Abraham

PŘITAHOVAT ZDRAVÍ, BOHATSTVÍ A ÚSPĚCH

Jak si představujete, vizualizujete a vyjadřujete slovy váš nový příběh, časem svému novému příběhu uvěříte, a když se to stane, důkazy o něm se rychle vlijí do vaší zkušenosti. Víra je jen to, co si stále myslíte; a když vaše víra odpovídá vašim touhám, pak se tyto touhy musí stát se vaší realitou. 

Není zde žádné fyzické tělo, bez ohledu na podmínky, které nemůže dosáhnout zlepšené kondice. Nic jiného ve vaší zkušenosti nereaguje tak rychle, jako vaše vlastní fyzické tělo podle vašich vzorů myšlení. 

. . . 

Zákon přitažlivosti odpovídá na vaše myšlení, ne na vaši aktuální realitu.

Když změníte myšlení, vaše realita musí následovat příklad. Jestli jdou pro vás věci dobře, pak zaměřování na to, co se nyní děje, způsobí, aby pohoda pokračovala, ale jestli věci nyní, které se vám dějí, nejsou příjemné, musíte najít způsob, jak zaměřit vaši pozornost od těchto nechtěných věcí. 

Máte schopnost rychle měnit vaše vzory myšlenek, 

a nakonec …  i vaše životní zkušenosti. 

Vyčleňte si 15 minut denně pro představování si příjemných scénářů týkajících se vašeho těla s jediným záměrem – vychutnávat si vaše tělo, oceňovat jeho sílu, energii, flexibilitu a krásu. 

Když si představujete obrazy vyvolávají radost, spíše než vize se záměrem opravovat nějaký nedostatek, vaše myšlenky jsou více čisté, a proto i silnější. Když si představujete, že překonáváte něco, co je špatné, vaše myšlenky se ředí z „přeplněnosti štěstí“ k druhé straně rovnice. 

Během času se vaše fyzická kondice podřídí vašim dominantním myšlenkám. 

. . . 

Je přirozené, že víte, co nechcete, protože jste schopni si vyjasnit, co chcete; není tedy nic špatného identifikovat problém před tím, než začnete hledat řešení. Ale mnoho lidí, v průběhu času, se stane orientovanými na problém, spíše než orientovanými na řešení, a v jejich snaze zkoumat a vysvětlovat problém, pokračují v neustálém trvání tohoto problému. To je samo o sobě navrženo takto — vyprávějte příběh, který chcete žít, a nakonec ho budete žít.

Zákon přitažlivosti říká, že to, co je samo o sobě, je čerpanéJinými slovy to, na co myslíte každou chvíli, přitahuje k sobě další myšlenky, které jsou tomu podobné. Proto kdykoli přemýšlíte o předmětu, jež není příjemný, ve velmi krátkém časovém intervalu většina z vás, přitahujte dost k tomu, abyste mohli zrodit esenci myšleného předmětu do vaší zkušenosti. 

. . . 

Jste jediní, kdo vytváří své zkušenosti – nikdo jiný. Všechno, co k vám přijde, přichází silou vašich myšlenek. Jestliže jsou existují změny, které byste chtěli vytvořit, bude mít ohromnou hodnotu začít vyprávět jiný příběh – nejen o vašem těle, ale o všech předmětech, které vás trápí. Jak se začnete pozitivně zaměřovat, získáváte dobré pocity o tolika předmětech, že začnete cítit moc, která protéká skrze vás a tvoří světy.

. . . 

Není to jen pozornost na nedostatek zdraví, která vás dělá nemocné. Je to pozornost na nedostatek mnoha jiných věcí … Chronická pozornost nechtěným věcem vás udržuje na místě znemožňující vaši fyzickou pohodu, stejně jako znemožňuje řešení dalších věcí, na které jste zaměřeni. Jestli byste zaměřili vaši pozornost na zkušenosti fyzické pohody tolik, jako se zaměřujete na její nedostatek, nejenže by vaše zotavení přišlo rychle, ale údržba vaší fyzické pohody a rovnováhy by byla také snadná. 

. . . 

Většina lidí si neuvědomuje, že jak stále nacházejí věci, na které by si stěžovali, nedovolují si svou vlastní fyzickou pohodu. Mnozí si neuvědomují, že předtím, než si začali naříkat na své bolavé tělo nebo chronické onemocnění, stěžovali si nejdříve na mnoho jiných věcí.  Nezáleží na tom, jestli předmět vaší stížnosti je někdo, na koho se zlobíte, chování jiných, které se vám zdá nesprávné, nebo na něco, co je na vašem vlastním fyzickém těle špatně. Stěžování je stěžování, a to nedovoluje zlepšení. 

. . . 

Představa „úspěchu,“ pro většinu lidí, se točí kolem peněz, nabývání majetku nebo dalších věcí, ale my považujeme stav radosti jako největší dosažení úspěchu. A zatímco získávají peníze a báječné majetky, určitě mohou zvětšovat svůj stav radosti – dosažení dobrého pocitu fyzického těla je zdaleka největší faktor pro udržení a pokračování stavu radosti a „dobrého bytí“. A tak je málo věcí mající větší hodnotu, než dosažení dobrého-zdraví a příjemného pocitu v těle.

. . . 

Není žádný správný nebo špatný způsob, jak říkat váš zlepšený příběh. Může být o vaší minulosti, současnosti nebo budoucích zkušenostech. Jediné kritérium, který je důležité, je, že jste si vědomi vašeho záměru říkat vylepšenou verzi vašeho příběhu s lepším-pocitem.

Vyprávění mnoha dobře pociťovaných krátkých příběhů během vašeho dne změní váš bod přitažlivosti. 

Jen si pamatujte, že příběh, který říkáte, je základem vašeho života. 

Tak ho vyprávějte tím způsobem, 

jak chcete, 

aby se stal. 

Autor: Esther Hicks – Abraham

Zdroj: http://www.abraham-hicks.com/lawofattractionsource/journal.php?moneyquotes

Překlad + fotografie: Maia Špačková