Já Jsem,  PENÍZE

ŠTĚSTÍ

Štěstí je veliké dobrodiní, 

které každý hledá. 

Nalezneme některé orientalisty, 

kteří říkají, 

že Blaho je konečný stav. 

Je to jen jiný výraz pro Štěstí, 

ale pro západní mysl to není ani zdaleka tak silné a přesvědčivé. 

Pro západní styl myšlení je Štěstí „Bůh v akci“. 

Být vědomý při hledání Štěstí znamená, 

být vědomý při hledání Boha. 

Nikdy není dosaženo stálého Štěstí, 

pouze skrze uctívání Boha, 

té „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti,“ 

která je uvnitř, nad a okolo každého. 

Štěstí je silná alchymie. 

Je to jeden z nejsilnějších čističů lidských myšlenek, 

pocitů, mysli, těla, aury a světa každého jedince. 

Kdyby student uvěřil a experimentoval sám se sebou, 

shledal by, 

že může vytvářet Štěstí svou vůlí. 

Například, 

předpokládejme, že by Zdrojem Štěstí byla jako jediná 

nějaká vnější věc. 

Pak by studentův první krok byl

obrátit svou pozornost na tohoto Dárce všeho Štěstí 

a tím by se naladil na jeden Zdroj, 

ze kterého je jisté, že jej obdrží.

 

(St.Germain, volný překlad: Gabriel Špaček, foto: Maia Špačková)