MAIA TEXTY

BÝT VĚDOMÝ STVOŘITEL

Zatímco celý svět se snaží řešit problémy,

Ty jich zveš do svého života méně a méně. 

Protože velmi dobře chápeš, čemu máš dávat svou pozornost. 

Víš, že to, co vidíš…JE a jsi spolutvůrcem této zkušenosti.

A tak více pozoruješ své sny a představy, než okolní vnější svět.

Zatímco většina utíká ze své situace, Ty víš, 

že útěkem před něčím tato věc nezmizí. 

Víš, že když máš důvod před něčím utíkat, 

jsi spolustvořitelem tohoto důvodu jen tím, 

že útěkem před ním na něj neustále zaměřuješ pozornost.

Zatímco všichni mají problém s někým druhým, 

Ty víš, že nikdo do Tvé blízkosti nepřichází bez Tvého pozvání. 

Víš, že každý člověk a každá situace, která se ve Tvém životě objeví, 

musí být aktivní ve Tvých vibracích. 

Čím více chápeš, jak své vibrace utváříš, tím větší svobodu zakoušíš. 

Pak se stáváš plně vědomým stvořitelem všech svých návštěv jak v podobě lidí, 

tak i v podobě zkušeností.

Zatímco každý hledá pravdu, Ty jsi v klidu, protože víš, 

že pravda má mnoho podob a je tím, v co věříme, protože to také žijeme. 

Ostatní hledají „pravdu“, ale Ty ji pro sebe vědomě tvoříš. 

A tak když se druzí dohadují o to, kterým směrem by se měla pravda odebírat, Ty mlčíš, protože svou „pravdu“ již žiješ. 

A všechny důkazy, které k Tobě směřují, Tvou pravdu jen potvrzují.

Když lidé kolem Tebe doufají v to, „že se jim toto, či ono stane“, Ty víš, 

že doufání je velmi vzdáleno od bodu přitažlivosti toho, co pro sebe chceš. 

Zatímco druzí doufají, ty se raduješ a pociťuješ to, co již vibračně máš stvořené, 

i když je to teprve fyzicky na cestě k Tobě.

Zatímco se většina obává a strachuje o každý svůj den, ty prožíváš nádhernou jistotu toho, 

že máš svůj život ve svých rukou. 

Protože víš, jakým způsobem se plně vědomý stvořitel zaměřuje pro tvoření všeho, 

co vědomě chce. 

Znáš svou moc nad vším, co do svého života zveš.

Zatímco se kvůli pocitu nejistoty snaží každý každého ovládat, 

Ty stojíš stranou zaměřen na svou vlastní Svobodu. 

Protože víš, že svou pozorností tvoříš a Vesmír Ti posílá jen podobnou podstatu Tvé vlastní vibrace. 

A nikdo jiný do Tvého tvoření nemůže z vnější zasáhnout, pokud ho neaktivuješ poskytnutím mu své pozornosti.

Zatímco většina hledá partnera kvůli nenaplněnému pocitu celistvosti, 

Ty jsi sám se sebou velmi rád. Protože víš, že jsi více, než fyzická existence na Zemi 

a máš neustálou podporu z nefyzického světa, jehož jsi součástí. 

A z této pozice uvědomění a Svobody svou vibrací přitahuješ stejně svobodné partnery, 

kteří jsou sami se sebou celiství 

a tak s Tebou budou sdílet podobnou Svobodu existence a integrity.

Text + fotografie: Maia

——————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

One Comment

  • Avatar photo

    Gabriel

    Moc úžasně shrnuté do jediného textu, jak si držet mysl správným směrem.
    Kam směřujeme své myšlenky, tam jde naše energie.

    Víc jednodušší to už být nemůže. 🙂