GABRIEL,  Transformace

EMOCE versus POCITY a jak to cítit. Několik praktických rad pro vaše meditace.

Když bych úplně zjednodušil proces, jak meditací něco změnit, přitáhnout či utvořit, tak bych to použitím metod Dr. Joe Dispenzy velmi krátce popsal takto: 

  1. Zklidníte tělo, nastolíte pravidelný dech
  2. Odpojíte se od svého těla, prostoru 3 D, času, vašeho bytí, toho, kým jste atd. 
  3. Vstoupíte do kvantového – ne Newtonovského prostoru, kde se pohybujete jen jako myšlenka (ta je jediná z nám známých věcí, co máme k dispozici, schopna překonat rychlost světa a tím se vymknout z mezí klasické fyziky a hmoty) – zde vstupujete do černočerného prostoru
  4. Pak naladíte své srdce do koherentního stavu 
  5. Vyvoláte v sobě pocit např. zdraví či hojnosti, nebo toho, co hledáte
  6. Toto spojíte za současné koherence mozku se stejným pocitem a takto požadovanou věc prožíváte předem, jako by již byla existující. 

Nechci zde nahrazovat Dr.Joe, pokud se o to někdo zajímáte, prosím, odkazuji vás na jeho české online kurzy, nebo knihy, kde to je velmi podrobně popsáno.

 

Nicméně, protože je to do značné míry potřebné pro každou meditační práci, zastavím se u pár věcí. 

Nejprve bych zde rád uvedl rozdíl, mezi emocí a pocitem. Není to úplně často vysvětleno a je v tom rozdíl. Emoce je vlastně citová odpověď na nějaký podnět – myšlenku, zážitek atd. Je to chemická reakce těla na daný stav a mozek takto vysílá chemikálii určitého, konkrétního typu, do specifického místa v těle, podle toho, čeho se to týká. Jak jsem již uváděl zde v článku o energetických centrech těla https://www.jajsem.com/2023/01/25/vylepsete-si-svou-intuici-a-spojte-se-se-svym-vyssim-ja/   energie a chemikálie odpovídající sexu jde do první čakry, (en. centra) věci spojené s trávením do druhého atd. Teprve po tomto momentu dojde k tomu, že např. z emoce radosti vznikne následně výstup z vědomé mysli, a to je pocit – zde třeba pocit štěstí. 

Pokud tedy mluvíme např. o pocitu hojnosti, je třeba to vytvořit představou, zcela konkrétní, jako byste v tom už byli, že máte kolem sebe, ve svém životě všeho dostatek až nadbytek, pociťujete bezstarostnost, svobodu, volnost, vděčnost za tento stav a cítíte lásku celého Vesmíru, jak vás objímá a říká vám, že je o vás vždy a všude postaráno. 

Pokud se týká dechu, je ideální začít pár nádechy podle výše uvedeného článku a prodýchat celou páteř mozkomíšním kanálem až do šišinky. Stačí jen několik hlubokých cyklů.

 

Pak už je dobré dech zklidnit tak, aby se prodlužoval, ale zjemnil tak, že vás neruší při vaší práci v meditaci. Ono vůbec nejlepší je celý den si trénovat prohlubování dechu, protože velmi často lidé dýchají mělce, což je obecně neprospívající. 

Dr. Joe říká, že se ho mnoho lidí ptá, jak mají něco cítit, když to necítí?!

Odpovídá:

Vždycky se jich ptám Jak se cítíte na dennodenní bázi? Tím začněme. 

Když se totiž cítíte provinile, když se cítíte nešťastní, když pociťujete bolest, frustraci, zášť, pak jste trénovali prožívání těchto emocí. A protože jste to cvičili znovu a znovu, je to pro vás snazší a snazší, což znamená, že v tom pokračujete.“

Proto je třeba začít tím, že se zbavíme tohoto zvyku, této části své osobnosti. 

Dále říká: 

„Když jste v meditaci, je dobré zaměřit se na sebe, stát se vědomým tím, že pozorujete sebe ve svém životě, když cítíte určitě emoce, které způsobují, že jste nešťastní, frustrovaní, netrpěliví nebo zatrpklí. 

Pravidelné uvědomování si těchto emocí a postupné získávání vědomé kontroly nad nimi zastavuje mechanismus mezi myšlenkou a pamětí a pocitem v těle. Potlačení tohoto procesu naprogramování nejprve vytvoří nepříjemný pocit, protože tělo se přesouvá ze svého normálního chemického nastavení, ze svého zaběhlého režimu cítit se určitým způsobem.

Většina lidí, když se začnou cítit nepříjemně, dají přednost utrpení před pocitem, který neznají.  

A tak se vrátí zpět do stejného cyklu pocitů a myšlenek, mluvení a chování se určitým způsobem, mimochodem nevědomě.

První krok je uvědomit si, jak myslíte, jak se chováte a jak se cítíte. To je vaše osobnost. A vaše osobnost tvoří vaší osobní realitu. A pokud 95 % toho, kým jste zhruba ve 30 tém roce svého života, je sada automatických nevědomých programů, které jste si vytvořili stále stejnými myšlenkami, děláním stejných výběrů, stejnými volbami, děláním stejných věcí, vytvářením stejných prožitků a cítěním stejných emocí, pak možná chvíli potrvá, než se vám podaří být schopní ten proces změnit. 

Člověk, který chce upřímně prožívat tyto povznášející pocity, je ochotný se otevřít čemukoliv, co mu umožní takové pocity prožívat, ať už je to krátké video, které pouštíme v pokročilých kurzech, nebo film, který podnítí pocit vnitřní síly nebo lásky. Potom procvičujete navozování toho pocitu. 

Vyvolat ten pocit samo o sobě nestačí. Ten pocit totiž vytváří magnetický otisk v poli a otevírá naše srdce. Pohybujeme se od sobeckosti k nesobeckosti. A první tři centra v těle jsou primárně ovládána našimi stavy přežití a máme tendenci být více sobečtí. Když do svého srdce přesuneme víc energie, začneme otevírat své srdce, stáváme se nesobeckými.

Opět zde vstoupím do textu Dr.Joe a připomenu článek o dýchání do šišinky! Toto dýchání do horních čaker totiž s sebou nese odblokování energie ze spodních center a jejich povznesení vzhůru!

Dr. Joe pokračuje: Lidem, kterým činí problém otevřít své srdce a prožívat tyto pocity, doporučuji dělat jednu věc. Prostě začít dávat. Najděte někoho, kdo je v nouzi, vezměte něco, co už nepotřebujete, přistupte k člověku nebo si domluvte dobu, kdy mu můžete něco dát. A ten akt dávání začne vytvářet nesobeckost, která přirozeně přesouvá energii do vašeho srdce. Cítíte se jinak a ve vašem těle dochází k uvolnění řady chemických látek. 

Oxytocin, hormon vytváření láskyplného pouta, spouští oxid dusnatý, (vzniká dýcháním se zavřenou pusou s jazykem na horním patře – viz články Maia) ten aktivuje další chemické látky, díky nimž vám tepny v srdci a v plicích doslova naběhnou a otevřou se většímu toku krve a energie.

 Když prožíváte radost z dávání a otevírá se vám tím srdce, cítíte se tak dobře, že chcete dávat znovu, a najednou se z toho, co se zdá velmi mechanické a metodické, stává něco spíše intuitivního a přirozeného. 

Musíme tedy spojit povznášejíc pocit s jasným záměrem. Zkuste si představit sebe sama v budoucnosti. A nemusí to být budoucnost nijak vzdálená, může to být budoucnost na konci dnešního dne, v níž se cítíte spokojení se svým úsilím, jste do sebe více zamilovaní, jste víc zamilovaní do života. Můžete se vidět v té budoucnosti, v té realitě, a spojit ten jasný záměr s povznášejícím pocitem. 

V tu chvíli prostřednictvím těchto jiných emocí emočně nastavujete své tělo na danou budoucnost místo na minulost. A ano, chce to praxi. Vím to z vlastní zkušenosti a ano, vyžaduje to neustálé opakovaní. 

Můžu vám také říci, že se ve vašem životě často objeví nehody a prožitky, které vás znovu vyhodí z rovnováhy. V tu chvíli máte dvě možnosti: První je zůstat v těch emocích, prožívat oddělenost od svých snů, nebo toho po čem toužíte, nahodit automatický program a nevědomě v něm být po zbytek dne. 

