MAIA TEXTY

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI reaguje na vaši vibraci

Zákon přitažlivosti je nejsilnějším vesmírným zákonem v naší materiální realitě a zároveň nejdokonalejším nástrojem k tomu, abychom tvořili to, co chceme- ať vědomě, tak nevědomě.

Díky němu vlastně život plyne se všemi verzemi zkoušek a příležitostí pro každého, které jsou v daném okamžiku individuálně vhodné, byť většina lidí by s tím nesouhlasila, při své nevědomosti toho, jak tento „Zákon přitažlivosti“ pracuje a čím vlastně je.

Pro pochopení tohoto principu je zapotřebí vědět, kdo doopravdy jste.

Jste více než fyzické tělo, které dokážeme vnímat a vidět.

Máme mnohem větší nefyzickou část sama sebe.

Když se nacházíte ve stavu relaxace (což nemusí být nutně pouze lotosová pozice při meditacích, ale takto naladěni můžete být klidně celý den při každodenních činnostech), pak se promícháváte s neviditelným světem vyšších bytostí, pro které je nesmírným potěšením být součástí vás a při tom vás inspirovat, pomáhat vám, abyste v rámci kooperace expandovali do exaltovaných stavů bytí v rámci svého tvoření.

Rozhodující při tom všem je, v jaké vibraci se nacházíte.

Děláte si stále nějaké starosti?

Bojíte se něčeho?

Vidíte jen překážky a neutěšený stav?

Vnímáte se jako ne-mocní a stále se sledujete?

Nevěříte sami sobě?

Domníváte se, že musíte trpět, abyste našli lásku a mír?

Musíte pochopit, že ať jste manifestováni ve hmotném těle, jste stále „jen vibrací“.

A vy jste ti, kdo svou vibraci tvoří na základě svých myšlenek a toho, jak se při těchto myšlenkách cítíte.

Vzorce myšlení manifestují to, co jste nasbírali během svého života.

Své vzorce vibrací tvoříte jako odpověď na to, co právě pozorujete a to, co vidíte překládáte pro sebe právě pomocí „vzorců myšlení“.

Proto nikdy nebudete číst stejně tento text článku, jako druhý člověk.

Nikdy neuvidíte stejný obraz obličeje konkrétního člověka, jako pozorovatel vedle vás.

Budete si všímat jiných detailů na obličeji, nebo jiných vět v textu, které jsou pro vás právě v tento moment nejdůležitější, protože vám zrcadlí přesně to, co prožíváte.

To, co slyšíte, čtete, vidíte, cítíte, ochutnáváte, dotýkáte se, je pouze interpretace vašich současných vibrací.

Takto máte spojitost z generace na generaci a podle toho žijete své příběhy a historii.

Nasloucháte šablonám názorů, chování, vytváříte si podle toho závěry a docházíte ke stejnému vědomí, ke kterému došlo mnoho lidí před vámi. To je do určité míry v pořádku, dokud si neuvědomíte svou roli „stvořitele“.

Jako „tvořivé bytosti“ jste sem přišli neustále něco tvořit, pokud ale budete následovat stejné platformy názorů a vzorců myšlení, vývoj se může v jisté chvíli zastavit.

Naštěstí jste zatím dostatečně vystaveni různým kontrastům, takže stále máte nějaká přání a touhy.

Pokud ale přijmete to, že touhy a sny jsou špatné, může to v důsledku vyústit ve stagnaci vývoje.

Ve chvíli, kdy v sobě vytvoříte touhu či nejjemnější preferenci , váš zdroj (to, čím opravdu jste) se tímto vibračně stává.

Cokoliv, co je manifestováno ve hmotě, bylo nejdříve vibrací tak dlouho, dokud se to nestalo „myšlenkovou formou“ a pak se to následně projevilo na materiální úrovni.

Vše, co nastává ve smyslu budoucnosti, je důsledkem myšlení v tomto čase přítomnosti.

Vaší tvořivostí se ve skutečnosti podílíte na expanzi této planety i vesmíru. Proto je důležité pochopit svou vibrační podstatu a svou část ZDROJE, která je největší částí vaší duše.

Potom pochopíte vibrační vztah nefyzického já a já které existuje tady a teď ve vaší fyzické formě.

Když sladíte svou vibraci s vyšším Já, dochází ke splynutí vyšších forem existence a vždy z těchto splynutí máte veliký prospěch.

Každý z vás máte přístup ke stejnému nefyzickému proudu vědomí.

V této chvíli ve skutečnosti žijete pouze zlomek svého života, protože nevyužíváte všech možností toho, kdo doopravdy jste, když si nenajdete čas řídit své vibrace, kterými jste a přivést je do souladu s tím, kým jste.

Ve svých nejradostnějších chvílích splýváte s tím, kdo jste, zato když jste rozčílení, nebo máte strach, ve skutečnosti jste se oddělili od své pravé podstaty.

Strachy, rozčilení, obavy a pod. zažíváte z důvodu, že se zaměřujte na to, co nefunguje, co nemáte, co se stane kdyby…

Přitom existuje celá škála různých způsobů, jak vše napravit, uzdravit, získat své touhy, i když je pro své naladění a své omezené vnímání nevidíte.

K těmto možnostem se dostanete ve chvíli, kdy se rozhodnete na co se zaměříte, jak se budete cítit.

Každý moment máte tuto volbu.

Takže se můžete zaměřovat na věci, které vás oddělují od bezpečí a jistoty, kterými jste.

Nebo se můžete uvést zpět do souladu a důvěry v sám sebe.

Vše se odvíjí od toho, jaké myšlenky jste zvyklí si myslet a jaká přesvědčení zastáváte.

Přesvědčení jsou pouze myšlenky, které si myslíte a většinou si myslíte stále tytéž myšlenky, protože je jednodušší myslet stále stejné formy myšlenek a myslet si to, co většina.

Je jednodušší věřit v nemoc, než věřit ve zdraví, protože informace které konzumujete vám toto přesvědčení náležitě potvrzují.

Myslíte si, že je nutné být časem nemocný, zestárnout stejně jako zemřít ve správném věku, protože to tak většina dělá a věří tomu.

Když většina přemýšlí o dlouhodobých plánech o svém zdraví, skončí s myšlenkami na to, jak leží připojeni na kapačkách.

Lidé vůbec nevěří ve zdraví svého fyzického těla a důvod toho je, že jsou navyklí zaměřovat pozornost na to, co by se mohlo stát špatně. Hltají zprávy o domnělých virech, nebezpečných bakteriích, o umírajících celebritách na rakovinu, věří, že když nějakou nemoc měli rodiče, oni ji musí mít také a už se vidí, jak natáhnou brka, aniž si stačí užít života.

Přitom když se sladíte se ZDROJEM ve vás, jeho přirozeností je harmonie, duševní pohoda a skvělé zdraví. Je to vaše přirozené dědictví.

Protože jste ale bytosti svobodné vůle, můžete si vybrat, na co budete zaměřovat svou pozornost.

Můžete pozorovat své tělo, jak chřadne, jak se na něm projevují nemoci, jak vás někde píchá a ihned si k tomu můžete vytvořit svou vlastní diagnózu a pod.

Nebo můžete vnímat, jak se cítíte ve svém fyzickém těle skvěla, jak je plné zdraví a vitality, jak je mladé a svěží a jak jste v něm moc rádi a cítíte se uvolněně a skvěle.

Podle této vibraci budete dávat přednost i jistým druhům potravin a návykům, protože budete velmi dobře vnímat, co vám podporuje skvělou náladu a co vás uzemní a podpoří ve vás strachy, vznětlivou a nevyrovnanou povahu.

Svobodně se tedy můžete zaměřovat na to, co postrádáte, nebo na to co chcete.

Můžete si vybrat to nejhorší z něčeho nebo to nejlepší z toho.

Můžete si dělat starosti a obavy či nacházet důvody proč se cítit dobře.

Můžete lidi chválit, nebo je kritizovat.

Můžete si ztěžovat, nebo vnímat pozitivní věci.

Každý den a každou chvíli se vám nabízejí tyto volby.

Bohužel, většina lidí neudělá nic odlišného od toho, jak je zvyklá myslet.

Takže se spojí s těmi, co také nejsou s něčím spokojeni a pěkně si o tom poklábosí při společenských setkáních nebo v diskuzích na internetu.

A dokonale zaměří pozornost na věci, které jim chybí a pomocí myšlenek vytváří svou specifickou vibraci.

A pak tuto vibraci nabízí a „Zákon přitažlivosti“ na tuto myšlenku reaguje …brzy.

Během pár sekund…

A myšlenka, kterou máte, začne přitahovat další myšlenky, které jsou této vibraci podobné.

Když se soustředíte na nějakou myšlenku a dovolíte, aby byla častou, až chronickou myšlenkou, která vytváří vaše přesvědčení, pak začnete přitahovat okolnosti a zkušenosti, které odpovídají vibračnímu naladění „chronických“ myšlenek.

Např. maminka a babička mi umřely na rakovinu prsu, já ji budu mít také. Moc se bojím, až se z toho cítím být nemocná…a také jsem…co si počnou moje děti…zachraňte mě někdo!

Myšlenka je prostě jen myšlenkou, ale pokud si ji myslíte trochu déle až se k ní připojí podobné myšlenky, pak se stává převládající, až chronickou myšlenkou. Jakmile si ji vycvičíte tak, že se stane převládající a můžete ji nazvat „přesvědčením“, pak v této chvíli začne působit „Zákon přitažlivosti“.

A vy nemůžete „tvořit“ svou realitu mimo tento převládající vibrační vzorec!

Zákon přitažlivosti odpovídá pouze na to, jak přemýšlíte.

Ještě lépe,

Zákon přitažlivosti odpovídá na to,

jak se cítíte ohledně čehokoliv.

A tak jak se cítíte, je to, jak žijete.

VŠE CO DĚLÁTE, JE ODRAZEM TOHO, V CO VĚŘÍTE.

A VÍRA jde v ruku v ruce s PŘESVĚDČENÍM.

Text + fotografie: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  „Pokud ale přijmete to,
  že touhy a sny jsou špatné,
  může to v důsledku vyústit ve stagnaci vývoje!“

  V tomto bodě se na chvilku zastavím.
  Politická platforma „Green deal“
  má za cíl,
  abyste se cítili být špatní z toho,
  že toužíte.
  Je totiž velmi lidské a mistrovské
  chtít více a více
  aby lidská bytost byla osvobozena od
  fyzické nutnosti práce
  a mohla se více duchovně vyvíjet.
  Když jste v podmínkách,
  kdy kvůli základní obživě
  musíte trávit 10 a více hodin
  v robotě…
  pak nemáte sílu ani chuť na duchovní vývoj. 🤨

  A jisté síly,
  které tahají za nitky současného dění
  a pro lidské bytosti jsou neviditelné,
  to velmi dobře vědí!
  A na této planetě
  v této chvíli,
  se svádí boj o duchovní růst lidstva!
  Vše ostatní je jen omáčka okolo,
  aby vašim zrakům uniklo to nejdůležitější,
  zato abyste byli vibračně vtaženi do toho,
  že nuzné podmínky na Zemi spoluvytvoříte
  svou rozladěnou vibrací.

  Vesmír expanduje, Země expanduje,
  lidské bytosti musí také expandovat. 🥰
  Ať už jde o blahobyt nebo o duchovní růst.
  Vše je propojené
  a jakmile v jedné straně rovnice nastane nerovnováha,
  ovlivní to i tu druhou stranu.

  Ve vyspělých státech, kde byl ekonomický blahobyt
  docházelo právě k velkému duchovnímu probuzení lidstva.
  Proto se jisté děje více zaměřují na ochuzení této části planety,
  aby se duchovní vývoj lidstva zastavil.
  Vědí, co nechtějí říci,
  že se chystá v podobě velkého výronu enegie
  Druhý příchod Krista
  v podobě velkého probuzení lidstva. 🌹
  A tomu chtějí co nejrychleji zabránit.

  Proto se dějí kroky,
  které mnohým připadají nelogické,
  ale oni chtějí z tohoto chaosu
  vytvořit svůj vlastní řád.
  A protože mají veliké zpoždění,
  Tlačí na pilu ještě více a ještě zbrkleji,
  což může být velkou výhodou pro nás.
  Čím více lidí se připojí k tomu,
  že si udrží svou sladěnou vibraci,
  tím více překážek se „těm oním“ zjeví
  a oni sami budou tvůrci své vlastní zkázy. 😉