Já Jsem

UDRŽOVÁNÍ ŽIVOTA V TĚLE PO STALETÍ

Dámy a pánové, mohu vás dnes večer informovat

 – zřídkakdy mluvím o sobě 

– ale přeji si, abyste dnes večer věděli, 

že jsem žil velmi dlouho 

– myslím beze změny vtělení před Mým Vzestupem. 

Přál bych si, abyste pochopili, 

že v minulých staletích 

udržování Života v těle po dlouhou, 

prodlouženou dobu 

– nějaké dvě, tři, pět nebo sedm set let 

byly docela běžnou věcí. 

Ale víte, co to znamená? 

Místo toho, 

abyste ztratili vzpomínku na svůj úspěch v jednom vtělení,

jdete přímo přes tato období, 

které by bylo různými ztělesněními, 

a nesete si s sebou Vítězství 

dosažené z jednoho období do druhého. 

Vidíte, 

jak skvělé to je privilegium? 

Dokonce i když jsem učinil Vzestup, 

stále jsem si cenil toho privilegia a porozumění, 

které mi patřilo při rozšiřování Života v tomto těle, 

dokud jsem ho nemohl zdokonalit. 

Samozřejmě jsem se mohl zdokonalit (vzestoupit) už dávno předtím; 

ale ve Službě, kterou jsem prokazoval světu, 

jsem raději ponechal Život v tomto těle. 

Říkám vám, 

Moje odhodlaná Služba lidstvu Země 

vložila do mých rukou žezlo moci nad lidskými záležitostmi.

A když Mi lidstvo dá svou důvěru natolik, 

aby umožnilo Silám, 

které ovládám, 

proudit skrze jejich bytosti, 

jejich těla a svět jednání, 

dostatečně rychle jim ukážu, 

jak za ně bude Vítězství jednat.

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP