MAIA TEXTY,  Transformace

ANEŽKA ČESKÁ – Avatar, který prošel Nanebevzestoupením?

Božským plánem je, aby každá bytost došla takového vývoje, kdy dosáhne jednoty se svým Vyšším Já (Já Jsem Přítomností) a tím se stane Mistrem svého Života.

V každé lidské historii sem na Zemi přicházely duše, které si rychle vzpomněly na svůj úkol a svým životem vyšlapaly cesty pro ty, kteří chtějí odhalit to nejhlubší, co nám existence nabízí.

Touto cestou je Mistrovství života spojené s fyzickou nesmrtelností a Nanebevzestoupením, které jedince přijímá do kosmické hierarchie.

Jedním z nejznámějších takovýchto avatarů byl Ježíš Kristus, ale byli další mnozí, některá jména známe jako jména Mistrů (Saint Germain, Budha, Marie, Babaji, Maha Chonan,… ), některá upadla v zapomnění.

Co mají tyto bytosti společného?

Stali se Mistry HMOTY a to nejdříve té nejbližší – jejich vlastního fyzického těla.

Změnili svou molekulární strukturu pomocí změny stavu myšlení a tím si otevřeli oboustranný vchod přímo do nebe.

Naše těla jsou úžasným darem i když jsme od narození velmi pilně učeni o opaku toho, co umějí.

A tak větší část lidstva svou naučenou vírou fyzická těla uzavírá do statické hmoty a stlačí je na fyzickou přítěž a neohrabanou schránku nesoucí pouze ne-moc, chátrání a smrt.

A přitom lidem v raném dětství velmi dlouho trvá, než paradigma stárnutí a nevyhnutelné smrti přijmou jako něco, co nepodléhá jejich vůli.

Vše je vzájemně propojené a vývoj duše vždy souvisí s vývojem fyzického těla a současně se na něm během nějakého času přímo odráží.

Lehkost bytí přímo souvisí s odlehčením zátěže víry, a to je klíčem k molekulární přeměně.

Poté odhodíte omezení, která definují, co je možné skrze fyzické tělo stvořit a prožít.

Nacházíme se ve velmi důležitém období, kdy si každý z nás bude definovat svou životní cestu a svou vlastní realitu.

Tyto energie, které se na nás přímo valí, budou naléhat na úplně každou bytost.

Vaše cesta a vaše rozhodnutí se bude odvíjet od toho, jakou víru sami v sobě udržujete a jakým paradigmatům podléháte.

Pro některé z vás mohou být legendy o Mistrech vzdálené běžnému bytí a hlavně našemu místu, kde žijeme.

A tak zde připomenu jednoho, který sdílel stejnou zemi- znáte ho jako  Anežku Českou. 

Zde jsou některé náznaky, které se o jejím  životě dochovaly.

Cítím její hluboký význam již dlouho avšak začala jsem být schopná vidět za jejím příběhem mnohem více, až když jsem si sama ustanovila svou vlastní cestu, kterou kráčím.

Poté se mi změnila perspektiva vnímání a cítění a čas od času mezi řádky vím, že ne vše, co se zdá být pouhou legendou, není skutečné a to, co se zdá být velmi skutečné, je daleko od pravdy.

Anežka Česká (asi 1211 – 1282) je nejmladší dcerou českého krále Přemysla Otakara I.

Legenda říká, že před Anežčiným narozením se její matce Konstancii Uherské zdál podivuhodný sen – když vstoupí do své šatny, mezi královskými rouchy nalezne prostou suknici, plášť šedé barvy a provazec, jímž se přepásávají jeptišky. Královna se tomu podiví a pak uslyší hlas: „Plod, který v sobě nosíš, bude užívat takového oděvu a bude Světlem všeho lidu v Čechách.“

Anežka se nakonec opravdu rozhodla zaslíbit Ježíšovi.

Tak praví text, ale já to vnímám tak, že Anežka se rozhodla nést Kristovskou Energii. To, že bude Světlem pro všechen lid v Čechách znamená, že prožije svou cestu, aby se nám dalším stala lehčeji přístupná.

Existují pověsti o jejích zázracích, které vykonávala. 

Ale jsou to pouze legendy?

Pro vědce a historiky snad ano, ale pro ty, kteří si začínají brát informace sami ze sebe a učí se cítit pravdu, budou tyto následné informace více než pouhou pohádkou, která měla přibarvit život Anežky České.

Ve skutečnosti pouze manifestovala „Kristovskou Energii“, tedy žila Světlo a ukazovala svým životem to, čeho jsme schopni skrze naše fyzické tělo.

