Abraham

PŘESTAŇTE NAPRAVOVAT, ZAČNĚTE SI VYCHUTNÁVAT

Jak dosahujete určitého cíle cestou nejmenšího odporu, cokoliv je uvnitř vás v rozporu, se jistě bude objevovat během 20 dnů. A jak vědomě volíte cestu nejmenšího odporu a nacházíte ji, pak nastane posun vaší vibrace u každého tématu, které je pro vás důležité, a vy se stanete osvobozeni od rezistence. Musíte jen nadevšecko chtít (víc než cokoliv jiného) cítit se dobře.  

To jsou jediná kritéria, která jsou nezbytná, abyste tohoto stavu dosáhli. Musíte se opravdu chtít cítit dobře. Musíte chtít cítit se dobře tak moc, že stále chcete dosahovat lépe pociťovaných myšlenek kdykoli jste uprostřed něčeho, u čeho se necítíte dobře.

Nic není důležitější než to, že se cítím dobře

To je způsob myšlení, ve kterém se musíte nacházet. 

Nic není důležitější než to, že se cítím dobře

To neznamená zbavení se věcí, u kterých se necítíte dobře, protože to tak chcete.     Jinými slovy, nemůžete ty lidi poslat pryč. 

Nemůžete ty lidi zastavit, aby o vás přemýšleli.  

Nemůžete zbavit svět teroristů. 

Nemůžete zbavit svět nemocí. 

Nemůžete se zbavit věcí, u kterých cítíte, že by měly odejít.

 

Musíte se rozhodnout:

„Nacházím cestu nejmenšího odporu k tomuto. 

Nacházím způsob přemýšlení o tom takovým způsobem, 

že se u toho cítím dobře, 

nebo chystám se najít způsob nepřemýšlet o tom. 

Ale toto již nebude záležitost, 

která mě udržuje mimo následování Dobrého-bytí,  

které by zde bylo,  

jestliže bych to nedělal takto. 

Nic není tak důležité. “ 

Vaše „místo startu“ je odhodlání, že se „rozhodnete“ cítit se dobře, bez ohledu na cokoliv a potom vybíráte ve vašem životě jen ty věci, u kterých se cítíte jen dobře. 

My tomu říkáme, prosít skrz život věci, u kterých se cítím dobře.

A vy řeknete, „Dobře, myslím, že s touto záležitostí začnu.“

A my řekneme, sahat ve vašem životě po věcech, u kterých se cítíte dobře.  A vaše lidská tendence hned je, „Ó! dobře, tak já se začnu vypořádávat (zabývat) problémy. “ 

A my řekneme, nemusíte se zabývat spornými věcmi, neaktivujte tyto záležitosti. Začněte hledáním věcí, u kterých se cítíte dobře. Začněte s něčím snadným.  Otočte vaši pozornost směrem k věci, u které se cítíte dobře

A vy řeknete, „Dobře, to je ale snadnější za jiných podmínek.  Co když najdu sebe v situaci, kdy se právě dívám na něco, u čeho mám špatný pocit, a já nemohu z toho utéct, bez ohledu na to, jak usilovně to zkouším, je to stále před mou tváří? “ 

A my řekneme, zde vaše skutečná práce začíná. 

To je okamžik, kdy řekněte, „Chystám se podniknout nějaké dětské kroky. Možná, že bych nebyl schopen sám úplně utéct z tohoto odporu, ale zaručeně si mohu vybrat cestu menšího odporu.“  

A takto začněte. 

Jen zkuste najít něco, u čeho se cítíte lépe. Prostě uchopte ten předmět z jiného konce, jestli můžete, to je nejrychlejší a nejsnadnější metoda a když takto pokračuje ve stoupání nahoru, pak můžete „chtít“ najít cestu nejmenšího odporu. Získáte tak dobrý pocit, než kdybyste si ty věci takříkajíc vybojovali, nebo je ukončili a v tu chvíli pak už jen můžete říci: Ó! dobře, mohu dělat přesně toto, co jsem udělal i u těch dalších věcí.  Nemusím na vás již více myslet.  Už nejste spornou záležitostí (problémem).“

Věc, na kterou chceme abyste se nejvíce zaměřili je, že nechceme abyste viděli ten velký pytel problémů, který se pokoušíte rozptýlit. My místo toho chceme, abyste viděli ten okamžik, že se chcete cítit dobře – – právě teď, v tento moment se chci cítit dobře.  Někdy si myslíme, že si myslíte, že musíte všechno odpracovat, co potřebuje být vyřešené, a doufáte, že všechnu tu vaši práci doděláte předtím, než zemřete. A tuto práci mnoho z vás cítí jako všechny tyto problémy a že je musíte překonat, nebo pochopit či vybojovat. A tak rádi houževnatě (vně – v okolním světě) vyhrabáváte materiál, abyste to mohli všechno opravit. A my chceme, abyste chápali, že způsob, jakým budete trávit tento okamžik pečuje o vaši vibrační hadici, otevírá ventil a zprůchodňuje tok.

