zaneprázdněna,  pokud by pokračovala ve svém volání po světle,  více Světla! Světlo! Světlo více Světla!  — jak by to bylo úžasné.  Uvědomujete si,  co znamená to jednoduché slovo „hybnost“?  Ach, moji drazí, uvědomte si,  že neustálé volání,  opakování věci,  získává sílu hybnosti,  která se nakonec stává velkou lavinou,  jež poseká vše, co je před ní.  Je-li konstruktivní,  pak jsou před ním pokoseny všechny destruktivní síly;  je-li to destruktivní hybnost, …

 • Já Jsem

  COKOLIV PROCHÁZÍ POCITOVÝM SVĚTEM, MUSÍTE SI ČÁST PONECHAT. TO JE ZÁKON ŽIVOTA

  Jak se vyvarujeme přijímání lidských sugescí?  Saint Germain:  To je způsob, jak získat Mistrovství a Vítězství.  Nedáváme jim žádnou moc jednat,  odmítáme jejich přijetí  a voláme po jejich zničení.  To je způsob,  jak se těchto věcí úplně zbavit.  Jen proto, že se zdá,  že nějaká věc navenek začala fungovat,  není důvod ji přijímat jako trvalou věc.  Pokud byste to udělali,  ustoupili byste veškerému lidskému stvoření.  Tak nikdy nepřijmeme věc,  která nevyjadřuje Dokonalost,  kterou chceme.  I když lidský smysl pro to možná vstoupil do činnosti,  stále to nepřijímáme,  protože kdybychom to udělali,  dali bychom tomu sílu,  která by to udržela na neurčito,  a to si nemůžeme dovolit.  Zvláště ve fyzické oktávě…

 • Já Jsem

  JAK NANEBEVZESTOUPIT

  Se Silou Božské Lásky.  Jakmile to pochopíte,  můžete způsobit,  že se to stane Trojplamenem.  Nemluvte o tom s ostatními!  Ve spojení s Fialovým Stravujícím Plamenem zdola  vynesete Sílu Nenasyceného Plamene shora,  což vytvoří Mocnou Konzumující Činnost;  a právě touto Aktivitou  jsme byli schopni dosáhnout všeho,  co bylo vykonáno.  Vydali jsme Sílu Trojitého Plamene,  abychom se setkali s Fialovým Stravujícím Plamenem,  který dělá tuto Všemocnou Aktivitu.  Stravující Plamen se setkává v hrdle,  spíše než v srdci,  protože působení Nenasyceného Plamene,  působícího v srdci,  začíná stoupat ze srdce;  a byl bych raději,  kdybyste to považovali za „schůzku“. „ Přemýšlejte o tom tímto způsobem  – jako o Centru Moci, čímž je hrdlo.“   Saint Germain,…

 • Já Jsem

  NĚKTEŘÍ NEMAJÍ ČAS NA APLIKACI…

  Otázka:  Někteří ale nemají čas na aplikaci. Saint Germain:  Nedávejte jim žádnou šanci  o nic víc, než je to možné,  aby si vymysleli nějaké výmluvy,  proč nemají odpovědi na svou žádosti  (proč neaplikují, aby měli odezvu na své touhy pozn. překl.). Nevidí,  že právě tato věc  je tím nejnekonečnějším důkazem  a Mocí působení „Přítomnosti“  –  a tím je jejich Aplikace.  Člověk musí být důvtipný jako nemluvně,  dokud nezíská určitou dynamiku.  Možná jste něco z toho sami viděli;  protože někteří velcí silní muži a ženy  se v určitých věcech chovají jako děti.  V určitých věcech jsou mocně silní  a v jiných věcech jsou jako miminka.  Někteří úžasně fyzicky silní muži se chovají…

 • Já Jsem

  SVĚTLO ROZPOUŠTÍ LIDSKÉ VLASTNOSTI A NESOULAD

  Říkám vám, že energie, substance a inteligence,  které vycházejí z „Přítomnosti“ jsou Světlo!  Proto je to stejné,  jako když rozsvítíte světlo v místnosti  — Světlo rozpouští lidské vlastnosti a nesoulad.  Kdyby Studenti,  kteří mají ve svých domovech neharmonii,  Bože, kdyby si to jen uvědomili,  mohli by zastavit všechny hádky  a byli by schopni uvolnit takový mír  a sílu v domově,  že by se všichni harmonizovali.  Říkám vám dnes večer,  když si ceníte svého budoucího pokroku,  nedovolte,  aby do vašich pocitů vstoupila jediná myšlenka na kritiku,  soud nebo odsouzení.  Nyní vám říkám, vedete si úžasně dobře;  ale stále je nějaká šance na zlepšení.  Je to životně důležité, milovaní!  Musíte si uvědomit,  že…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  JAK ZMĚNIT TĚLO A VÁŠ SVĚT

  Po několik příštích měsíců bych velmi pečlivě hlídal své pocity,  dokud nezmizí veškerý starý pocit,  který v atomové struktuře udržuje starou hybnost.  Není snadné vám to vysvětlit.  Ve Světelném vzoru vašeho těla  jste body Světla v buňkách oblékli nesouladem.  Dovolte mi najít slovo, které vám sdělí přesně to,  co chci, abyste tomu rozuměli.  Použijme slovo „kvalita. „ Myslím, že to je nejbližší věc, kterou můžeme použít. Kvalita „náboje“ oděvu Světla v buňkách je věc,  která musí být očištěna poté,  co tlak lidského stvoření pomine. Pokud byl „náboj“ poněkud dynamický,  znamená to,  že může nějakou dobu trvat,  než se uvolní – kvalita,  která má být uvolněna z „oděvu“ toho Bodu Světla, …

 • PENÍZE,  Transformace

  PRO KAŽDOU HODINU DNE

  Mocná Já Jsem Přítomnosti, slyš a reaguj, na tuto moji žádost.  Jasně chápu, že podmínky, ve kterých nyní spočívám, jsou výsledkem mých vlastních, zastaralých myšlenkových vzorců a postupů mého jednání.  Já přijímám Nyní plnou odpovědnost za tyto aktuální podmínky, za tento stav a za všechno, co je nyní projeveno ve hmotě, v mém fyzickém světě.  Nyní se uvolňuji a skrze Fialový vše stravující Plamen, zbavuji se všech zábran a pevným rozhodnutím vyjadřuji svůj jasný záměr rozumět tomu, co mi říkáš. Mocná Já Jsem Přítomnosti, nauč mne nové postupy, vedoucí k výsledkům, o které žádám a které chci zažívat ve své realitě!   Klidně pozoruji, jak vše probíhá a jasně při tom vnímám své pocity, a tak mám stálou…