Já Jsem,  Zdraví a Krása

DOKONALÁ KRÁSA A ZDRAVÍ SKRZE VNITŘNÍ SÍLU

Protože někteří z vás již sáhli do činnosti Univerzální Substance, 

chci vás všechny upozornit na skutečnost, 

že substance vašich těl a tato esence, 

která se zdá být pro vás neviditelná, 

je nesmírně citlivá na vaše vědomé myšlení a cítění 

– pomocí kterého jej můžete formovat do jakékoli podoby, 

kterou si přejete.

Podstata vašeho těla může být vaším vědomým myšlením a cítěním 

vytvarována do nejvybranější krásy formy 

– vaše oči, vlasy, zuby a pokožka oslní zářivou krásou. 

To by mělo být velmi povzbuzující pro dámy 

a jsem si jistý, 

že bude pro pány, 

jen to neradi přiznávají.

Milovaní bratři a sestry, 

když se podíváte do zrcadla, řekněte tomu, co tam vidíte: 

„Skrze Inteligenci a Krásu, kterou JÁ JSEM, 

já přikazuji, 

vezmi na sebe formu Dokonalé Krásy, 

protože JÁ JSEM Ta Krása v každé buňce 

ze které jsem složena! 

Ty musíš odpovídat na můj příkaz 

a stáváš se zářivě krásná ve všech směrech, 

v myšlenkách, slovech, pocitech i formě. 

JÁ JSEM Oheň a Krása tvých očí 

a vnáším tuto zářivou Energii do všeho, 

na co se dívám!“ 

Tak můžete způsobit, že se objeví Dokonalost,

která vám dá všechno povzbuzení, které chcete, 

abyste věděli, 

že „JÁ JSEM je vždy vládnoucí Přítomnost!“

Chtěl bych říci, vám, kteří si přejete, 

aby se vaše formy staly symetričtějšími: 

začněte rukami na ramenou a stáhněte je dolů přes tělo k nohám, 

pociťujte Dokonalost nebo symetrii forem podle přání. 

Skrze vaše ruce projde Energie nebo kvalita, 

kterou si přejete projevit. 

Pokud to zkusíte s hlubokým, vážným pocitem, 

budete ohromeni výsledkem. 

Toto je největší reduktor na světě. 

Toto, ujišťuji vás, způsobí, že se tělo, 

jak se dostane do krásnější symetrie a Dokonalosti, 

se stane pevným, a přesto pružným ve všech směrech, 

protože posíláte Energii „JÁ JSEM Přítomnosti“ těmito buňkami a způsobujete, 

že poslouchají váš příkaz. 

Může to znít směšně, ale říkám vám, 

je to jeden z nejlepších, nejjistějších a nejdokonalejších způsobů, 

jak dosáhnout dokonalosti těla. 

Říkám vám, že každý, kdo to bude praktikovat, 

přivede tělo do jakéhokoli stavu, po kterém touží.

Chci, aby studenti plně pochopili, 

že jsou pány svých forem, myslí a světů 

a mohou do nich vnášet cokoliv, co chtějí. 

Čistý a Dokonalý Život Boha skrze vás proudí každým okamžikem; 

proč nevypnout starý design a nezapnout nový? 

Copak nevidíte, jak je důležité, když je tělo dokonalé?

Co může Vnitřní Přítomnost udělat s tělem, 

které je neustále nemocné nebo je neustále v disharmonii? 

Když tomu tak je, pozornost se tak upře na tělo, 

a „JÁ JSEM Přítomnost“ nemůže upoutat celou pozornost, 

ale jen její malou část času.

Je to tak snadné, chcete-li, ale udělejte to. 

S tímto ošetřením Energií „JÁ JSEM Přítomnosti“ 

se stává tělo pevným a Dokonalým.

Důvod, proč o tom dnes mluvím s tak hlubokým, vážným citem, 

je ten, že vidím změnu a zlepšení téměř u každého; 

a zvláštní vědomou pozorností zaměřenou na to,

 jak mnohem rychleji bude každý uveden do dokonalosti, po které touží.

Když má jedinec abnormální břicho a cokoliv, 

co je více než rovné, je abnormální, 

měl by v této poloze zvednout levou ruku, dlaň nahoru, 

pohybovat pravou rukou rotačním pohybem po břiše, pohybem zleva doprava. 

Pokaždé, když po něm ruka přejede, 

hluboce vnímejte absorbující aktivitu.

Rychlé nabití energie rukou jde do buněk, 

stahuje je a redukuje je do normálního stavu.

Ujišťuji vás, že tato instrukce není planá fantazie, 

ale je nesmírně důležitá a zcela nepochybně splní účel, 

pro který je používána – je-li aplikována s opravdovým citem.

Pochopitelně by mělo být vědomí, 

že Energie proudící pravou rukou je Všemocná, Pohlcující Přítomnost, 

která spotřebovává nepotřebné buňky 

a uvádí tělo do dokonalého, normálního stavu.

To nejen upraví abnormální velikost břicha, 

ale pronikne i skrz formu a nabije střevní činnost silným očistným procesem, 

který bude neocenitelným přínosem. 

Ti, kterým se zdá činnost těchto orgánů líná, shledají, 

že je urychlena do normální aktivity. 

Ujišťuji vás, 

že dámy nebudou muset používat válečky ani se válet po podlaze; 

také vás ujišťuji, 

že dámy nejsou jediné, kdo používá válečky.

Nešťastnou, téměř otřesnou podmínkou je, 

že jednotlivci, mající v sobě tuto Mocnou Boží Přítomnost, 

dají veškerou představitelnou sílu vnějším věcem, 

aby produkovaly výsledky uvnitř a na sobě, 

když jakýkoli léčebný prostředek, který použijí, 

ať už cvičení, léky nebo cokoli jiného, 

má malý účinek, pokud vůbec nějaký 

– kromě kvality a síly, kterou těmto prostředkům vědomě poskytli.

 

Toto ošetření působí na buňky, 

ať jsou kdekoli, ať už jsou to kosti nebo maso.

Jak náchylná je vnější mysl zpochybňovat schopnost tohoto Vnitřního Já 

zvládnout jakoukoli část těla. 

Pokud bude zvládat jeden druh buňky, zvládne všechny. 

Přimějte Plnou Sílu Vnitřní Přítomnosti, 

a nechte Ji expandovat do použití pro všechny věci.

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP