MAIA TEXTY

TAM, KDE KONČÍ MŮJ STRACH, JE MÁ VŮLE

K tomu, aby naše Přítomnost = Zdroj mohl konat,

potřebuje od nás dostat vědomý souhlas.

Světlo bez vědomého souhlasu nekoná,

protože ze své podstaty absolutní Lásky a respektu ke svobodě,

nejde proti naší vůli.

Tento souhlas může mít mnoho podob,

které se vyskytují i na těchto stránkách.

Jsou to takové velmi účinné nástroje tvoření.

Může to být tvoření segmentů během dne – tím dáváte souhlas,

že požadujete pro sebe to nejlepší z té dané situace, či z tohoto daného okamžiku.

Dále jsou to vědomá prohlášení spojená s Mocným JÁ JSEM.

Pak jsou to různá oceňování, psaní pozitivních aspektů,

jeden z nejsilnějších souhlasů je „představování si“, apod.

V jednom z textů od Saint Germaina je zmínka o tom,

jak fungují Nanebevzatí Mistři a jak to vlastně je i delší dobu před tím, 

než tito jedinci nanebevzestoupí.

A Sanit Germain vysvětluje, že kdybychom jim mohli vidět do hlavy,

tak bychom zjistili, že neustále ve svém mysli oceňují JÁ JSEM Přítomnost,

žehnají a vytváří různá mocná prohlášení ve spojení s JÁ JSEM,

aby nechali Boha řídit každý jejich krok.

Nenechají svou mysl lelkovat, jako to děláme my…znáte to asi mnozí (i já) …nějaký čas

se soustředíte na různé oceňování,

jistou dobu říkáte nahlas nebo v duchu různá prohlášení JÁ JSEM,

kdo je důslednější, svůj den rozdělí alespoň na několik segmentů

a dá jasně najevo, co od nich chce;

začnete ráno den jasným záměrem zaměřovat se pouze na to,

co chcete vidět a z čeho chcete mít dobrý pocit apod.

Ale naplníte tímto svou mysl alespoň na 18 hodin denně?

Avšak ti, co skutečně drží svou realitu ve svých rukou dlouhý čas

– desetiletí za desetiletím, staletí za staletím, tisíciletí za tisíciletím,

tací jedinci – i když s někým mluví, když chodí, konají ze své mocné pozice jistou službu pro lidstvo,

tvoří nějaká umělecká díla apod.…

tak i v takovém případě jako za oponou v jejich mysli

projíždí jedna vědomá cílená myšlenka za druhou – většinou ve formě JÁ JSEM prohlášení, 

protože jak jsem zjistila, úplně každý Mistr, který kráčel po této planetě

a šel směrem k Nanebevzestoupení,

vždy v určitý okamžik své cesty obdržel vědomost o JÁ JSEM  

a vždy tyto znalosti neustále aplikoval. 

Bez používání JÁ JSEM nikdo nedošel Nanebevzestoupení. 

Jinými slovy, všichni Mistři byli mistři v „umožňování“,

které prostřednictvím prohlášení a souladných myšlenek a pocitů ovládali mistrně.

Díky tomu, jak neustále poskytovali Světlu „souhlas“

Bůh v nich (ten stejný, který je v každém z nás) mohl konat v jejich světě bez jakýkoliv překážek.

Zde je jedna malá ukázka takového silného souhlasu, jenž má potenciál, 

abyste si těmito slovy uvolnili ještě více své vlastní vědomosti z DNA 

a stali se plně soběstační.

Takováto silná prohlášení o sobě 

jsou vysokou formou „sebelásky“ 

a zplnomocnění se.

Maia

„Své vědění nosím v Sobě

a teď svoluji k tomu,

že toto vědění objevuji

a probouzím se na stále

hlubších úrovních tohoto vědění.

Stávám se soběstačným,

neuvěřitelně vědoucím

a již se nezastavím.

Transmutuji všechen svůj strach

a chápu,

že je součástí plánu

a že mi může posloužit.

Tam, kde končí můj strach,

je má vůle a schopnost

tvořit tuto realitu.

Své události vytvářím,

aby mi sloužily.

K tomu jsem vyškolen.“

Text: Maia Špačková

Ukázka je z knihy Poslové úsvitu: Barbara Marciniak

Fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

One Comment