Abraham

JAK BYCH VYPADAL DOKONALÝ „JÁ“

Otázka: Jen mě zajímalo, jak by to vypadalo, kdybychom měli tyto dovednosti dokonale rozvinuté, kdybychom se zdokonalili tak, že bychom tvořili záměrně, a ovládali bychom umění „umožňovat“, jak by to vypadalo? 

Abraham: 

Byli byste někdo, kdo je neustále svěží a lehký. 

Byli byste někým, o kom by ostatní, kteří vás znají, říkali,

tento člověk je vždy usměvavý a vždy šťastný. 

Byli byste někdo, o kom by ostatní řekli, zdá se, že vše, co musí udělat,

 je lehce navrhnout něco, a až se příště otočím, bude to podle něj. 

Bylo by to jako vášeň a dobrodružství a dychtivost, 

která se ve vašich zážitcích jen střídá. 

Kolísali byste mezi radostí a spokojeností a nadšením a láskou 

a uspokojením a dychtivostí. 

A to je úžasný stav bytí. 

Cítili byste se sebevědomě. 

Jinými slovy, zeptali bychom se, jaká je vaše dominantní vibrace? 

Jste jistí nebo nejistí? 

Jistí! 

Jste šťastní nebo smutní? 

Šťastní! 

Jste nadšení nebo poražení? 

Rozjaření! 

Jste flexibilní nebo napjatí? 

Flexibilní! 

Jinými slovy, všechny vaše odpovědi by odrážely radostný stav bytí, 

který jste našli. 

Jinými slovy, když neustále dovolujete, aby čistá pozitivní energie, 

kterou jste Vy, 

proudila skrz, 

cítili byste se skvěle. 

Mám všechny odpovědi na všechny otázky? 

Nebo stále hledám? 

Stále hledá. 

Jsem frustrovaný z toho, že teď nevím všechno? 

Ne, rád to dovolím rozvinout. 

Protože chápu, že to nemůžu pokazit a nikdy to neudělám. 

A důvod, proč to nemůžu udělat špatně, je ten, 

že to nikdy neudělám. 

Protože když stojím na místě, na kterém se necítím dobře, 

stačí vykouzlit virtuální realitu, 

kde se cítím dobře, a stanu se jí. 

Připadá mi to jako ocenění toho, co vidím. 

Mám pocit, jako by se svět točil kolem mě. 

Mám pocit, že všude, kam jdu, jsou lidé, 

kteří vibračně odpovídají tomu nejlepšímu z toho, 

co jsem vykouzlil. 

Je to jako přetékající radost. 

Zdá se mi, že věci, o které se ostatní starají, 

jsou úplně v nějakém jiném vesmíru, 

protože pro to nevidím žádný důkaz. 

Jsem tak v souladu s tím, kdo jsem, 

a tak v souladu s tím, kdo skutečně jsem, Zdrojem 

– a tak dychtivý po odhalení. 

Takže, stál bych pouze na místě, 

které bylo zdokonaleno podle měřítek ostatních? 

Ne, nikdy bych nestál na žádném dokonalém místě. 

Stál bych na různorodém místě, kde evokuji dokonalost, 

která mě těší. 

Kuchař v dobře zásobené kuchyni neřekne (šéfkuchař virtuální reality, v kuchyni dobře zásobené virtuální realitou): 

„Nechci tyto věci ve svém koláč, tak je dostaňte z kuchyně pryč!“ 

Ale řekne: 

„Dovolte si dát do jakéhokoliv koláče všechny věci, které by vám mohly chutnat, a já si z této dobře zásobené kuchyně vyberu věci, které mě v mém koláči potěší. A kdo ví? Můj vkus na koláče se může vyvíjet. Možná mi jednoho dne poslouží, že tam jsou ty další věci v kuchyni. Jsem totiž kuchař, který se vyvíjí,“ řekl by. „Nikdy nestagnuji ani nespím, vždy sáhnu po něčem novém.“ 

Ve skutečnosti by se to moc nelišilo od toho, co už znáte. 

Jste tak blízko této propojené Bytosti. 

Pro nikoho z vás to není velký úsek dostat se tam. 

Je to jen o malé úpravě myšlení, to je vše. 

Všimli jsme si, že přicházíte s tím, 

že chcete projevit věci, které nemáte. 

A pak seřadíte svou energii 

a začnou se projevovat. 

A pak v blízké budoucnosti budeme mít kurzy o demanifestaci 

nebo alespoň o jejím třídění: 

„Jak třídit a katalogizovat své projevení (manifestace), 

aby mě nezahltily.“ 

To bude předmětem příští série workshopů.

Abraham Hicks (Esther a Jerry Hicks)

Překlad + fotografie: Maia Špačková