Já Jsem,  PENÍZE

VY VOLÍTE, JAK S VÁMI BUDE JEDNÁNO

Musíte jednat 

a vy jste ti, kdo si zvolí, 

jak bude jednáno s vámi. 

Nikdy si nemyslete, 

že se z této jednoduché skutečnosti můžete dostat. 

Je to věčný Boží Zákon

a žádný člověk ho nemůže nikdy změnit. 

Studenti musí tento přístup chápat 

a zachovávat 

pokud chtějí dosáhnout stálého pokroku.

Říkám vám, milovaní studenti, 

můžete zuřit a pochybovat 

a bát se a rebelovat

ale prosím vás všechny o samo-opravování,

protože tím otevřete dveře 

do vašeho Mocného Osvícení

a Svobody 

před veškerým omezením vnějšího světa. 

Existuje spousta studentů, 

kteří, 

když dojdou do určitého bodu porozumění,

kde se jim odhalí všechny výsledky jejich činnosti 

a podívají se na mnoho svých chyb, 

které byly učiněny 

a které je třeba napravit,

se stanou sklíčenými, kritickými a odsuzující sami sebe i Boha. 

To je opět velká chyba.

 

Vše, co jim je zjeveno ke zjištění, 

kde dělají chybu, 

by je mělo nesmírně těšit.

Věděli, že Bůh je Moc, 

a tak vědí, 

že mají Moc to napravit, 

a měli by se s radostí pustit do práce. 

Síla Božího Života, 

která bije v jejich srdcích, 

je absolutním důkazem toho, 

že mají v sobě Inteligenci 

a Boží Moc, 

pomocí které mohou rozpouštět a konzumovat 

všechny chyby a svárlivá vytvoření, 

které vědomě či nevědomě čerpali. 

Mohou říci tomuto nežádoucímu stvoření: 

„JÁ JSEM Mocný Konzumující Plamen, 

který teď a navždy 

pohlcuje všechny minulé i současné chyby, 

jejich příčiny a důsledky 

a veškerá nežádoucí stvoření,

za které odpovídá mé vnější já.“

(St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

9 komentářů

 • Avatar photo

  Věra FOJTÍKOVÁ

  …Dobrý den… je možné se nějak DOSTAT k delším textům Saint Germaina?? Věra

  • Avatar photo

   Maia

   Věruško,
   existují 3 knihy které jsou přeložené do češtiny, myslím že se to dalo najít pod názvem Hovory o JÁ JSEM,
   ale odkaz již nemám, tak třeba někdo, kdo to bude číst, pomůže.

   Dále je možné koupit na Amazonu v angličtině mnoho dílů pod názvem I AM Doscourses.
   Byly channelovány skoro před 100 lety a dlouho nebyly přístupné
   až teprve před pár lety tyto knihy byly poskytnuty veřejnosti.

   Texty nejsou jednoduché
   a člověk musí znát tu energii
   aby byl schopen ten text přeložit dobře.

   Umím si představit, že materiálně nastavený překladatel
   by z toho mohl vyplodit něco úplně jiného. 🙂