Anežka se za svého života stala proslulá „zázračnými skutky“. 

Podle vyprávění a dobových záznamů zažívá „prorocké vize“ a má „nadpřirozené schopnosti“.

Je prý obdařena schopnostmi „vědmy“ a dokáže předpovídat „budoucí události“, například smrt svého synovce, krále Přemysla Otakara II., který umírá v bitvě na Moravském poli.

Když to vyjádřím jinými slovy, Anežka se naučila číst v „živé knihovně“.

Historické zdroje dokládají, že měla dar „zření srdcem“, který se dá přirovnat k paranormálním schopnostem TELEPATIE. Díky tomu dokázala rozpoznat i ty nejtajnější myšlenky a činy svých spolusester.

Anežka pouze rozvinula schopnosti, které máme každý z nás připravené k použití a někteří z vás již určitě zažíváte záblesky telepatie se svými blízkými, nebo dokážete cítit úmysl druhého člověka a neviditelnou energii, jež vás odvádí z jeho pole působnosti.

Také má být Anežka Česká „zázračnou léčitelkou“. Prý stejně jako Ježíš má léčit pouhým dotekem rukou z nichž má vyzařovat ohromná síla.

Kromě všech těchto věcí, které nám už v dnešní době transformace nepřijdou až tak nesmírně zázračné, dokázala Anežka zničehonic zmizet, nebo dokonce „vyčarovat“ jídlo pro své sestry, a to hlavně v době, kdy byla v zemi velká nouze a sestry hladověly.

Německý historik Peter Dinzelnacher upozorňuje, že podle legend dokázala Anežka i létat. „O blahoslavené Anežce máme zprávu, že v den Nanebevzestoupení při modlitbě zmizela vzduchem ze zahrady a vrátila se zpět po hodině, s tváří rozzářenou radostí.“

A můžou se někteří zeptat: propůjčil tyto podivuhodné vlastnosti Anežce Bůh, nebo pocházely z temnějšího zdroje?

Anežka krásně manifestovala pro nás nepředstavitelné „Nanebevzestoupení“, kdy se otevřou mezi dimenzemi dveře dokořán oběma směry.

Stejně tak ve skutečnosti manifestovala molekulární přeorganizování svého fyzického těla, které jako vedlejší produkt uvolní všechny výše zmíněné tzv. nadpřirozené schopnosti.

Jak jste si jistě všimli detailu, Anežka „vyčarovala“ jídlo pro své sestry. Není tam zmínka pro sebe a své sestry, což naznačuje, že Anežka velmi pravděpodobně žila ze Světla bez potřeby fyzického jídla.

Všechny výše uvedené indicie, když se dají dohromady, ukazují na jasného Mistra, který překonal lidské zákony.

Je možné, aby takováto bytost, která manifestuje to, co doopravdy jsme, zemřela?

Je více než jasné, že Anežka po určité době odešla do vyšší dimenze a ve světle současné transformace to již některým z vás vůbec nepřipadá jako výplod fantazie.

Jaké informace má o tomto procesu církev?

Ptám se, protože to souvisí se závěrem tohoto celého příběhu.

K Anežčiným ostatkům se váže další proroctví, které měl vyslovit 1445 litoměřický probošt Jan Papoušek: “Pokojné a šťastné časy v naší zemi nastanou, když obyvatelé tělo blahoslavené Anežky najdou.“

A tak se její ostatky hledají více než pět století.

A v tuto chvíli se vkrádá zamyšlení.

Buď je církev bez jakýchkoliv informací a jedná v hluboké nevědomosti, když její členové vyslovují takováto proroctví, nebo velmi dobře ví, co se děje při procesu Nanebevzestoupení a pak je takovéto proroctví zlým úmyslem a silným programem pro národ jako takový. Obzvláště když ho vysloví taková autorita, jakou byl litoměřický probošt Jan Papoušek, který silně obhajoval římskokatolickou doktrínu.

Při procesu „Nanebevzestoupení“ si dotyčný Mistr bere sebou i své fyzické tělo, což znamená, že i když se vypumpují miliardy a překope celá česká zem, nikdy se žádné ostatky Anežky České nenajdou.

Měl tedy někdo silný zájem na tom, vsunout tento destruktivní program do místa, které by mohlo ohrozit církevní manipulativní doktrínu svou podstatou „přinášení nových vizí a myšlenek“, jež osvobozují?

A tím ztížit cestu, kterou pro nás svým životem osvětlila a ukotvila Anežka Česká?

Text (2013) Maia Špačková

One Comment