Nejlepší využití tohoto momentu je nalezení něčeho a použití toho jako důvodu povolení energii, aby tekla.  

Poškádlíme vás trochu. 

Říkáme, někdy si myslíme, že by pro vás bylo lepší, kdyby místo emocí vaše tělo napadla plíseň. Potom byste měli více motivace ke zpomalení této nákazy. Máte totiž sklon tolerovat negativní emoce, protože nevidíte tak rychle jejich negativní výsledek. 

A tak se jen musíte rozhodnout, jak moc je pro vás důležité, abyste se cítili dobře.

Někdy to není pro vás to nejdůležitější, protože se vám dařilo doposud dost dobře, s rozumným odporem ve vaší zkušenosti. To je obvykle do té doby, než se odpor stane dost velký, že žádné vyvinuté úsilí nebude dost velké na to, abyste se ho zbavili.

Proto tak milujeme smrtelně nemocné případy. Protože jakmile jste dosáhli místa, kde doktoři řeknou „Nemůžeme pro vás nic více udělat, „ to je obvykle v prvním bod, kdy začnete věnovat pozornost tomu, na co myslíte. 

Jinými slovy, „Ó! poznamenáte, není nic jiného, co mi můžete uříznout, nebo nejsou už žádné další prášky, které mi můžete dát, nebo žádná další možná metoda? Chcete říci, že budu muset sladit svou energii? Dobře, budiž.“ 

V těchto 20 dnech, o kterých jsme mluvili, musíte už přijít k tomuto místu, kde chcete zarovnat svoji Energii, ne s tím, že zkoušíte opravit něco, co je rozbité, ale protože opravdu, celým vaším srdcem, chcete být tak moc připojeni ke Zdroji, že nejste ochotní tolerovat po delší čas myšlenky, které vás udržují mimo něj. 

Někdo řekne, „Já mám 27 otázek.“ 

A my říkáme, my máme jednu odpověď:

Líbí se vám vědět, že jste tvůrce vaší zkušenosti. Líbí se vám znát, že všichni další jsou také. Líbí se vám vědět, že zdroj, který vás podporuje ve všem, co si přejete, od vás nic nezdržuje, ať už jste to formulovali či ne. Všechny věci jsou dané v momentu kdy se ptáte.

Když přesně říkáte, co chcete, a najdete cestu nejmenšího odporu, a energie proudí skrze vás směrem k vaší inspirované myšlence – – to je život v té nejlepší podobě!!

Víme, že tam nemůžete stále být. 

Víme, že někdy chcete věci tak jasně, ale jste-li si vědomi toho, že tam nejste, nemůžete se zaměřit na to, co chcete, bez aktivace vibrace toho, kde nyní jste. 

A tak rozumíme tomu, že je pro vaši vibraci snadné, aby se stala zmatená. 

My také víme, že můžete cítit cestu ven z tohoto zmatku. 

Chcete – li víc, než věříte, že můžete dosáhnout, jste v nerovnováze. Pokud, tam kde stojíte, je méně než to, co chcete, jste v nerovnováze. 

A tak, individuálně, musíte najít svou rovnováhu. 

My jsme zde abychom vám řekli, jak jsme vás všechny sledovali, nekonečně, generaci po generaci, že dosažení majetků, domů, událostí, nedává odpověď, kterou opravdu hledáte. Je to nepolapitelný sen. Tyto věci jsou tady, aby mohly inspirovat vaše zaměření. A to je ohnisko jasnosti, které cítíte v dobré životní zkušenosti. 

Proto, když se díváte na ty, kteří jsou na této planetě v radosti, je to stejné jako když nacházíte radující se dítě, které má velmi omezené představy o svých touhách, ale v tuto chvíli není v protikladu ke svým přáním, aby si je udrželo. 

Je pro vás pravděpodobnější, že najdete někoho takového v neskutečné radosti, než že najdete někoho, kdo zažil dostatek životních zkušeností k tomu, aby dosáhl velikých přání, a přitom nenalezl cestu, jak být v souladu s radostí. 

Chceme vám pomoci různými způsoby porozumět tomu, že život je o faktoru radosti. 

A faktor radosti je závislý na faktoru zarovnání. 

A to je závislé zase na faktoru výběru myšlenek.

Je-li zde tedy něco, co bychom rádi, abyste si z toho odnesli, je to pocit, že to nikdy není hotové. 

Vždycky zde bude něco dalšího, co si přejete, aby žilo skrze vás.

Respektujte to, a použijte tuto vědomost jako důvod k tomu, abyste zpomalili, přivoněli k růžím, abyste si vychutnali věci o trochu více, abyste je trochu více ocenili.

Jinými slovy, buďte jen většími užívači než čímkoliv jiným.

Někdy je zpomalení ten nejlepší výběr v danou chvíli, někdy je to zase zrychlení. 