   • Avatar photo

    lili

    díky Mariáne 🙂

    str. 11, 12

    První krok k ovládání sebe sama vyžaduje uklidnění vší vnější činnosti ducha i těla. Kdo každý večer věnuje před spaním a každé ráno před začátkem denní práce patnáct až třicet minut následujícímu cvičení s potřebnou silou, zažije zázraky: Postarej se o to, abys nemohl být rušen. Zcela se uklidni a představ si a prociť, jak je tvé tělo zahaleno do oslnivého bílého Světla. Udržuj během prvních pěti minut tento obraz. Poznej a pociť vroucně to spojení mezi vnějším Já a tvou Mocnou Boží Jiskrou v tobě. Nasměruj svou pozornost na střed svého srdce a představ si jej jako Zlaté Slunce. Následuje uznání: Radostně se oddávám nyní hojnosti té Mocné Boží Přítomnosti, tomu Čistému Kristovi! Pociťuj velký jas toho Světla a zesiluj jej v každé buňce svého těla nejméně během deseti minut. Uzavři nyní meditaci příkazem: Já jsem dítětem Světla Já miluji Světlo Já sloužím Světlu Já žiji ve Světle Já jsem Světlem ochraňován, osvěcován, zabezpečen, podporován Já žehnám Světlu. Nezapomeň nikdy: Budeš tím, o čem přemýšlíš; a protože všechny věci pocházejí ze Světla, tak je Světlo tou Nejvyšší Dokonalostí a Ovládáním všech věcí. Přemýšlivé pozorování a uctívání Světla přináší naprosto nutně duchu osvícení, tělu zdraví, sílu a pořádek, činnostem jednotlivce, který se jim poddá, mír, harmonii a úspěch. Po všechna staletí každého věku, za všech poměrů, potvrdili všichni, kteří v životě něco dokázali, že Světlo je tím nejvyšším že Světlo je všude že ve Světle jsou obsaženy všechny věci. Tato pravda platí dnes stejně jako před milionem let. Ať již sahá nějaký záznam lidského pokolení do minulosti, vždy byli ti Moudří a Velcí všech věků na obrazech obklopeni světelnou září, která jim vystupovala z hlavy a těla. Toto Světlo je skutečné stejně tak skutečné jako elektrické světlo ve vašich domech. Není již tak daleko den, kdy budou postaveny stroje, které zviditelní vyzařování (emanaci) Světla u každé jednotlivé bytosti pro fyzické oko toho, kdo je bude chtít pozorovat. Takový přístroj také ukáže zabarvení, které jednotlivá bytost sama vytváří nesouladnými myšlenkami a pocity a které obklopuje jako oblak Světlo Boží. Tak je a pouze tímto způsobem zneužívána a nesprávně ohodnocována síla toho Velkého životního proudu. Když toto cvičení budeš věrně provádět a budeš účinky pociťovat vnitřně a silně v každém atomu svého ducha a těla, zažiješ bohatý důkaz, jaký ohromný účinek, sílu a dokonalost v době Světlo má a vždy vytváří. Staneš se potom sám sobě neklamným důkazem. Světlo je říší Boží. Vstup a pobuď v míru. Vrať se do domu svého otce. Když jsi první dny cvičil, je lepší cvičit třikrát denně: ráno, v poledne a večer. Často slyšíme stížnosti: Ó, tolik času nemám nikdy k dispozici! Kdo se kloní k tomuto mínění, tomu chci říci pouze toto: Kolik času promarní dnešní člověk, aby kritizoval odsuzoval a hanil jiné lidi, poměry a věci, které nejsou takové, jak se mu hodí? Kdyby se oproti tomu s potřebnou výdrží pokusil tento čas využít pro poznání a užití Světla, vytvořil by nebe na Zemi. Nic není nemožné. Světlo nikdy neselže. Světlo je pomocným prostředkem Boha, kterým vytváří v celém svém tvoření pořádek, mír a dokonalost a udržuje je. Každá lidská bytost této Země si může vzít veškerý potřebný čas k takové meditaci, pokud je jeho touha po ní dosti silná. Vroucnost přání samotná nově uspořádá ten svět, poměry a věci lidí a zajistí jim čas, jen kdyby jej opravdově chtěli využít ke svému vnitřnímu vzestupu. Nikdo na světě nestojí mimo tento zákon, protože pokud je dostatečně mohutná ta potřeba vytvořit něco pozitivního je to v Božích silách, které také uvolňují potřebnou energii pro vytvoření zvolené věci, pro její zformování. Každý má to stejné právo od narození navázat spojení s Všemocnou Přítomností Boží a Bůh je ta jediná síla, která kdy může pozdvihnout to osobní Já a jeho svět nad nesoulad a omezení pozemského života. Bylo tomu tak v celé minulosti, je tomu tak dnes a bude tomu tak i v budoucnosti. Můj milovaný synu, pokus se o to s velkou odhodlaností a věz: Bůh v tobě je tvým jistým vítězstvím!

    • Avatar photo

     Maia

     lili
     perfektní ukázka.
     Velmi silná a naprosto dokonalá.
     Tuto meditaci již nějaký čas dělám alespoň jednou denně.
     Naprosto ji miluji…cítím se po ní tak moc dobře
     a dle mého manžela – zářím po ní, když mě po ukončení této meditace má možnost vidět. 🙂

     Velmi, velmi vám ji doporučuji.

 • Avatar photo

  Věra FOJTÍKOVÁ

  tak….. a mám českou inspiraci…. na mé cestě 🙂 děkuju ZA TO 🙂 oběma … Věra