• MAIA TEXTY

  NESMRTELNOST MÁME V DNA

  Mnohé schopnosti, které lidé nevyužívají, nebo se neodváží na ně ani pomyslet, jsou před nimi skryté jen proto, že věří své nedokonalosti skrze cizí myšlenky, jež jsou masovou sugescí předávanou z generace na generaci, a tím se nevědomě vzdali své Moci a svých schopností stvořit vše, po čem touží a být jedinou ovládající autoritou svého vlastního světa. Ve své podstatě jsme „velmi tvořivé a mocné bytosti „s neohraničeným potenciálem a vše, co potřebujeme k tomu, abychom si vytvořily svět takový, po kterém sníme, máme od narození při sobě. Jeden z důkazů toho, že všemu dáváme moc jen my sami, se povedl při zkoumání efektivity léků.  – Poslední výzkumy o účinnosti léků ukazují, že léky jsou…

 • MAIA TEXTY

  BÝT VĚDOMÝ STVOŘITEL

  Zatímco celý svět se snaží řešit problémy, Ty jich zveš do svého života méně a méně.  Protože velmi dobře chápeš, čemu máš dávat svou pozornost.  Víš, že to, co vidíš…JE a jsi spolutvůrcem této zkušenosti. A tak více pozoruješ své sny a představy, než okolní vnější svět. Zatímco většina utíká ze své situace, Ty víš,  že útěkem před něčím tato věc nezmizí.  Víš, že když máš důvod před něčím utíkat,  jsi spolustvořitelem tohoto důvodu jen tím,  že útěkem před ním na něj neustále zaměřuješ pozornost. Zatímco všichni mají problém s někým druhým,  Ty víš, že nikdo do Tvé blízkosti nepřichází bez Tvého pozvání.  Víš, že každý člověk a každá situace, která…

 • Já Jsem

  JSTE ZÁKLADNOU NEJVĚTŠÍ INTELIGENCE A ENERGIE VE VESMÍRU

  Nezapomeňte drazí, milované lidstvo skrze všechno hledání skrze pokolení během věků, hledalo právě toto identické porozumění. Dnes vám bude přinesena průzračnost a jednoduchost tak, jako by byla pro ně (lidstvo).  A to bude protékat do jejich světa aktivity, aby přineslo Své Požehnání a větší Dokonalost všude.  Není na tomto nic tajemného; a v dřívějších pokusech porozumět tomu, byl naťuknutý každý možný úhel pohledu, ale jednodušší je – porozumět vlastnímu Životu.  Ve všech okultních a metafyzických aktivitách je tendence spět k něčemu záhadnému. Není tam nic tajemného, co se týká vašeho Života! To je pouze napájení vaší Mocné Síly v a skrze vaše tělo každý moment; nezáleží, zda jste vzhůru nebo spíte, stále je Život…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  DOKONALÁ KRÁSA A ZDRAVÍ SKRZE VNITŘNÍ SÍLU

  Protože někteří z vás již sáhli do činnosti Univerzální Substance,  chci vás všechny upozornit na skutečnost,  že substance vašich těl a tato esence,  která se zdá být pro vás neviditelná,  je nesmírně citlivá na vaše vědomé myšlení a cítění  – pomocí kterého jej můžete formovat do jakékoli podoby,  kterou si přejete. Podstata vašeho těla může být vaším vědomým myšlením a cítěním  vytvarována do nejvybranější krásy formy  – vaše oči, vlasy, zuby a pokožka oslní zářivou krásou.  To by mělo být velmi povzbuzující pro dámy  a jsem si jistý,  že bude pro pány,  jen to neradi přiznávají. Milovaní bratři a sestry,  když se podíváte do zrcadla, řekněte tomu, co tam vidíte: …