Já Jsem

ZAVŘEL JSEM DVEŘE – TY ZŮSTAŇ VENKU!

Kdo rozumí tomu, že má vládnout Energii, 

která skrze něj proudí, 

a přijde někdy do kontaktu s diskordantním (nesouhlasným) prvkem, 

který tuto Energii ovlivní tímto nesouladem, 

měl by to okamžitě zkontrolovat 

a překvalifikovat pomocí Lásky. 

Podle mých zkušeností, 

pokud jsem potkal nesouhlasný prvek, 

jednoduše jsem přikázal:

„Tady! Zavřel jsem dveře – ty zůstaň venku!“

 

Univerzální Energie, 

která vámi protéká, 

je přirozeně harmonická. 

Tak zavřete dveře! před nesouladem a pak zjistěte, 

o co jde. 

Lidé vzdorují osobám, místům, podmínkám a věcem, 

protože to sami neovládli.

Musíte v sobě tuto samosprávnou harmonii udržovat dostatečně dlouho, 

aby umožnila vytvoření hybnosti, 

která se stává „trvalou stráží“.

 

Budete-li v sobě udržovat harmonii, 

říkám vám, 

přitáhnete k sobě všechno dobré. 

Neochvějnou výzvou je, 

že v okamžiku, 

kdy člověk vyjádří jakýkoliv nesoulad, 

musí si uvědomit, 

že za to může jen on sám. 

Ve chvíli, kdy se objeví něco nesourodého, 

je to výzva,  

abyste se tím začali zabývat. 

Každý jedinec je po celou dobu svým vlastním strážcem 

a nápovědou po všechen čas. 

Na světě existuje pouze Jedna Síla, 

která může cokoli napravit, 

to je „JÁ JSEM Přítomnost “ v každém z vás.

 

Pokud odmítnete uznat, 

že jste tvůrci svého vlastního rušení, 

tak jej nemůžete nikdy napravit,

nebo se od něj osvobodit. 

Pokud kdokoliv napraví tyto nesouhlasné pocity, 

nechá „Velkou JÁ JSEM Přítomnost“ 

zaplavit svůj svět veškerou Dokonalostí. 

Pokud se jedinec neopraví, 

jak by mohl kdy získat toto Věčné Vítězství?

Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková 

5 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Toto je velmi praktické a zároveň velmi jednoduché.
  Lidem bylo vštěpeno, že jakási náprava musí trvat velmi dlouho.
  Pokud překonají toto paradigma už jen tím, že jdou a dělají to, co nabízí Saint Germain,
  najednou zjistí, že výsledky se začnou zjevovat za pár dní.

  Pak jsou dvě možnosti – bude natolik překvapen jednoduchostí a Sílou těchto prohlášení,
  že se lekne a přestane to na nějakou dobu dělat,
  nebo ho to navnadí ještě víc a zintenzivní svou vnitřní práci a pak začne spatřovat svou rajskou zahradu,
  bez ohledu na to, co se ve vnějším světě děje 😍.

  Pro ten první případ mám povzbuzení – ať uděláte jakoukoliv práci
  a třeba se z úleku na chvíli zastavíte,
  vaše práce není ztracená a až překonáte ten našeptávající hlas – „zavřete mu dveře před nosem!“,
  který tvrdí, že to přeci nemůže být tak jednoduché,
  pak pouze navážete na tu energii,
  kterou jste začali vyvolávat a ovládat. 🥰

  • Avatar photo

   Věra FOJTÍKOVÁ

   … takže když cítím 👃 psychickou nebo fyzickou nepohodu – zavřu „brány“ těla… použiju prohlášení JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT… tím se zharmonizuju = ztransformuju…
   ??

   …nechápu (nedovedu si představit jak TO vypadá, jak se TO projevuje) co znamená vzdorují osobám, místům, podmínkám a věcem, protože to sami neovládli……
   ??

   Věra 📣

   • Avatar photo

    Maia

    Vzdorovat místům, podmínkám, lidem a věcem
    znamená,
    že s okolnostmi, věcmi, podmínkami které dotyčný nechce mít ve svém životě
    bojuje, vzdoruje jim, nějak s tím zachází z místa svého nesouladu
    a lopotí se skrze materialistické myšlení

    a čelí jim podle vzorců chování které okoukal nebo které ho okolí naučilo.

    Dám třeba za příklad tuto dobu.
    jsou lidé, které tím prochází tak, aniž by museli narušit jkýmkoliv způsobem svou integritu a svou nezadatelnou svobodu
    a získali třeba i nějaké příležitost, finančně se jim daří a pod.

    A jsou lidé, kteří se systémem bojují, ztratili svou práci, třeba i nějaké blízské,
    měli různé problémy a velmi těžce tuto dobu nesou,
    někteří si i vzali život.

    Ta první skupina našla způsob, jak více pozornosti věnovat sobě, svým zálibám,
    a hlavně si byla vědoma sama sebe a toho, kým jsou
    a toto záření jim tzv. umetalo cestu.

    Druhá supina věnovala více pozornosti stavu, který sehráli politici a rádoby odborníci, emočně to prožívala a to se jim odrazilo v jejich životech – pocit bezmoci, ohrožení, nezdar, nespoulad, rozmrzelost, ztráta financí, majetku, zaměstnání či firmy,… tací lidé „vzdorovali místů, osobám, podmínkám a věcem. 🙂

   • Avatar photo

    Denisa

    Věrko, s větou „Já Jsem Vzkříšení a Život“ mám tu osobní zkušenost, že v okamžiku, kdy vznikne jakýkoliv nesoulad, ta věta doslova pozvedá vzhůru, povznáší nad myšlenkový a emoční chaos. Přijde hluboký vnitřní klid a povznášející radost.
    A vlastně všemi výroky od Saint Germaina, přestáváme vzdorovat osobám, podmínkám, nesouladu. Člověk už nebojuje = neupadá do další disharmonie, protože si, řečí Abrahama, zvedne vibrace. A to velmi silně! 🙂

    Osobně znám lidi, kteří roky stále dokola řeší nějakou věc a řeší ji dodnes, stále se s ní motají jako v bludném kruhu.
    Kam jde pozornost, jde i energie a to si zveme do života. I vzdorem do života zveme nesoulad.
    🙂