Já Jsem

FIALOVÝ PLAMEN – Vizualizace

Buďte stále v pocitu, že jste obklopeni Velkým Sloupem Fialového Stravujícího Plamene, 

s Plamenem plynoucím od chodidel vzhůru, 

skrze tělo až na samý vrchol hlavy 

a do vaší vlastní „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“.

 

Vizualizujte Fialový Stravující Plamen, 

jak prochází vaším fyzickým tělem. 

Setrvejte zde na pár okamžiků 

a prociťte to tak hluboko, jak to jen jde 

a představte si jeho Plápolající Přítomnost procházející skrze tkáň 

a okolo vás, 

v poloměru třech stop (asi 1 m) v každém směru. 

V rámci toho sledujte St. Germainův rotující Modrý Plamen, 

vířící vysokou intenzitou.

 

Viďte mizet všechny přebytečné látky, 

vzezření a záznamy o věku, napětí, 

nouzi a omezení; 

nečistoty, nesoulad, nebo starosti! 

Jak budete planout Fialovým Stravujícím Plamenem 

a pozorovat rotující Modrý Plamen uvnitř něho, 

uvidíte všechny složky v těle, které nejsou dokonalé, 

jak projdou ven, horem hlavy skrze Fialový Stravující Plamen, 

tak jako kouř nebo stín! 

Vidíte tu substanci odejít pryč 

a vy stojíte planoucí a Samo-světélkující jako vaše Vyšší Mentální Tělo, 

oslňující ve své mihotající se kvalitě. 

Jak držíte Fialový Plamen v určité vzdálenosti kolem vás, 

tak stráví cokoliv, 

co by mohlo být určeno pro vás, 

skrze vaši pozornost, 

která se upírala na něco, co bylo v nesouladu. 

Podržte si obrázek ostatních, 

jak se prostupují skrze Fialový Stravující Plamen, 

jako kdyby se procházeli ve vodě, 

která by byla tím Fialovým Plamenem 

a sahala až těsně pod Srdce. 

Když si představíte, 

jak se každý pohybuje ve Fialovém Stravujícím Plamenu, 

shledáte to jako uzavírající pro vaše rušivé pocity a nesouladné aktivity druhých, 

kteří možná dělají něco neharmonického.

Toto vás ochrání od toho, 

abyste absorbovali chyby a obrazy nedokonalosti, 

které přichází skrze kritiku, odsuzování a obviňování 

a probírání chyb druhých. 

Lidé nemají ani zdání, 

co si vnáší do sebe, 

do svých těl a svých světů, 

diskutujíce o chybách a selháních ostatních.  

Zkuste to ovládnout; 

a žádejte obraz toho, co chcete a hleďte na to, 

jak Fialový Plamen konzumuje vše, 

co nechcete.

(St.Germain; volný překlad + foto: Maia Špačková)

3 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  A já jen připomenu, že znalost Fialového Plamene patřila v minulosti ke znalostem, kterou věděli jen lidé zasvěcení v jistých specifických kruzích.
  Dalo by se říci, že těch lidí bylo jen pár na planetě.
  Toto učení začalo být více přístupné až v této nové době, jelikož svět spěje do nového stavu bytí a lidé do nové úrovně svého fyzického života.
  Bez ohledu na to, co se právě děje a co je součástí toho zrychleného vývoje, je Nová Země a společnost již hotová. 🙂

 • Avatar photo

  Radka

  Od dětství jsem nejvíce milovala fialovou barvu. Je také najvíce v mém šatníku. Dlouho jsem nevěděla , proč tomu tak je. 🙂 UŽ VÍM! ❤