Jinými slovy, není to perfektní být vždy rychlý a není nutně špatné být někdy pomalý. 

Jerry a Ester si pořídili svůj nový obrovský autobus, je to další Orel. Je o dvě stopy delší a má více zvonečků a píšťalek, více věcí k pobavení. A Ester měla jasno, co chtěla. A když si ho přebírali, tak nebylo vše úplně v zarovnání. A Ester měla takové nastavení, že „jsme zde v tomto místě jen krátce a jsou tu ti odborníci na to. Takže když tam bude něco, co se musí ještě upravit, bude lépe, když se to udělá hned a tady.“ A tak se udržovala v tomto stavu. Jinými slovy byla v tom, že sbírala věci odshora dolů, aby měla jistotu, že pokud tam je něco špatně, tak to bude na tom seznamu vad a bude to opraveno. Nakonec, po několika dnech takového hledání řekl Jerry Ester: „Myslím, že je čas zastavit to hledání vad za čít si to užívat.“ Protože začínalo být jasné, že čím rychleji ona ty věci nacházela, tím více se takových věcí objevovalo. A on začínal mít představu, že ta nekonečná smyčka hledání jen vytváří to, že opravou jedné věci se rozbije další. 

A proto řekl:

„Skončeme s opravami a začněme vychutnávat.“ 

A my říkáme, že to je nelepší mantra života, jako jsme kdy vůbec slyšeli: 

„Přestaňte napravovat, protože nic není pokažené 

a začněme vychutnávat, protože to je cesta, 

jak se dostanete k vaší podstatě 

a začnete šťastně žít navždy.“ 

A jsou dvě cesty, jak se k tomu dostat. 

Buď Ester udělá, jak nejlépe umí to, co potřebuje, aby bylo v pořádku, aby se dostala do zarovnání, nebo bude v klidu a vybere si zarovnání stejně. 

Když najdete něco, co se vám nelíbí a zaměříte se na to, nelze to opravit, protože jste mimo synchronizaci s opraváři.

A tak i naprosto talentovaní lidé nemohou udělat úplně jednoduché věci. 

Ale ve chvíli, kdy začnete vychutnávat, přijde zarovnání. 

Nekonečně mnoho věcí se stane, jak začnete vychutnávat. 

Když jste však neustále ve směřování k vylepšení toho, co kdyby 

– je tam nesladěná nespokojenost, 

která nedovolí zarovnání. 

Ale když vychutnáváte všechna vylepšení, 

která už tam jsou provedena, 

nastane zarovnání s tím, 

čeho je víc.

Neříkáme „Nechtějte věci“, chceme, abyste chtěli více!

Víme, že nemůžete nechtít věci. 

A víme, že Vesmír vám to umožní bez konce.

Chceme jen, abyste si to vychutnali. 

Když vychutnáváte ve vaší představě, věci přichází do souladu. 

„Přestaňte napravovat a začněte vychutnávat!“ 

Je to způsob, jak to opravíte skrze vychutnávání. 

Neznáme cestu, jak opravit váš život, 

nebo jak sladit sebe sama, 

nebo umožnit vašemu Zdroji, 

nebo dosáhnout toho, co chcete – neznáme jinou cestu, 

než vychutnávat vaši cestu tady. 

Vaše Cesta Nejmenšího Odporu vede k tomu všemu dobrému, 

co si přejete

A jak uděláte rozhodnutí, že se stanete opravdu tím, 

kdo velmi vychutnává, 

velmi oceňuje 

a zřídka kdy bude kritizovat, 

budete opravdu málokdy, jestli vůbec někdy,

zaznamenávat něco špatného, 

budete velmi milovat a zřídka, jestli vůbec, nenávidět, 

budete dosahovat stále myšlenky, kdy se cítíte dobře, 

kdy se cítíte nejlépe 

a automaticky najdete Cestu Nejmenšího Odporu.

A když ji najdete, 

jste napojeni na svůj Zdroj jasnosti, 

blahobytu 

a fyzické věčnosti 

a Dobrého bytí.

Všechny věci, které pokládáte za dobré, 

vše co si přejete, 

k vám přijdou skrze toto propojení na Zdroj, 

které je vám známé z pocitu radosti, 

který v tu chvíli nacházíte. 

Když tedy říkáme „Nic není důležitější než to, že se cítím dobře.“

Myšleno z vaší výhodné pozice, 

opravdu chceme abyste se vnitřně ztotožnili s pocitem: 

není nic důležitějšího než se cítit dobře

protože když se cítíte dobře, 

jste zavěšeni – chyceni na to, co je dobré  

– a umožňujete neustálou manifestaci toho samého. 

Je zde pro vás tolik lásky. 

Jsme kompletní. 

-Abraham

Autor: Esther Hicks – Abraham

Zdroj: http://www.abraham-hicks.com/lawofattractionsource/journal.php?eid=45

Překlad + fotografie: Maia Špačková