Já Jsem,  PENÍZE

JÁ JSEM OHROMNÉ BOHATSTVÍ BOHA

Zřídka došlo ke správnému pochopení nabídky a poptávky. 

Všudypřítomná nabídka je pozitivně bohatá, 

ale poptávka po ní musí být učiněna dříve, 

než Zákon Vesmíru dovolí, 

aby se projevila.

Jednotlivec, který má svobodnou vůli, 

musí vědomě, s plným odhodláním, vznést požadavek,

a to nemůže selhat ve svém projevení,

bez ohledu na to, jaká žádost to je, 

pokud má jedinec neochvějné a rozhodné vědomí.

Toto jednoduché prohlášení použité s upřímným odhodláním: 

„JÁ JSEM Ohromné Bohatství Boha, viditelné k mému použití, teď a stále,“ 

přinese jednotlivci vše, co může použít.

Omezujícím prvkem, 

o kterém tolik studentů zřejmě neví, je, 

že když začínají hlásat Pravdu, 

jako ve výše uvedeném prohlášení, 

a poté, když uběhne několik hodin, 

pokud by se měli svědomitě analyzovat, 

našli by ve svých pocitech číhajících pochybnosti nebo strach, 

nebo oba tyto pocity. 

Přirozeně to do značné míry neutralizuje konstruktivní sílu, 

která by rychle přinesla splnění touhy, nebo poptávky.

Jakmile si student plně uvědomí, 

že každá touha nebo přání je Bůh v akci, 

pohánějící svou Energii k úplnému uskutečnění 

a je vždy soběstačný, 

uvědomil by si Neomezenou Lásku, Moc a Inteligenci, 

se kterou splní jakýkoli daný účel.

S jednoduchým porozuměním by slovo selhání bylo zcela vymazáno z jeho světa  

a za velmi krátkou dobu z jeho vědomí, 

protože by viděl, 

že ovládá Inteligenci a Moc, 

která nemůže selhat. 

Studenti a jednotlivci tak vstupují do své úplné dominance, 

jak to Bůh zamýšlí. 

Velký, Všemoudrý a Všemilující Otec nikdy neměl v úmyslu,

aby kterékoli z jeho dětí mělo chtít jen jedinou věc;

ale protože dovolují, 

aby se jejich pozornost upřela na vnější zdání, 

které je jako měnící se pouštní písek, 

se vědomě, nebo nevědomky do velké míry odřezávají 

od tohoto Velkého Bohatství a Inteligence.

Toto Velké Bohatství je jejich přirozeným právem, 

které může mít každý, 

kdo se znovu obrátí k „JÁ JSEM“ – Aktivnímu Božímu Principu,

jež je navždy v nich, 

– ​​jako Jedinému Zdroji Aktivity Života, Inteligence a Bohatství.

(Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková)