Já Jsem,  PENÍZE

SPÁNEK A PENÍZE

Spánkem vstupujete do Velkého Ticha. 

Jakmile se vnější já stane neaktivní, 

uvolní se Vnitřní Aktivita.

Afirmace:

Používejte to neustále:

„Pohybuji se uvnitř jádra paprsku 

z Velkého Centrálního Slunce,

a JÁ JSEM vždy 

v Jeho Neporazitelné Ochraně!“

Řekněte dovnitř svému Mocnému Mistrovi,

před tím, než usnete:

„Odhal mi něco, 

co mi vloží rychle do rukou mé finance, 

které jsou mým Božským právem 

a udržuj mě v tomto příjmu 

skrze nepřekonatelné, 

věčné Světlo a Lásku! “

Řekněte také:

„Otevři Tvé Cesty pro mou Mocnou dodávku! (myšleno finanční příjem) 

Vlož ji teď do mých rukou 

a trvale v tom pokračuj! “

„Bože! 

Otevři teď všechny cesty pro mé peníze, 

co ke mně proudí 

a nic jiného

než Tvou Hojnost a Nadbytek

nepřijímám! “

Vaše jediná práce je s Mistrem uvnitř.

Řekněte:

„Vydej to svým dokonalým způsobem, 

skrze mne v Moudrosti a Lásce!“

Vnitřní vám odpoví:

„Já, Kristovské, Milované Mocné JÁ JSEM, 

prohlášené a k ničemu jinému se neobracející, 

ukazuji ti skryté Bohatství z Tajných míst.“

Odevzdejte vaši veškerou pozornost „JÁ JSEM Přítomnosti“ ve vás. 

Říkejte často radostně:

„Stojím u Boha, 

Nejvyšší, Vládnoucí a Vítězné JÁ JSEM Přítomnosti; 

a jako tato JÁ JSEM Přítomnost, 

Já nechci nic jiného, než to dobré! “

Řekněte také:

„Bože! 

Dej mi teď nějaké peníze, dnes! “

To nemůže více selhat, 

dokud vesmír nepřestane existovat.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková