MAIA TEXTY

KTERÝ ČASTÝ ZVYK OVLIVŇUJE STAV TĚLA?

I když je možná častěji vidět opak, lidské tělo je sestrojeno tak inteligentním způsobem, 

že je ve své čisté přirozené podstatě věčně samo udržitelné v tom nejdokonalejším stavu, který si jen umíte představit.

V tuto chvíli by bylo dobré si uvědomit, čím je tělo obdařené, jaká Mocná Síla námi věčně prochází a co především ovlivňuje její kvalitu.

Tělem proudí neustále Životní Energie, která pochází z prvotního Zdroje. Ona dává všemu Život, bije naším srdcem, udržuje dýchání, hýbe našima nohama a rukama apod. Ona nepřetržitá Aktivita Života skrývá mnohá tajemství. Tato Síla, pokud jí to dovolíte, je připravena vám žehnat v nepředstavitelné hojnosti.

Životní princip je vždy účinný a neustále proudí do tvoření a skrze to touží vytvářet svou přirozenou Dokonalost.

Každá lidská bytost má však svobodnou vůli a většina z nich způsobuje, ať již vědomě nebo nevědomě, překrucování Této Energie. To se děje skrze zvyk obracet svou pozornost k vnějším formám světa, čímž vznikají různé druhy nesnází a nesouladu. Jedním z nejméně sloužících zvyků je, že se lidé zajímají o svět druhých osob. Sledují ho, podrobují ho kritice a souzení a chtějí ho napravit vnějšími prostředky pro svůj pocit domnělého bezpečí. Toto konání se ohromným způsobem odráží nejenom v jejich osobním světě, ale především na fyzickém těle, které je odívá.

I ten nejmenší záchvěv kritiky, soudu, posuzování, chtění kontrolovat ostatní, zlosti, nenávisti má vliv na funkci buněk těla. To proto, že je v tu chvíli zabarvena nežádoucími vlastnostmi Ta „Životní Síla“, která proudí skrze vás. Ona je pak nucena k tvoření nedokonalosti, skrze pozornost nasměrovanou na jakoukoliv nežádoucí věc.

Je dobré si uvědomit, že jakákoliv snaha napravovat a posuzovat vnější svět se zrcadlí na vnitřním světě buněčné struktury. Každá takto vydaná energie se vždy vrací do svého Zdroje a přináší ještě větší množství té vlastnosti, která ji byla přisouzena oním jedincem.

Tento Věčný Princip stojí za hluboké zamyšlení.

Obzvláště v dnešní době valících se vnějších událostí, které sebou nesou velkou vlnu silných emocí a potřeb zasáhnout vnějšími prostředky.

Každý zúčastněný má svobodnou volbu.

Má výsostné právo uschopnit svou „Božskou Přítomnost „a nechat ji jednat ve svůj prospěch,

aniž by zasahovala, jakkoliv do svobody ostatních,

nebo má právo si zvolit prostředky vnějšího světa

a otevřít tak bránu nedokonalosti a nesouladu,

které ho automaticky ovlivní.

Text a fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, které si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy bohatá grafická výbava a fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při četní dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000