Já Jsem,  PENÍZE

BOHATSTVÍ A UDRŽITELNOST TÉTO SVOBODY

Jednou z nejúžasnějších věcí, 

které jsem byl svědkem 

– od doby, kdy jsem přišel do Nanebevzatého stavu 

– je zkreslená představa Svobody, finanční i jiné. 

Existuje jen jedna jistá, pevná skála, 

na které si můžete vybudovat svou věčnou finanční Svobodu, 

a to, že víte a cítíte s každým vláknem svého Bytí: 

„JÁ JSEM“ Bohatství, Hojnost a podstata toho všeho,

již zdokonalená v mém světě, 

v každé konstruktivní věci, 

kterou si mohu představit, 

nebo po které toužím.“

Toto je skutečná finanční Svoboda 

a bude přinesena tak jistě, 

jak i bude udržována, 

a neztratí se, 

ujišťuji vás.

 

Na druhou stranu může člověk použít 

– vědomě či nevědomě 

– dostatek této „Božské JÁ JSEM Přítomnosti“

nebo Boží Energie, 

aby prostřednictvím vnější aktivity nashromáždil miliony dolarů; 

ale kde je jeho jistota, 

že si je udrží? 

Ujišťuji vás, 

že je nemožné, 

aby si jakákoli Bytost ve fyzickém světě 

udržela nashromážděné bohatství, 

aniž by si byla vědoma, 

že Bůh je Ta Moc, 

která jej produkuje a udržuje.

Vidíte před sebou neustálé ilustrace velkého bohatství, 

jak přes noc odletí. 

Tisíce lidí se za poslední čtyři roky s touto zkušeností setkali (r.1932). 

Dokonce i poté, co došlo ke zdánlivé ztrátě,

byli někteří schopni zaujmout pevné a vědomé stanovisko: 

„JÁ JSEM Bohatství 

– Bůh v akci 

– projevující se teď v mém životě 

a mém světě.“ 

Tento postoj jim okamžitě otevřel dveře, 

aby znovu dostali hojnost.

Proč říkám: 

„Opět „znovu“ dostali hojnost“? 

Protože vybudovali hybnost a dosáhli velké důvěry. 

Proto byly všechny požadavky připraveny k dalšímu rychlému použití. 

Avšak ve většině případů 

lidé sami sobě dovolili vstoupit do velkého odrazení

– často podlehli nenávisti a odsouzení – 

které zavřelo a zamklo dveře tomu, 

aby mohli pokračovat. 

Uzamkli dveře pro další postup. 

Nyní vás ujišťuji, 

Milované Boží děti,

že na tomto světě nikdy neexistoval žádný vnější stav, 

který by byl tak špatný a katastrofický, 

že by vás „JÁ JSEM“, Aktivní Boží Přítomnost

s Věčnou Silou a odvahou Vesmíru, 

nemohla znovu přestavět do Svobody a Nezávislosti,

finančně i po všech jiných stránkách. 

Zvláště chci, 

aby studenti, 

kteří se dostanou pod toto záření,

pochopili, 

věděli a rozuměli, 

v dnešní době padajících trůnů, 

vlád a individuálního bohatství,

že pokud by jejich bohatství odletělo nevědomostí tohoto porozumění, 

pak JÁ JSEM Přítomnost 

– vnitřní „Bůh v akci“, 

je jistým obnovovatelem jejich víry, důvěry, bohatství nebo čehokoli, 

na co chtějí zaměřit svou vědomou pozornost.

S tímto uvědoměním umožňují této Mocné Vnitřní Energii proudit 

do jejich touhy 

– což je jediná Síla, 

která kdy dokázala cokoli. 

Každý jednotlivec, 

který zdánlivě vyjadřuje ztrátu majetku v jakékoli míře, 

by měl okamžitě použít nádherné Ježíšovo Prohlášení:

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život mého podnikání, 

mého porozumění 

nebo čehokoliv, 

na co zaměřuji svou pozornost. „

(St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)