Abraham

Nejdůležitější krok při tvoření – Abraham Hicks

Host: Moje další otázka je… velmi oceňuji schopnost objevit emoci na stupnici, kterou nabízíte. Pokud to není zoufalství… i zlost je lepší než zoufalství.

Abraham: Ano.

Host: Nejvyšší emoční stavy se zdají být radost, blahobyt apod. Existují další kroky, které by pomohly se posunout blíže k vortexu?

Abraham: Kroky, které vás posouvají k vortexu– existuje jeden krok, který můžete uplatňovat různě. Tím krokem je uvolnit odpor. Uděláte to ztišením mysli, psaním seznamů pozitivním aspektů. Dosahováním nejlépe pociťující myšlenky. Uvolnění odporu je jediný krok.

Jak to pochopíte, pochopíte to, na čem nejvíce záleží, což je to, že vyšší vibrace vás vždy vyladí nahoru. Chceme vám předat tohle chápání. Protože jste ten, který si do vortexu dal svou touhu, vaše vyšší Já vás volá, abyste se s tou touhou sladil. To je energie a moc vesmíru. Volá vás. Proto chceme říct, že se nemusíte namáhat, jen musíte být na místě, ve kterém nevysíláte protichůdnou vibraci.

Na nedávné výletní plavbě jsme měli dlouhou diskuzi, kde spousta lidí, kteří poslouchali řízenou meditaci “Dostaňte se do vortexu”, objevovali velmi stálý pocit pohody. Někteří z nich použili slovo pohoda a proud. Jiní použili slovo uvolněný. A někteří byli trochu znepokojení, protože necítili neklid, který byli zvyklí cítit. Mnozí lidé si ten neklid spojují s tím něco dokončit, něco uskutečnit. Popisovali, že byli nesoustředění nebo méně záměrní. Zajímalo je, jestli všechny učíme lenosti.

Chceme vysvětlit, že nejprve budete mít takový pocit z uvolnění odporu, protože ucítíte takový klid… váš neklid zmizí. Ale také chceme, aby všichni pochopili, že v tom uvolněném stavu pohody, protože váš vortex se víří rychle, tak v tom uvolněném stavu vás hybnost vortexu rozpohybuje.

Začnete časem cítit nějakou vášeň. Pokud se chcete zaměřovat ve vortexu, o tom jsme mluvili s touto afirmací. Řekli jsme našemu příteli… použili jsme slova z afirmační kartičky… příteli, který byl v uvolněném stavu, a pár měsíců už poslouchal meditační nahrávky, jsme řekli: Můžeš začít s myšlenkami, jak se cítíš uvolněně, jakou cítíš pohodu, a jak se začneš trochu zaměřovat, budeš používat slova jako

“Cítím se šťastný. 

Jsem rád, že jsem naživu. 

Cítím štěstí ve svém světě. 

Cítím ocenění za svého syna. 

Cítím ocenění za svou partnerku. 

Cítím lásku této Země. 

Cítím ocenění za lidstvo. 

Cítím dychtivost v tom, co mám v plánu. 

Cítím dychtivost o této životní zkušenosti. 

Cítím se připravený dosáhnout úžasné věci. 

Cítím se zamilovaný do života. 

Cítím nadšení. 

Těším se na jízdu ve člunu na Amazonce tohle odpoledne. 

Líbí se mi plavba skrze Panamský průplav.”

Jak se začnete zaměřovat z toho místa pohody, všimnete si, že se zaměřujete v oceňování. Jerry a Esther uprostřed meditace oba zjistili ve stejný den, že zatímco vždy meditaci vnímali jako proces utišení mysli, jak jsme to vždy učili, protože víme, že při utišení mysli se vám vibrace přirozeně zvýší– ztišení mysli zastaví myšlenky, což zastaví odpor, a při zastavení odporu se vibrace zvýší. Je to fyzikální zákon.

Jerry a Esther stejného dne zjistili, že jejich mysl v meditaci bloudila, Jerry se po meditaci ptal: 

Myslela jsi? 

Esther na to: Ano. Ty? 

Jerry řekl: Ano. 

Oba si s radostí navzájem sdělili, že mysleli na vzrušující a radostné věci. Nechceme, abyste se dostal do vortexu, kde přestanete být tvůrcem. Chceme, abyste se dostal do vortexu, 

kde v nepřítomnosti odporu můžete začít jít s proudem, 

začít myslet, 

plánovat,

afirmovat,

rozhodovat se.

Pomohlo to?

Host: Velmi. Moc vám děkuji.

Abraham Hicks (Esther a Jerry Hicks)

Fotografie: Maia Špačková