Já Jsem

VSTUP DO VYŠŠÍCH SFÉR

Dlouhé přebývání ve vědomí, 

že existuje prostor, velká vzdálenost nebo čas, 

ovlivňuje vše, 

včetně každého vnějšího stvoření člověka. 

Proto musíte projít tímto Gossamerovým závojem, 

který odděluje vaše vnější vědomí 

od vaší plné vnitřní Síly a Aktivity.

Ti, kteří se tak vážně natahují k „Světlu“ 

a touží žít a být „dětmi Světla“, 

neustále přebývají v těchto vyšších sférách. 

Krása těchto sfér předčí 

nejmilejší představivost vnějšího vědomí. 

Když do nich vstoupíte vědomě a dle libosti, 

najdete tam veškeré stvoření stejně hmatatelné, 

jako jsou vaše fyzické budovy.

Chcete-li zaujmout pevné stanovisko: 

„JÁ JSEM Síla mého úplného sebeovládání, 

navždy udržovaná“, 

usnadní vám to získání tohoto Mistrovství. 

Studenti si musí být vědomi toho, 

že když rozpoznají aktivitu „JÁ JSEM Přítomnosti“,

je nemožné, aby byla přerušena, 

nebo do ní jakýmkoliv způsobem zasahováno. 

Skrze uvědomění, 

že není čas ani prostor; 

následuje pochopení o rozlehlosti této Věčnosti, 

jež je vám na dosah. 

Vstup do vyšší sféry, 

než je váš fyzický svět, 

s plným vědomím,

je pouze úpravou, 

nebo změnou vašeho vědomí. 

Jak to uděláme?

Odpověď: 

Uvědoměním, že jsme tam vědomě.

Potvrzujte proto často: 

„Prostřednictvím Moci Elektronového kruhu, 

který jsem vytvořil, 

JÁ JSEM osvobozen od všech pochybností a obav. 

S radostí uchopuji Žezlo, které JÁ JSEM, 

a odvážně vykračuji do kterékoli z těchto vyšších sfér, 

kterou si přeji, 

přičemž si tam uchovávám dokonale čistou 

vědomou paměť své Aktivity.

Tímto způsobem se člověk může rychle ocitnout 

v užívání neomezené Svobody a Dokonalého Štěstí, 

že bude aktivní v jakékoli sféře, 

kterou si zvolí.

Být si vědom toho, 

co je tisíc let vpředu, 

je tak jednoduché 

a snadno dosažitelné, 

ve skutečnosti tak zlehka, 

jako když jdete do své knihovny hledat knihu.

St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  „Gossamerův závoj“- Gossamer Albatross byl druhým letadlem poháněným lidskou silou a byl jím uskutečněn přelet přes kanál La Manche.
  Cítím, že tím je myšleno to lidské neohrabané konání,
  které vyžaduje velké úsilí s malou efektivitou, jež vyplývá z oddělenosti od „Přítomnosti Já Jsem“.

  A tak když člověk ve svém vědomí překoná tento závoj,
  jež jej myšlenkově limituje,
  bude se umět podívat do jakéhokoliv místa v tzv. čase a prostoru,
  s jednoduchostí a s minimálním vynaložením energie. 

  Podívejte se, kam se lidstvo dostalo s cestováním do Vesmíru?
  S limitací vědomí je to tak těžkopádné a omezené.
  Přitom v jiných dimenzích existuje nádherný,
  vyspělý život a krásné, láskyplné bytosti.
  K setkání s nimi však nepůjde sestrojit vyspělý létající koráb,
  ale bude nutné změnit vědomí. 🙂