Lidé se neustále vymlouvají. Říkají, že za to, že se cítí tak a tak, může tamten člověk nebo tamta situace, což je jejich nevědomý program, který říká: Jsem obětí svého prostředí. 

Lidé, kteří dělají tuto praxi a jsou upřímní, místo toho, aby žili v této emoci, ve své reakci na nějakou situaci, jsou k sobě natolik upřímní, že to utnou a přestanou se vymlouvat, vrátí se do svého srdce, k technice zaměření pozornosti na své srdeční centrumzpomalí svůj dech, a vyskočí z módu přežití ze sympatického nervového systému. Vědomě se zklidňují a říkají svému tělu, že je v bezpečí, že je v pořádku, ukotvují jej v přítomném okamžiku. Vyměňují danou emoci za povznášejíc pocit, vrací se k tomu a připomínají si, jak se chtějí cítit

Ano, někdy je to těžké, zažil jsem to. Když to však opakovaně trénujete a stane se z toho váš nový návyk, chci abyste si zapamatovali, že se napojujete na emoce a energii své nové budoucnosti. 

Tedˇ se nacházíte na časové linii ve své nové budoucnosti.

 

A pak také poděkování a ocenění, když něco obdržíte, něco příjemného, nebo prožíváte něco úžasného, vzdejte dík! 

Otisk takového ocenění znamená, že se to děje nebo už se to stalo. Když zrovna ve svém životě nemůžete přijít na nic, co byste ocenili, najděte něco ve svém životě jen proto, abyste začali cítit tu radost z toho, že to máte. 

Pro mě to je někdy i to, že si můžu dát sprchu, že mám tekoucí vodu a můžu se jí osprchovat. Na chvíli se zastavím a řeknu Velmi oceňuji teplou vodu a fungující sprchu. To pro začátek úplně stačí. Najděte si ve svém životě cokoliv, co ve vás vyvolá tento pocit. Soustřeďte se na něj, opečujte to, pěstujte si to, chraňte to, s díky to přijměte, pracujte s tím. 

Když to budete dělat a pravidelně trénovat, vyměňujete tak nějakou omezující emoci za povznášející emoci. A pokud meditace znamená   něco důvěrně poznat, pak se důvěrně seznamujete s oceňováním života.

Tolik dr.Joe k tomuto tématu. 

V bodech 2 a 3 se zbavujete vnímání svého těla a našich hmotných vazeb. A zde bych vám rád poskytl svou osobní zkušenost, jak vytvářet „černočerné prázdno“, kterým naplníte svou mysl. Je to vlastně prostor, který obsahuje pouze frekvence a energie – je to kvantový prostor, odkud si vezmete z jedné ze svých realit to, co požadujete. 

Když jsem přemýšlel o tom, jak si to vytvořit, postupně jsem se dobral toho, že se soustředím na to, že vnímám pouze hudbu (je dobré si vzít sluchátka, nejste ničím kolem rušeni) a představuji si, jak jsem nejprve ve Vesmíru – vidím Zemi jako z perspektivy vesmírné lodě na oběžné dráze, jako barevnou kouli v černém mezihvězdném prostoru. Ale já sedím, tak, jak jsem a volně pluji Vesmírem. Neřeším dýchání. Je mi dobře, jsem svobodný a vidím, jak se vzdaluji od Země, do černé tmy, až v jednu chvíli se všechny světla zhasnou a já vím, že jsem v hlubokém, tichém a nekonečném prostoru černočerné tmy, ale vím, že je nekonečně velká a je všude kolem mne, dole, nahoře i okolo. 

Pokud se týká koherentnosti srdce a mozku, nedělejte si s tím moc hlavu. Pravidelné dýchání a mysl soustředěná na srdce, zajistí potřebný stav, sladění mozku nastane samovolně s tím. 

Přeji vám krásné a vyladěné meditace a věřím, že si je užijete, ať už je provádíte s Dr. Joem či sami podle sebe a jen použijete některé tyto aspekty jako inspiraci, ve své práci.

 

Text Gabriel a Dr.Joe Dispenza , fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP