MAIA TEXTY

NEZVĚTE „NECHTĚNÉ“ DO SVÉHO SVĚTA

Není nikdo jiný, kdo může zasáhnout do vašeho života,

jenom vy.

Vše, co žijete, ovlivňujete pouze vy.

Jste tvůrci všeho, co vás potkává.

Když pochopíte, 

že ostatní lidé nemohou být součástí vašeho života,

pokud je nepozvete svými myšlenkami,

nebo pozorností, kterou jim věnujete,

že okolnosti nemohou být součástí vašeho světa,

pokud je svým myšlením nebo pozorováním k sobě nepozvete,

pak vykročíte na cestu vědomého tvůrce

a vstoupíte do nové formy života.

Pochopením vesmírných Zákonů

a jejich vědomého uplatňování

vás přivede k vaší svobodě,

jenž pramení z toho,

že tvoříte život takový, 

jaký ho chcete mít.

Když pochopíte, že události, okolnosti a lidi

do svého světa přivoláváte

prostřednictvím svých myšlenek,

začnete vytvářet svůj život tak, 

že vás povede k jedinečné svobodě,

která se nachází ve stavu bytí 

plného poznání „umožňování“.

V takovém plynutí s Proudem do vašeho světa vstupuje vše, 

čím jste se stali

ve své nefyzické perspektivě,

která vždy okamžitě reaguje na veškeré vaše žádosti,

jenž jste kdy vyslali. 

Když zjistíte,

jaký vliv má Zákon přitažlivosti na vaše myšlenky,

které pro vás byly z počátku nedůležité,

ale postupně vaší pozorností nabývaly na síle,

pak začnete toužit usměrňovat své myšlenky na věci,

které pro sebe chcete.

Protože když o něčem přemýšlíte,

bez ohledu na předmět pozornosti,

Zákon přitažlivosti vám začne nabízet další a další myšlenky, 

rozhovory a zkušenosti

podobné povahy.

A je jedno, zda myslíte na minulost,

přítomnost nebo budoucnost.

Vždy to děláte teď

a to aktivuje vibraci,

na níž Zákon přitažlivosti přesně odpovídá.

Vesmír vám vždy vychází vstříc

aniž by posuzoval, 

zda předmět vaší pozornosti chcete,

nebo ne.

Čím déle se na něco soustředíte,

tím silnější je přitažlivost

a tím jasněji se podstata vašeho objektu pozornosti

začne projevovat ve vašem životě.

Vesmír vám k tomu dodá i lidi,

kteří nabízejí podobnou vibraci

a přivede je rovnou k vám.

Váš Zdroj ale vždy ví,

co je pro vás Dobro,

které vede k manifestaci všeho, 

po čem toužíte.

A aby vám dal vědět,

zda myšlenky, které si myslíte,

vedou k projevení toho, co chcete 

a co již u Něj máte hotové,

komunikuje s vámi prostřednictvím emocí.

Emoce, které cítíte, 

jsou znamením souladu nebo nesouladu.

Váš Zdroj vám nabízí vždy náhled,

který je pro vás nejvýhodnější.

Když jste s tímto náhledem ve shodě,

cítíte to jako pozitivní emoce

a pak dochází i k pozitivní přitažlivosti,

která přináší do vašeho světa vše, 

co si přejete.

Emoce vždy naznačují to,

zda tvoříte něco, čemu říkáte ano,

nebo něco, čemu říkáte ne.

Když se jasně zaměříte na své emoce,

budete mít přehled o tom,

kudy se ubírají vaše myšlenky.

Takto vždy poznáte správný směr.

Nedobře pociťované emoce přicházejí vždy ve velkém předstihu,

než dojde k jakémukoliv zhmotnění.

Proto máte vždy dost času na to,

změnit směr svých myšlenek.

Když ale nejste dost vnímaví k tomu,

jak se cítíte,

můžete nechtěně přivolat něco,

po čem vůbec netoužíte.

Pozitivní emoce znamená to,

že vaše vibrace je ve shodě s vibrací vašeho Zdroje.

Vy se tak nacházíte v souladu 

a z toho místa

získáváte jasné vedení.

Když jste v takovém stavu déle a déle,

nic, co ve svém životě nechcete,

se k vám nemůže dostat.

Text + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP