Transformace

MYŠLENKA

Myšlenka je nejmenší částicí ve vesmíru.

Z myšlenek jsou utvářeny atomy.

Zároveň je ovšem myšlenka tím nejvyšším,

co ve vesmíru existuje.

Utváří galaxie a obklopuje je.

Není zdrojem pravdy,

ale jejím výkonným ředitelem.

Je nutné, abyste své myšlenky ovládli.

Nevědomé a negativní myšlenky se akumulují do emocí,

jež mohou následně zapříčinit selhání tělesných orgánů.

Negativní myšlenky a emoce způsobují napětí, utrpení a bolest,

jež nejen že zabíjí tělo,

ale zabíjí také naši radost ze života 

a tím i naši vůli žít.

Každého, kdo umírá,

zabíjí jeho vlastní myšlenky.

Naše myšlenky a návyky se manifestují v našem těle.

Když ovládneme myšlenku, ovládneme její výsledek.

V tom je naše osobní síla.

Stát se vědomým mistrem trvá většině lidí stovky let.

Tradiční zvyk procházet fyzickou smrtí 

a znovu se vtělovat

je zbytečným přerušením našeho procesu učení.

Tím, že nerespektujeme nebo zcela ignorujeme

sílu myšlenky,

zneužíváme svou mysl dokonce více než tělo.

Cesta k dosažení nesmrtelnosti: Leonard Orr, foto: Maia Špačková