Transformace

MOUDRÝ NEZASAHUJE

Spravuj zemi s opravdovostí,

používej vojsk s důmyslností,

získávej svět nevměšováním.

Oprosti se od pevně stanovených plánů

a svět si bude vládnout sám.

Čím více je ve světě zákazů a zápověd,

tím více lid chudne.

Čím více je ostrých nástrojů mezi lidmi,

tím více je zmatků v zemi.

Čím více chytrosti a obratnosti má člověk,

tím více vzniká výmyslů a výstředností.

Čím více se vydává zákonů a nařízení,

tím více je zlodějů a lupičů.

Je-li vláda mírná a nevtíravá,

lid je prostý a počestný.

Je-li vláda ostrá a podezíravá,

lid je lstivý a úskočný.

Proto praví moudrý:

Já nezasahuji 

– a lid se sám rozvíjí.

Setrvávám v klidu a tichu

– a lid se sám napravuje.

Nevměšuji se 

– a lid sám od sebe prospívá;

Nic nežádám

– a lid sám si 

uchovává jednoduchost. 

Tao-te -ťing : Lao-c` 

Fotografie: Maia Špačková