Já Jsem,  PENÍZE

PRO ROZPOHYBOVÁNÍ MOCNÝCH SIL

Můžete to dělat kdykoli během dvaceti čtyř hodin. 

Postavte se vzpřímeně, 

otočte se k východu a řekněte uvnitř sebe nebo nahlas 

(buďte vedeni svými vlastními pocity, 

zda byste to měli říkat nahlas nebo ne), 

ale buďte v tom jistí: 

„Mocný Bože ve mně! 

Čelím (otevírám se) Tvému ​​Věčnému Východu Slunce 

a přijímám Tvé Mocné Záření a Aktivitu, 

která se nyní viditelně projevuje v mé zkušenosti. “

Když to uděláte,

uvádíte do pohybu určité Mocné Síly.

 

Postavte se ke Světlu 

a služte pouze Zákonu a Spravedlnosti Jediné Přítomnosti. 

Vězte, že Bůh, Mocná JÁ JSEM Přítomnost ve vás, 

řídí a ovládá veškerý vývoj v dokonalém Božském Řádu.

Jako moře drží celý stvořený Život ve svém objetí,

které je určeno pro jeho sféru, 

tak vzduch drží ve svém objetí ty stvořené formy Života, 

které k němu patří. 

Jedná se o dvě spojení, 

která jsou aktivní mezi lidským a Božským, 

nebo fyzickým a Tělem Bílého Plamene.

 

Můžeme vyzvat tyto formy života, 

aby nám poskytly to nejlepší z jejich živlu.

Člověk je jediným stvořitelem neharmonie. 

Elementy a jejich obyvatelé jsou vždy sami o sobě harmoničtí 

a pouze tehdy, když se člověk dostane z elementu, 

vzniká neharmonie; 

ale sama o sobě není součástí samotného prvku.

 

Lidský prvek, 

nebo vnější sféra lidstva,

je jediným prvkem ve Stvoření, 

který záměrně vytváří neharmonii 

a vědomě zneužívá Energii Boha, 

která ho udržuje. 

Toto je jediná sféra ve Vesmíru, 

kde ti, kdo v ní fungují, 

převzali velení a prohlásili se, 

že jsou nezávislí na Bohu. 

Tím myslím ty, 

kteří odmítají uznat Aktivitu Boží Přítomnosti ve svém životě.

(St.Germain, I AM; volný překlad + foto: Maia Špačková)